DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 61     <-- 61 -->        PDF

UDC: 641.3:630* 283 (497.13) Šum. list 106:263


AUTOHTONA ŠUMSKA DEDROFLORA KAO MOGUĆI
IZVOR HRANE


Mr Josip KARAVLA


Šumarski fakultet, Zagreb


SAŽETAK. Autor je u radu opisao četrdesetak vrsta samoniklih
biljaka od kojeg se pojedini dijelovi ili cijele biljke mogukoristi kao hrana. To je posebno važno u slučaju izvanrednih prilika
kao u slučaju rata i si. Naveo je i upute za njihovo sakupljanje
te kalendar sakupljanja. Dodan je i pregled sadržaja karotina
i vitamina C, za 34 vrste.


U slučaju rata ili napada na našu samoupravnu SFR Jugoslaviju, trebaju
se koristiti vrlo velike i bogate prirodne mogućnosti u našoj zemlji,
osobito u pogledu ishrane. U našem izlaganju nastojat ćemo obraditi samo
prirodno jestivo dendrobilje.


Pri tome ne smijemo zaboraviti nešto što je važnije od korišćenja prirodnih
izvora hrane, a to je zaštita prirode i očuvanje čovjekove okoline,
jer uslijed prekomjernog korišćenja može doći do poremećaja ekološke ravteže
što bi izazvalo neprocjenjive štete i posljedice. Zato moramo imati
uvijek na umu da samo onaj tko prirodu poštuje, štiti i njeguje, ima pravo
da se posluži njenim blagom i bogatstvom. Prehrambena vrijednost jestivog
domaćeg (autohtonog) prirodnog bilja zavisi prvenstveno od dijela biljke
koji se koristi za ishranu. Lišće je uglavnom bogato vitaminima, a plodovi
šećerima i vitaminima. Mnogi plodovi i sjemenje bogati su i predstavljaju
odličan izvor masnoće. U nekih drvenastih vrsta nalazi se i vrlo veliki postotak
vitamina C. Tako, npr., 100 g iglica običnog bora sadrži 82 mg vitamina
C, majčina dušica 44 mg, list maline 118 mg, šipak (plod divlje ruže) 368
mg, itd.


Napominjemo, da su dnevne potrebe čovjeka za vitaminom C u prosjeku
75 mg, a za vitaminom A 3 mg. Možemo zaključiti da se dnevne potrebe
čovjeka mogu lako podmiriti sa 100 — 200 gr pojedinih vrsta, prirodnog
(samoniklog) bilja, ali pri tome moramo imati u vidu, da će se prilikom
kuhanja jedan dio vitamina smanjiti za cea 50%, pa i više- Kod sabiranja
i branja moramo voditi računa da je najsočnije, najjestivije mlado bilje
u proljeće ili su to izbojci koji već izbijaju u jesen. U toku ljeta mlade
biljke treba tražiti po vlažnim i zasjenjenim položajima, te sabirati sočno
lišće i mlade vršne izbojke. Neke plodove možemo koristiti za hranu sirove
kao npr. samoniklih vodarica (jabuka, kruška, šljiva, trnine, trnjule, divlji
badem, divlja maslina, kozje jabučice, šipak) plod divlje ruže, planike, mrče,
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 62     <-- 62 -->        PDF

sjeme pinja itd. Plodovi samoniklih drvenastih biljaka mogu se sačuvati
duže vremena, ako se suše na zraku ili u sušnici pomoću vrućeg zraka.


Osobito visoku kaloričnu vrijednost imaju orasi (Juglans regia)
i lješnaci (obično lijeske — Corylus avellana, medvjeđe lijeske — Coryhis
colurna, te makedonske lijeske — Corylos macedonica).


OPIS NEKIH VRSTA PODOBNIH ZA PREHRANU


Od vrsta našeg područja mogu se koristiti kao hrana ili piće (čaj) dijelovi
biljke ili plodovi ovih vrsta:


1. OBIČNA BOROVICA venja, brinje {Juniperus communis). Obična borovica
raste kao razgranjen grm ili nisko stablo u sjevernom umjerenom
klimatskom pojasu (Evropi, Sjev. Aziji, Sjev. Americi i Sjev, Africi pa se
stoga naziva i euroamerička vrsta). U našoj zemlji raste skoro u svim područjima
kontinentalnog dijela od brežuljkastih sve do terena srednjeplaninskog
područja. Iglice se mogu koristiti za pripremu čaja, a plodovi, bobice
— bobulje, koje sadrže nešto šećera, su jestive i vrlo ljekovite.
2. KLEKA, klečica, klekuša {Juniperus nana) je vrsta subalpinske vegetacije
tj. naših najviših planina. Raste kao niski, polegli grmić do 30 cm
visok. Korišćenje kao i obične borovice.
3- ŠMRIKA, smrčika (Juniperus oxycedrus) raste kao grm ili nisko, od
4 do 6 m visoko, stablo. Rasprostaranjena je po čitavom području Sredozemlja
i u submediteranskoj zoni uspijeva do 800 m nadm. visine. Karakteristična
je vrsta u zajednici Carpinetum orientalis H-ć, a katkada i u makiji. Nalazi
se na kraškim kamenj arama odnosno na degradiranim kraškim terenima.
Za prehranu mogu se koristiti crvenkasto-smeđe bobice sirove, ali zbog prevelikog
postotka terpentina bolje da se upotrebljavaju kuhane u mlijeku ili
vodi, kao začin mesu.


