DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 152     <-- 152 -->        PDF

— Savezne prostorije posjetili su dva
istaknuta šumara iz Mađarske i to: ing.
Abony Ruf Ištvan iz Budimpešte, diplomant
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u Zagrebu i dr. Imre Harapy, sveuč, prof.
iz Sopronya.
— DIT-Split održao je 2 sjednice, na
kojima je razmatrao društvenu i stručnu
problematiku Dalmacije i osnivanje Poslovne
zajednice kao nosioca udruženog
šumarstva i drvne industrije. Za predsjednika
društva izabran je mr J. Žižić, a za
tajnika ing. V. Plančić.
— Šumari Dalmacije vode neprekidnu
bitku i protive se uzgajanju koza u slobodnom
uzgoju i traže preko RTV-Zagreb
panel-diskusiju. Za pomoć su se obratili
i na ing. F. Knebla i dr. S. Komara, kao
i na najznačajnije organizacije šumarstva!
— Ističemo primjeran rad DIT-a Virovitica
zahvaljujući ing. V. Bogatiju i Dragi
Kovaču. Društvo se uključilo u proslavu
700-godišnjice postojanja grada Virovitice.
ad 2:


— U 1982. g. Šumarski list se štampa
u nakladi 1.350 primjeraka iako u SRH
radi 4.500 Šumarskih i drvno industrijskih
IT (DIT-ovi imaju učlanjenih 2.400
IT iz SRH).
— SIZ za znanstveni rad SRH odobrio
je za 1982. g. pomoć Š. 1. iznos od
iznose 350.000 din., dok ukupni troškovi
štampanja iznose preko 2,000.000 (novih)
dinara
— U Statutu Saveza piše, da se članom
DIT-a postaje plaćanjem članarine
i pretplatom na Š. 1. odn. Drvnu industriju.
Tako glasi čl. 21 našega Statuta!
ad 3:


— Nalazimo se pred uvođenjem centralnog
grijanja na prirodni plin, žurnim
opravcima krovišta i žljebova jer prokišnjavaju
i si. Privode se kraju radovi oko
opremanja i dekoracije velike društvene
dvorane u prizemlju, koja je nakon proteklih
50 godina dočekala bojenje i ličenje.
— Uslijed napadno niskih zakupnina
poslovnog prostora u zgradi »Šumarski
dom« I.O. je odlučio preći na približno
ekonomske zakupnine, koje se u Centru
grada kreću od 300 do 700 din/m2. Ovaj
prostor Savez je naplaćivao dugi niz godina
50—150 din/m2.
— Novoutvrđene zakupnine u zgradi
iznose
a) za poslovni uredski prostor 300
din/m2,
b) podrumski 150 din/m2.
Ovako utvrđene zakupnine bit će svake
godine odnosno svakih 12 mjeseci valorizirane
u skladu s povećanjem troškova.


— Provodeći ovu svoju odluku I.O. Saveza
predhodno je održao 13. V o. g. sastanak
s korisnicima spomenutog poslovnog
prostora i upoznao ih sa stvarnim
činjenicama o stanju zgrade i razlozima
ovog povećanja zakupnine, ali pri tom
nije naišao na razumijevanje i to upravo
kod onih korisnika koji već dugi niz godina
koriste poslovni prostor zgrade.
— Ukoliko korisnici zgrade ne prihvate
visinu novoutvrđenih zakupnina biti će >
im uručeni zakonski sudski otkazi!
ad 4:


— Plenum cjelokupnog Predsjedništva
i Izvršnog odbora Saveza, zatim članova
SRK te predsjednika i tajnika područnih
DIT-ova, radnih tijela Saveza i dr. održat
će se u Zagrebu 30. VI 1982. g. s uobičajenim
dnevnim redom tj. društvenim
i stručnim dijelom. Društveni dio obuhvatiti
će sva važnija društvena zbivanja od
18. XII 1981. g. do zaključno 30. VI 1982.
Stručni dio predstavljat će informacije
o Akcijama pošumljavanja tokom 1981/82.
g., zatim problematiku izvoza proizvoda
drvne industrije i šumarstva te detalje
o organizaciji i sadržaju rada IUFRO-
kongresa koji će se održati 1986. g. u Jugoslaviji.
ad 5:


— Najaktivnije društvo Saveza: DIT-
Zagreb održalo je tokom ovoga polugo