DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 155     <-- 155 -->        PDF

Dendrometrija, uređivanje šuma, rast i prirast šumskog drveća, šumarska
fotogrametrija: prof, dr Ankica Pranjić ;
Iskorišćivanje šuma, šumske prometnice i mehanizacija u šumarstvu: prof,
dr Stevan Boj am i n, mr Tomislav H e s k i i ing. Ivo Knežević;
Ekonomika šumarstva i prerade drva, organizacija rada: prof, dr Rudolf
S a b a d i;
Krš, problematika i osvajanje: mr Vice Ivančević ;
Zaštita prirode, nacionalni parkovi, parkiranje: prof, dr Šime Meštrović ;
Lovstvo: ing. Alojzije F r k o v i ć;
Povijest šumarstva, publicistika: ing. Oskar Piškorić ;
Društveno-stručne vijesti i »Mala šumarska kronika«: ing. Rudolf Antoljak .


Glavni i odgovorni urednik:


Prof. dr Branimir Prpić


Tehnički urednik:


ing. Oskar Piškorić


Lektor:


Vesna Smokrović-Bingulac, prof.


Adresa uredništva i uprave Šumarskog lista: Zagreb, Trg
Mažuranića 11; tel. br. 444-206 i 449-686; račun kod SDK Zagreb 30102-678-6249.
Šumarski list izlazi godišnje u 12 brojeva. Godišnja pretplat a za ustanove i
radne organizacije 1200.— dinara, za pojedince 200.— dinara, za studente, đake i
umirovljenike 100.— dinara, za inozemstvo 1500— dinara.


Separat i se dobiju samo po unaprijed poslanoj narudžbi i količini od najmanje
30 primjeraka. Separate plaća autor.


Cijena oglašavanja:
1/1 stranice 5 000.— dinara,
1/2 stranice 3 000.— dinara,
1/4 stranice 2 000.— dinara.


Časopis je oslobođen od plaćanja osnovnog poreza na promet proizvoda na
temelju mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu
SR Hrvatske br. 1416/1974^1 22. 03. 1974. g.


Tisak: »A. G. Matoš« Samobor


Publisher: Union of Forestry Societies of Croatia — fiditure: L´Union des Societes
forestieres de Croatie — Herausgeber: Verband der Forstvereine Kroatiens
Zagreb, Mažuranića trg 11 — Tel. 444-206 i 449-686.