4. PUKIJA, ljuskavac (Juniperus macrocarpa) vrlo je slična šmriki, ali
se razlikuje po vanjskim (morfološkim) karakteristikama. Ima duže iglice
od 2 do 3 cm, a plodovi, bobice-bobulje su promjera većeg od 1 cm. Raste u
najjužnijim dijelovima Dalmacije i Crnogorskog primorja.
5. OBIČNA BREZA (Betula pendula Sin. B. alba, Betula verrucosa) —
Euroazijskavrsta, rasprostranjena na području čitave naše zemlje. Raste od
prirode od brežuljkastih do visokoplaninskog položaja i to na vrlo siromašnom,
pjeskovitim tlima. Uspijeva dobro na ivici šuma, na proređenim
šumskim položajima, krčevinama, te na požarištima.
Za jelo mogu se koristiti sasvim mladi listovi i pupoljci, za pripremanje
juhe i variva. U vrlo izuzetnim prilikama, mlade rese (muški cvjetovi i
ženski) se u toku zime i ranog proljeća sakupljaju i suše, melju i miješaju s
brašnom, za pripremanje i dobivanje kruha. Pržene rese mogu se upotrijebiti
kao zamjena za kavu


Za ublažavanje žeđi, na mladim stablima načini se rupa, iz koje curi
sok (pod nazivom brezov sok, buza ili musa). Taj sok sadrži šećer i brezovo
eterično ulje, a koristi se svjež ili ukuhan kao sirup. Od jednog stabla obične
breze u toku 48 sati može se dobiti oko 4,5 litre soka, a u toku čitave godine
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 63     <-- 63 -->        PDF

ukupno 170 litara. Prema nekim podacima, mljevena brezova kora koristi se
kao bražno, tj. za dobivanje kruha.


6. BREZA CRETUŠA, pustenasta, maljava (Betula pubescens) — raste
na užim položajima naše zemlje, na kiselim močvarnim terenima i to u
planinskim predjelima. Manja je od obične breze, visine od 10 do 15 m. Također
se može koristiti za dobivanje soka i kruha.
7. PITOMI KESTEN (Castanea sativa Mili.) — u nas je rasprostranjen
u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, te u Makedoniji. Uzgaja se kao pojedinačna
stabla ali i u šumskim sastojinama. Ekstrahirano lišće pod nazivom anticatarrhale
služi protiv kašlja hripavca. Plod služi za prehranu, a sadrži velike
količine ulja.
8. KUPINA (Rubus fruticosus) — listopadni je grm do 3 m visok. Raste uz
rubove puteva i šuma, te na progaljenim dijelovima sastojina i to od nizinskih
do srednje planinskih šuma. Listovi služe za pripremanje vrlo ukusnog
čaja- Plodovi se jedu svježi, zatim sušeni, a mogu se pripremati sokovi
ili marmelada.
9. NIZINSKA KUPINA (Rubus caesius) — raste u nizinskim šumama,
na vlažnim mjestima, uz rijeke i potoke. Plodovi su plavkasto-nahukane boje,
promjera oko 10 mm, slatko-kiselkastog okusa.
10. PRIMORSKA KUPINA (Rubus ulmifolius sin: Rubus discolor), raste
na suhim vapnenastim položajima. Plodovi su plavkasto-crni, nešto manji nego
kod obične kupine, ali slatki, vrlo ukusni.
11. MALINA (Rubus idaeus), grm do 2 m visine. Najbolje joj odgovaraju
šume bukve i jele, bukve, te jele i smreke. Listovi se koriste za pripremanje
čajeva, a plodovi su vrlo ukusni. Jedu se svježi, a služe i za pripremanje sirupa,
kompota, te marmelade (džemova).
12. DIVLJA RUŽA (Rosa canina), pasja ruža, šipak raste u progalama
šuma uz puteve, od nizinskih do planinskih šuma. Od mladih plodova pripremaju
se vitaminski čajevi, a od zrelih plodova, tzv. šipka može se pripremati
marmelada, džemovi, žele i narodni napitci.
13. POLJSKA RUŽA (Rosa arvensis) — raste na nešto toplijim položajima
(staništima), a ima ista svojstva kao prethodna.
14- PLANINSKA RUŽA (Rosa pendulina, Rosa alpina) član je šumskih
zajednica bukve, bukve i jele, te smreke. Cvjetovi su tamnoružičasti a plodovi
su nešto manji od 1 cm, koji se koriste kao i plodovi divlje ruže —
šipci.


