DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 153     <-- 153 -->        PDF

dišta niz stručnih i turističkih predavanja
uz color-diapozitive i to:
a) 11. II 82.: P. Ziani: S puta po Islandu
b) 18. II 82.: dr S. Tomanić: XVII kongres
IUFRG u Japanu 1981. g.
c) 25. II 82.: Obilazak Tvornice olovaka
— Zagreb
d) 18. III 82.: ing. M. Rukavina: Nacionalni
park Paklenica
e) 6. V 82.: ing. O. Žunko: Šumski požari


— Apsolventi Šumarskog fakulteta održali
su svoju tradicionalnu Šumarsku
zabavu 1 lovačkom tombolom, sve u Esplanadi
16. IV 1982. g.
Predsjednik:
Ing. S. Horvatinović, v.r.


Tajnik:
Dr Đ. Kovačič, v.r.


Zapisničar:
Ing. R. Antoljak, v.r.


ZAPISNIK


4. sjednice I.O. Saveza,
koja je održana 30. VI 1982. u Zagrebu,
u društvenim prostorijama Šumarskog
doma, Trg Mažuranića 11 u 10 sati.


Prisutni: Ing. S. Horvatinović, ing. V.
Bogati, mr V. Ivančević, dr Đ. Kovačić,
dr S. Matić, mr S. Petrović, ing. O. Piškorić,
dr B. Prpić, dr R. Sabadi, ing. S.
Vanjković i ing. R. Antoljak.


DNEVNI RED


1.
Otvaranje sjednice
2.
Šumarski list — izlaženje
3.
Problematika Šumarskog doma
4.
Usklađenje O. D. Stručne službe Saveza
i dr.
5.
Razno
ad 1:


— Sjednicu je otvorio ing. S. Horvatinović
i podnio izvještaj o tekućim stručnim
i društvenim zbivanjima i radu Saveza.
ad 2:


Redakcija Š. L. predala je u tisak rukopis
Š. L. broj 4—5 koji će izaći iz štampe
početkom IX mj. o. g.


Donesena je odluka o visini autorskih
honorara za autora članaka i sastavaka,
za članove redakcije i administracije lista,
za lektoriranje, recenzije i uređivanje
časopisa i dr.


Donesena je odluka o paušalnom iznosu
od netto 6.120,— din .koji će se isplaćivati
svakog mjeseca 1982. g. u vidu
autorskog honorara ing. R. Antoljaku, kao
uredniku Male šumarske kronike i društveno-
stručnih vijesti u Š. L.


ad 3:


Gradska plinara — Zagreb nastavlja s
radovima oko montiranja centralnog plinskog
grijanja na prirodni-zemni plin (u
Šumarskom domu).


Prikupljaju se ponude za izvedbu radova
oko popravka žljebova i krovišta na
zgradi.


Uslijed dotrajalosti zgrade i instalacija
u njoj Savez je prešao na uvođenje
ekonomske zakupnine za poslovni prostor
u »Šumarskom domu««, pa je korisnicima
zgrade dostavljen račun za vremensko
razdoblje od VII—IX mj. o. g.
Ukoliko zakupci ne prihvate — putem aneksa
ugovora — ove nove zakupnine i
ne doznače zatraženi iznos u zakonskom
roku Savez će im sudski otkazati zakup.


ad 4:


U vezi zaključka Plenuma Saveza, održanog
20. VI o. g., I. O. je donio odluku


o usklađivanju salda osobnih dohodaka
za 1981. g. te da se radnicima Stručne
službe Saveza naknadno isplati na teret
355