15. ZIMZELENA RUŽA (Rosa sempervirens) je vrsta mediteranskog i
submediteranskog područja. Listovi su trajno zeleni, plodovi jajolika promjera
ispod 1 cm, sjajno crvenkasti, a upotrebljavaju se kao i divlje ruže.
16. JAREBIKA (Sorbus aucuparia) je šumsko drvo do 15 m visoko. Listovi
su neparno perasti, cvjetovi bijeli u paštitastim cvatiovima. Plodovi su
bobice (bobulje) promjera 1 cm, svjetlocrvene boje, a dozrijevaju u rujnu
i listopadu. Koriste se za pripremanje džemova i marmelada, ali se mogu
jesti i neprerađeni.
17. BREKINJA (Sorbus torminalis) je šumsko drvo do 15 m visoko. Listovi
su dugački oko 10 cm, usiljenih lapova i režnjeva. Cvjetovi su u paš265
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 64     <-- 64 -->        PDF

tltastim cvatovima. Plodovi su svjetlosmeđe boje, dugački oko 1,5 cm, jestivi
kada potamne ili posmeđe (redovno u listopadu).


18. MUKIJA (Sorbus aria) — šumsko drvo do 10 m visoko koje je karakteristično
za vapnenaste terene, a od prirode raste na sunčanim staništima.
Plodovi su crvenkasto-naranđaste boje, brašnastog i kiselkastog okusa, te se
mogu upotrebljavati za pravljanje kruha s plodovima ostali vrsta, za koje
je navedena slična namjena.
19 DIVLJA KRUŠKA (Pirus piraster) — šumsko drvo, do 20 m visoko.
Plod je mnogo manji od pitome kruške, žuto-zelene boje, a dozrijeva i može
se koristiti u rujnu i listopadu. Nalazimo je u nizinskim, brežuljkastim i
planinskim šumama.


20. DIVLJA JABUKA (Malus communis Lam sin. Pirus Malus L.) Zreli
plodovi služe za hranu ili pravljenje soka i marmelade. Sirovi plodovi tj.
ljuske pospješuju izlučivanje mokraćne kiseline, jer uz sladkor sadrže i
pektine, te zbog toga služe za liječenje kostobolje, punokrvnosti, začepljenosti,
hemeroida, bolesti bubrega i mjehura.
21. MUŠMULA (Mespilus germanica) je vrsta Prednje Azije. Na naše poručje
poodavna je prenesena, pa se nalazi i podivljala. Plodovi su joj okruglasti,
smeđi. Nezreli plodovi koriste se kao lijek protiv proljeva i odliva
krvi, a zreli nakon što ih omekšaju prvi mrazevi.
22. GLOGOVICA (Pyracantha eoceinae), grm do 2 m visok. Raste u primorju
ali je nalazimo i u parkovima u unutrašnjosti, tj. kontinentalnom dijelu.
Plod je veličine 0,5 cm, brašnast, može se koristiti kao nadomjestak za
kavu23.
CRNI GLOG (Crataegus nigra, Waldst et Kit.) — crni glog grm ili
manje drvo u šumama ist. dijela SFRJ. Plodovi su mu crni i jestivi.
24. NIZINSKI GLOG (Crataegus pentagyna Waldst et Kit. syn.: Crataegus
melanocarpa Bieb.). Listovi su samo u početku dlakavi a kasnije ogole;
plodovi su crni i jestivi.
25. PRIMORSKI GLOG Crataegus trans alpina A. Kern, syn.: Crataegus
monogyna var. brevispina). Plodovi su oko 8 mm promjera, crveni sa 1 košticom,
jestivi.
26. VIŠEPLODNI GLOG — CRVENI GLOG (Crategus oxyacantha), grm
ili drvo do 8 m visoko, raste u nizinskim pa sve do planinskih šuma. Plodovi
veličine 0,5 cm crvene boje mogu se upotrijebiti za pripremanje kruha, variva
,a mogu se jesti i sirovi.
27. JEDNOPLODNI BIJELI GLOG (Crataegus monogyna) grm ili drvo.
Naraste do 10 m na istim staništima kao prethodna vrsta. Plod je crven, ima
samo 1 sjemenku za razliku od prethodne koja ima 2 do 3 sjemenke. Način
korišćenja je isti.
28. TRNINA, TRNJULA, CRNI TRN (Prunus spinosa). Grm visok do 3
m, koji raste od nizinskih šuma sve do planinskih, oko 100 m nadm. vis. Plod
je promjera oko 2 cm, plavkastog nahuka, mesnat, slatkasto-kiselog i oporog
ukusa. Nakon prvih mrazeva mnogo je ukusniji. Jede se svjež, a isto
tako i sušen. Plodovi se koriste i za spremanje čajeva, kompota, kao i za ostale
voćne prehrambene svrhe.
266
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 65     <-- 65 -->        PDF

29. RAŠELJKA — MAGRIVA (Prunus mahaleb) grm ili drvo do 2 m
visoko. Raste od Istre do Crnogorskog primorja. Plodovi su oko 0,5 cm veliki,
imaju odlike trešnje, tamno plavkaste su boje, slatkasti, ali opori i gorki.
Mogu se upotrijebiti za jelo, a osušeni plodovi koriste se za čaj.
30. DIVLJA TREŠNJA (Prunus silvestris), šumsko drvo od 15 do 20 m.
Nalazi se u nizinskim, brežuljkastim i brdskim šumama. Plod je okruglasta
koštunica do 1 om u promjeru. Kad sazori cinkaste je boje, slatkasta, pomalo
gorkog i kiselkastog okusa. Može se upotrijebiti kao sirup, voće ili
prerađen u pekmez ili sok.
31. BAGREM (Robinia pseudoacacia), šumsko drvo do 30 m visoko, podrijetlom
iz sjeverne Amerike, ali je već od 1663. g. udomaćen u Evropi. U
našoj zemlji pojavljuje se u svim šumskim zajednicama, ali najčešće u nizinskim
šumama, brežuljkastim i u nižem području planinskog pojasa, te
vrlo često na pjeskovitom tlu. Od bagrema za jelo može se koristiti cvijet,
plodovi (mahune) i sjeme. Cvjetovi se pripremaju kao prženi namočeni u
tijesto za palačinke. Svježi plodovi (mahune) sadrže vrlo kalorične sastojke,
te se mogu kuhati poput mahuna. Sjeme koje sadrži veliki postotak bjelančevina
može se upotrijebiti za pripremanje variva i kruha. Preprženo zrelo
sjeme vrlo je ukusno i može se koristiti kao nadomjesak za kavu
32. DRIJEM (Cornus mas), grm ili manje drvo 5 m visoko, raste u
svim šumama od nizinskih do visokoplaninskih. Plod je crvenkasta koštunica
(drenjina) s mesnatim ovojem koji je kada sazrije veoma ukusan za
prehranu. Može se upotrijebiti za pripremu pekmeza ili marmelade, a osušen
za čaj.
33. PLANIKA (Arbutus unedo) raste, ovisno o staništu, kao grm ili niže,
do 10 m visoko, stablo na području šume crnike. (Orneto-Quercetum ilicis
H-ć). Plodovi dozrijevaju u kasnu jesen. To su bobe promjera do 2 cm, crvene
ili naranđasto-crvene boje, veoma su hranjive, bogate šećerom i vitaminom
C. Jedu se svježe, ali i kao kompot ili prerađene u marmeladu. Koriste
se i za pečenje rakije. Listovi se mogu koristiti kao začin mjesto lovorovog.
34. ROGAČ (Ceratonia siliqua) kod nas uspijeva u toplijem dijelu područja
šuma crnike kao samonikla ili uzgojena. Koristi se plod, koji je mahuna
do 20 cm duga, zrela je tamnosrneđe boje. Vrlo je hranjiva, jer sadrži
do 60% šećera te masti, biljne sluzi i trijeslovine. Nezreli plodovi dobar su
lijek za prsne bolesti, a upotrebljavali su ih i stari Grci i Rimljani.
35. DIVLJA MAJORAN (Origanum vulgare) višegodišnja biljka (perena) do
80 cm visine. Raste u brežuljkastim i planinskim šumama. Stabljike s listovima
i cvjetovima mogu se koristiti za pripremanje vrlo ukusnog, aromatičnog
i ljekovitog čaja.
36. MAJČINA DUŠICA, DIVLJI BOSILJAK (Thymus serpyllum) višegodišnja
biljka (perena), koja je rasprostranjena od nizinskih do visokoplaninskih
šuma. Ima veći broj podvrsta i forma, ali ih narod naziva istim imenom
— majčina dušica. Traži suhe, sunčane položaje, na vapnenastoj podlozi,
uz rubove šuma i uz puteve. čitava biljka tj. stabljika, listovi i cvjetovi
su vrlo mirišljivi i aromatični, te se od njih priprema vrlo ukusan i ljekoviti
čaj.


ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 66     <-- 66 -->        PDF

37. ŠPARGLA (Asparagus officinalis) višegodišnja biljka, sa zeljastom stabljikom;
podzemni dio korijena je drvenasti. Naraste do 1 m visoka. Od
prirode najviše raste u području submediteranskih i mediteranskih šuma,
na vapnenastoj podlozi i pjeskovitom rahlom zemljištu (tlu). Mladi, mekani
i svježi izdanci koriste se za pripremanje variva. Plodovi, bobice veličine
sitnog graška crvene boje imaju sjemenke, koje sadrže dosta masnoće, a
prepržene mogu zamijeniti zbog specijalne arome (poput čokolade) i kavu.
38. DIVLJA ŠPARGLA (Asparagus tenuifolius) raste u šumama na području
Istre i Hrvatskog primorja- Ima iste upotrebne vrijednosti kao i prethodna.
39. SPAROŽINA (Asparagus acutifolius) raste od prirode u šumama na
području Istre i Hrvatskog primorja, te u unutrašnjosti u šumama hrasta
medunca i crnog graba (npr. Zagrebačka gora i to između potoka Gornje
Vrapče i Podsuseda na južnim položajima Glavač-Karavla). Upotreba kao i
prijašnje.
40. TETIVIKA (Smilax aspera) višegodišnja biljka, puzačica vitičarka,
od prirode raste u Istri i Hrvatskom primorju. U proljeće se sakupljaju mladi
izbojci, koji se koriste kao povrće (kao salata ili kao varivo).
41. BODLJIKAVA VEPRINA (Ruscus aculeatus) je zimzeleni grmić do 80
cm visine. Raste u nizinskim šumama (hrasta lužnjaka), zatim na suhim položajima
u šumama hrasta medunca i crnog graba u unutrašnjosti (Zagrebačka
gora, Samoborsko gorje) te u Hrvatskom primorju. Mladi, svježi proljetni
dijelovi biljke koriste se za pripremanje variva. Plodovi, crvene bobice
oko 1 cm promjera, imaju sjemenke, koje se pržene koriste kao zamjena za
kavu.
42. TRSKA (Phragmites communis) je višegodišnja biljka, koja naraste
do 5 m visoka. Prirodno je rasprostranjena po čitavoj našoj zemlji, i to na
vlažnim mjestima (bare, močvare, te uz obale rijeka kao i uz ribnjake i kanale
kroz koje protiče voda). Vrlo mladi izbojci i listovi mogu se koristiti
za pripremanje variva- Sušeni dijelovi biljke mogu poslužiti kao dodatna sirovina
kod pripremanja kruha. Također se može koristiti i upotrijebiti podzemni
dio biljke, tzv. podanak, koji sadrži mnogo škroba, šećera i drugih
hranjivih materija.
43. ROGOZ (Typha latifolia) je višegodišnja biljka, koja naraste do 2,5
m visoka. Prirodno uspijeva po čitavoj zemlji (močvarama, barama, ritovima,
uz rijeke i jezera). Mlade stabljike koriste se za povrće, a zreli plodovi,
klasovi mogu se peći i jesti, a osušeni podanak, zbog znatne količine škroba,
može se koristiti za pripremanje kruha, kaše i si.
UPUTE ZA SAKUPLJANJE SAMONIKLIH BILJAKA
ZA JELO


Kako bi se dobila kvalitetna sirovina za pripremu hrane, samoniklo bilje
ili njihove dijelove treba sakupljati prema ovim pravilima:


— uvijek treba sakupljati samo mlade dijelove biljke, mlade listove,
pupove ili mlade izbojke;


ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— bolje je sakupljati one dijelovi koji su rasli u hladu od onih dijelova
koji su bili izloženi suncu. Od toga su, dakako, izuzete heliofitne vrste;
— u toku dana za branje zelenih dijelova biljke najpogodnije je jutro,
jer su tada najsvježiji;
— ne smiju se brati bolesni dijelovi, dijelovi koji pokazuju znakove uvenuća,
oni žutih listova i izbo jaka kao i na kojima se nalaze paraziti ili
biljne bolesti (bakterioze i dr.).
SABIRANJE POJEDINIH VRSTA PREMA VISINSKOM
POLOŽAJU I GODIŠNJIM DOBIMA


Za lakšu orijentaciju za sakupljanje jestivih samoniklih biljaka Sli njihovih
plodova donosimo i pregled prema visinskom položaju mjesta sakupljanja
i prema godišnjim dobima.


U nizinskim područjima


U proljeće se sakuplja lišće i mladi izbojci šparožine, tetivke, obične
veprine i trske, koji mogu poslužiti za ishranu kao i ostale povrtljarske
biljke. Za pripremanje kruha mogu poslužiti sasušeni dijelovi trske ali
samo kao dodatak ostalim sirovinama. Naročito se dosta šećera nalazi u
običnoj, maljavoj i patuljastoj brezi. Biljke koje se mogu koristiti za čajeve
jesu: obična borovica (iglice), obična kupina, nizinska kupina, primorska
kupina, zimzelena ruža i majčina dušica.


U rano ljeto kao povrtljarska biljka može se koristiti za prehranu trska,
a za pripremanje čajeva iglice obične borovice, listovi obične nizinske
kupine, primorske kupine, zimzelena ruža, bagrem, majčina dušica.


Ljeti kao povrtljarska biljka može se koristiti za prehranu šparga (špargla)
i divlja špargla, a za pripremanje čajeva iglice obične borovice, lišće
i cvjetovi majčine dušice.


U ranu jesen kao povrtljarske biljke mogu poslužiti: špargla, divlja
špargla i šparožina. Za pripremanje kruha mogu se koristiti plodovi raznih
vrsta hrastova, glogova i trske. Masni se sastojci dobiju iz žira raznih vrsta
hrastova, zatim sjemena obične špargle i divlje špargle. Za pripremanje
čajeva koriste se iglice obične borovice i svih dijelova majčine dušice. Kao
nadomjestak i zamjena za pripremanje kave služe plodovi tj. žirevi raznih
vrsta hrastova.


U kasnu jesen za pripremanje kruha mogu se koristiti žirevi raznih
vrsta hrastova, zatim sjeme obične i divlje špargle, šparožine i bodljikave
veprine.


Zimi za pripremanje kruha mogu se koristiti koštice raznih vrsta glogova,
a mladi izdanci i listovi trske, nakon što očvrsnu i otvrdnu, mogu se
upotrijebiti kao dodatna sirovina za kruh. Za čaj koriste se razne vrste divljih
ruža, zimzelenih ruža i svi dijelovi majčine dušice.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 68     <-- 68 -->        PDF

U brdovitom pojasu


U rano proljeće pripremljene kao i povrtljarske biljke mogu se koristiti
za ishranu mladi izbojci i lišće obične breze, maljava breza, patuljasta breza,
te trska. Za pripremanje kruha mladi izdanci i listovi trske ali osušeni
i samo kao dodatna sirovina. Mnogo masnoća i šećera nalazimo u mladim
stablima obične maljave i patuljaste breze iz kojih se vadi sok, koji se pije
svjež i kao sirup. Za čaj se koriste iglice borovice, listovi kupine, maline, divlje
ruže (plod šipka) i majčine dušice.


U proljeće kao povrtljarske biljke koriste se mladi izbojci i lišće obične
breze pustenaste i patuljaste breze, mladi listovi običnog bagrema, izbojci obične
špargle i divlje špargle, te trske. Za pripremanje kruha služe osušeni dijelovi
trske. Sok dobiven iz mladih stabala obične, pustenaste i patuljaste breze
sadrži velike količine šećera. Kao čajne biljke služe iglice obične borovice,
listovi raznih vrsta kupina, maline, ruža, obični bagrem (cvijet) te čitave
biljke majčine dušice.


U rano ljeto, kao biljke za pripremanje čajeva služe iglice obične borovice,
vrste kupina, maline, razne vrste ruža (plod-šipak) te majčina dušica.


U ljeto se koriste osušeni, samljeveni dijelovi trske za pripremanje kruha
kao dodatak. Za pripremanje čajeva služe iglice obične borovice, listovi kupine,
maline te majčine dušice.


U ranu jesen osušeni i samljeveni dijelovi trske za pripremanje kruha
kao dodatak. Dosta masnoće sadrži špargla i divlja špargla.


U kasnu jesen od plodova koji su osušeni mukije, divlje kruške, razne
vrste glogova, izbojci i listovi trske služe za pripremanje kruha. Za čaj se
koriste obična borovica (iglice) listovi kupina i maline, plodovi divlje ruže,
brekinje (cvjetovi) divlje kruške (cvjetovi), drijen (plodovi), majčina dušica.
Kao nadomjestak za kavu može poslužiti prženo sjeme bodljikave veprine.


U zimskom razdoblju za kruh služe osušeni listovi i izbojci kao dodatak,
a za pripremanje čajeva iglice obične borovice, listovi kupine, maline, divlje
ruže, majčine dušice.


U planinskom pojasu


U rano proljeće kao povrtljarske biljke služe mladi izbojci i listovi obične,
pustenaste i patuljaste breze te trske. Za pripremanje kruha tu je i trska.
Veće količine šećera sadrže sokovi obične breze, pustenaste i patuljaste breze.
Kao začini jelima mogu poslužiti plodovi obične borovice. Za čaj se mogu
upotrijebiti listovi kupine, maline, divlje ruže, majčine dušice.


U proljeće kao povrtljarska biljka, mogu poslužiti mladi izbojci i listovi
obične pustenaste i patuljaste breze. U soku obične pustenaste i patuljaste
breze nalaze se veće količine šećera. Za čajeve koriste se iglice obične borovice,
listovi kupine, maline, divlje ruže. Osušena trska koristi se kao dodatak za
pripremanje kruha.


U rano ljeto za pripremanje kruha služi trska, a kao čajne biljke iglice
obične borovice, listovi kupine, maline, divlje ruže, majčine dušice.


270
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 69     <-- 69 -->        PDF

U ljeto mogu se za čajeve koristiti iglice obične borovice, listovi kupine,
maline, divlje ruže, majčine dušice (čitave biljke).
U ranu jesen za pripremanje kruha služi trska, za čajeve: iglice obične borovice,
listovi kupine, maline i majčina dušica (čitava biljka).


U kasnu jesen za dobivanje kruha upotrebljavaju se plodovi mukinje,
običnog gloga, trske. Za začin koriste se iglice i plodovi obične borovice,
listovi kupine, maline, divlje ruže, cvjetovi brekinje i divlje kruške, te majčina
dušica.


Zimi kao biljke za nadomjestak i dodatak kruha je trska a kao čajne
biljke služe iglice obične borovice, listovi kupine, maline, divlje ruže i majčine
dušice.


Količina vitamina C i karotina
u 100 gr. dijelova drvenastog bilja upotrebljivog za prehranu


Tabl. 1


u


Narodni i latinski G
naziv O M


S ci


T3
c


as


äš I-Be


>
3


1.
Obična borovica mladi
Juniperus communis izbojci 97 2,46
2.
Obična breza
Betula pendula list 137 3,68
3.
Kupina obična
Rubus fruticosus list 87 5,24
4.
Šumska kupina
Rubus hirtus list 99 6,35
5.
Nizinska kupina
Rubus caesius list 77 9,80
6.
Primorska kupina
Rubus ulmifolus list 122 3,00
7.
Malina
Rubus idaeus list 137 5,98
8.
Divlja ruža
Rosa canina plod 368
9.
Poljska ruža
Rosa arvensis plod 219
10.
Planinska ruža
Rosa pendula list 126 3,71
11.
Zimzelena ruža
Rosa sempervirens list 135 7,25
12.
Jarebika
Sorbus aucuparia plod 34
13.
Brekinja
Sorbus torminalis plod 10
14.
Mukinja
Sorbus aria plod 37
15.
Divlja kruška
Pirus piraster plod 7
16.
Višeplodnički glog
Crataegus oxyacantha plod 35
17.
Obični glog
Crataegus monogyna plod 34


ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 70     <-- 70 -->        PDF

18.
Trnjina
(Prunus spinosa) cvijet 37
19.
Bagrem
(Robinia pseuđoacacia) cvijet 39
20.
Drijen
Cornus mas plod 92
21.
Planika
Arbutus unedo plod 144
22.
Mravinac
Origanum vulgare biljka 60
23.
Majčina dušica
Thymus serpyllum biljka 44
24.
Sparožina obične
Asparagus officinalis list 41
25.
Borovica
Vaccinium myrtillus plod 84
26.
Brusnica
Vaccinium vitis idea list 117
27.
Jabuka divlja
Malus pumila plod 18
28.
Ogrozd divlji
Ribes grossularia list 127
29.
Ljeska
Corylus avellana rese 80
20.
Bijeli bor
Pinus sylvestris iglice 82
31.
Crni bor
Pinus nigra iglice 54
32.
Bor ferivuljPinus mugo var. mughus iglice 49
33.
Obična jela
Abies alba iglice 51
34.
Smreka
Picea abies iglice 87
Kemijski sastav i kalorijska vrijednost dijelova drvenastog bilja


Narodni i latinski , 6 .„
!-, naziv biljke L $Sti a ü «g c


1.
Šmrika
(Juniperus oxycedrus) plod 2,12 8,39 43,84
2.
Obična breza
iietula pendula list 4,74 3,16 7,77
3.
Šumska kupina
Kubus hirtus plod 1,20 1,52 8,92
4.
Primorska kupina
Kubus ulmiiolia plod 1,77 1,63 16,25
5.
Poljska ruža
Rosa arvensis plod 2,78 2,06 27,44
6.
Zimzelena ruža
Rosa sempervirens plod 2,49 2,13 33,80
7.
Jarebika
(Sorbus aucuparia) plod 0,83 1,49 18,98
0,10
4,33
0,834,27
2624,342,42
2,13
1,87
4,03
2,23


Tabl. 2.


u


k c


235
72
49
78
125
148
86
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 71     <-- 71 -->        PDF

8. Brekinje
Sorbus torminalis plod 4,19 2,14 25,83 125
9. Mukinja
Sorbus aria phod 1,74 1,38 27,10 115
10. Divlja kruška
Pirus piraster plod 0,78 0,79 20,64 84
11. Višeplodnički glog
Crataegus oxyacantha plod 2,14 2,05 28,71 128
12. Obični glog
Crataegus monogyna plod 1,67 1,22 24,97 106
13. Trn j ina Prunus
spinoša plod 1,27 1,04 24,54 101
14.
15.
Bagrem
Robinia pseudoaccacia
Drijen
Cornus mas
cvijet
plod
4,64
1,06
0,71
1,17
10,45
15,14
62
68
16. Planika
Arbutus unedo plod 0,46 0,97 21,61 87
17. Borovnica
Vaccinium myrtillus plod 0,89 0,71 8,75 40
18. Jabuka divlja
Malus pumila plod 0,63 1,66 16,91 77
19. Hrast kitnjak
Quercus petraea plod 3,28 0,44 20,62 89
20. Ljeska
Corylus avellama rese 4,77 0,83 24,14 118


LITERATURA


1.
Kušan , F.: Ljekovito bilje, Zagreb, 1938.
2.
Simon o vic, D.: Botanički rečndk, Beograd 1959, knjiga 3.
3.
Marković , B.: Priručnik za sakupljanje i gajenje ljekovitog bilja i pečuraka,
Rad, Beograd.
4.
Vračari č, B. — Čolik, J. — Lintner, V. — Micković, M. — Rajšić,
R. — Stevanović, D. — Uvali n, M.: Ishrana u prirodi. Vojno izdavački
zavod. Narodna knjiga — Beograd; 1977.
The Indigenous Forest Dendroflora as a Possible Food Supply


Summary


The author described some 40 species of the indigenous plants which partially
or completely can be used as food. This is important in extra-ordinary situations
such as wartime and the like. Instructions for collecting of plants and the time
of collecting are given. The schedule of carotin andC-vitamin contents as well as
the chemical comparisation and the caloric value of woody plants are added at
the end (tables 1 and 2).
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 72     <-- 72 -->        PDF

NAJAVA


Šumarski i drvnoindustrijski inženjeri i tehničari!


Šumarski list u svojim slijedećim brojevima donijeti će veoma zanimljivu,
za praksu neobično vrijednu i korisnu radnju ing. Bogomila Čopa: »Unapređenje
pilanske prerade — polazna osnova za uspješnije rješavanje zajedničke problematike
šumarstva i drvne industrije«, koju je autor razradio na slijedeća poglavlja:


1.
Mjesto i uloga inženjera i tehničara u neposrednoj proizvodnji
2.
Značaj i potreba primjene koeficijenta vrijednosti u pilanarstvu
3.
Koeficijent vrijednosti u funkciji unapređenja odnosa šumarstva i drvne industrije
4.
Zaključna razmatranja
Donosimo nekoliko izvoda iz navedene radnje, kao i bilješku o autoru članka!
Evo što kaže autor:


»Ima više razloga koji su me potakli da obradim i objelodanim svoja iskustva,
zapažanja i zaključke prikupljene tokom dugogodišnjeg bavljenja pilanskom preradom.
Navesti ću samo bitno. Kad sam se počeo baviti pilanskom preradom, osjetio
sam veliki nedostatak u tome što bogata praktična iskustva, stečena ranije
u toj djelatnosti, nisu najčešće bila zabilježena, a još manje objelodanjena. A
oni koji su ta praktična znanja posjedovali, ili su ih ljubomorno čuvali za sebe,
radi očuvanja svoje vlastite pozicije, ili velikim dijelom nisu znali prenijeti na
druge!«


»Stoga je i ovaj materijal o pilanskoj preradi i pisan sa željom da se prošla
iskustva i zapažanja o načinu rada i ocjenjivanju poslovnih rezultata prenesu u
prvom redu na inženjere i tehničare koji sada rade u pilanskoj preradi, a onda
i na one koji će se ubuduće naći na tom poslu.«


»Za napredak jedne privredne djelatnosti, pa i pilanske, presudni su činilac
ljudi, posebeno stručni i vodeći kadrovi. I onda kad je nivo tehnike bio nizak,
oni su često dokazali, da se kreativnim radom, radnim elanom i upornošću može
unaprijediti proizvodnja i osigurati zadovoljavajući poslovni rezultati. A ima ih
dosta primjera, da su i kod najbolje i najmodernije tehnike, kada je zatajio
ljudski i stručni faktor, poslovni rezultati bili nezadovoljavajući.«


Bilješka o autoru:


Ing. Bogomil Čop službovao je u Šumariji — Gerovo, upravitelj
pilane — Đurđenovac, pom. ministra šumarstva SRH, direktor
Šum. gospodarstva — Bjelovar, direktor DIP — Slavonija, SI.
Brod, DIP — Belišće, Novoselec, pom. general, direktora »Exportdrva
« i td.