DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 81     <-- 81 -->        PDF

IZ DRUGIH REPUBLIKA


ODLIKOVANJE PROFESORA I ŠUMARSKE ŠKOLE
U KAVADARCIMA


Povodom svečanosti, kojom je obilježena 40-godišnjica osnivanja Jugoslavenske
narodne armije, organizacijama i građanima Kavadaraca, koji su se istakli
radom na raznim područjima, predana su odlikovanja podijeljena od Predsjedništva
SFRJ. Uz ostale odlikovanja su primili i:


Šumarski školski centar »Ivo Lola Ribar« — orden rada sa zlatnim vijencem,
Mr Jakim Zimovski, dipl. inž. šum. i direktor Šumarskog školskog centra
»Ivo Lola Ribar«, — orden zasluge za narod sa srebrnom zvijezdom,


Krum Angelov, dipl. inž. šum. — orden rada sa srebrnim vijencem i


Tome Georgiev, dipl. inž. šum., — orden rada sa srebrnim vijencem.


Šumarski školski centar odlikovan je za 35-godišnji uspješni nastavno-odgojni
i obrazovni rad. Orden rada sa zlatnim vijencem je najviše, ali ne i jedino priznanje,
jer ih je do sad bilo više općinskog, republičkog i saveznog značaja. To su:
— nagrada »Sedmi septemvri«, najviše društveno priznanje Općine Kavadarci,
koja se dodjeljuje povodom dana oslobođenja grada,


— diplomu-zahvalnicu Šumarskog fakulteta u Skopju u znak priznanja za
doprinos Centra za razvoj ovog Fakulteta,
— diplomu SSRN SR Makedonije za angažiranje Centra u akcijama dobrovoljnih
davalaca krvi,
— Spomen diplomu Zajednice tehničkih škola i školskih centara šumarske
i drvne struke Jugoslavije za udio Centra u osnivanju, radu i razvoju Zajednice


— priznanje Saveza lovačkih društava SR Makedonije za pomoć i izvanredno
zalaganje Centra u akcijama zaštite korisne divljači u zimskom periodu,
kao i neka druga.
Mr JAKIM ZIMOSKI, dipl.inž. šum. i magistar pejsažne ahitekture, radi u
Šumarskom školskom centru od 1960. god., a od 1962. god. na položaju — poslovima
direktora tada još Lozarsko-šumarske škole, a od 1965. godine osnovanog
Šumarskog školskog centra »Ivo Lola Ribar«. Velik je udio Zimoskog u osnivanju
Centra tj. školske ustanove za izobrazbu ne samo srednje-stručnog kadra nego
i stručnih (kvalificiranih) radnika (u tri odsjeka: šumarskom, drvnoprerađivačkom
i za hortikulturu) kao i uspješnom njegovom radu sve do dadašnjeg dana.


Zimoski je aktivan društveno-politički radnik, pa je, uz ostalo, bio i predsjednik
Savjeta za prosvjetu Općine Kavadarci, zatim član Izvršnog vijeća Skupštine
općine, član Predsjedništva Općinske konferencije SSRN u Kavadarcima i dr.
Sada je predsjednik Komisije za zaštitu i unapređenje čovjekovog okoliša Međuopćinskog
društva inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drva
za Općine Kavadarci i Negotin na Vardaru.


Značajan je rad Zimoskog u projektiranju i realizaciji projekta na ozelenjavanju
okoliša i na pošumljavanju.


283
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Zimoski je za svoj rad, pored Ordena zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom
kao najvišim odlikovanjem, primio i niz drugih priznanja i nagrada. Od
tih navodimo:


— nagradu »Kliment Ohridski« za nastavno-pedagoški rad,
— nagradu »Sedmi Septemvri«, koju Općina Kavadarci podjeljuju zaslužnim
građanima povodom dana oslobođenja Kavadaraca,
— diplomu i zlatni znak Općinske organizacije Crvenog krsta Makedonije,
— diplomu Zajednice tehničkih škola i školskih centara šumarske i drvne
struke Jugoslavije, i dr.
KRUM ANGELOV, dipl. inž. šum., završio je najprije Lozarsko-šumarsku
školu u Kavadarci, a zatim šumarstvo na Šumarskom fakultetu u Skopju, diplomiravši
1956. godine. Do 1961. godine radi u Šumsko-industrijskom kombinatu
»Boris Kidrič« u Kočanima, gdje je bio i na dužnosti tehničkog direktora, a od
1961. kao profesor u, skraćeno, Šumarskoj školi u Kavadarcima. Za vrijeme boravka
u Kočanima na tamošnjem Ekonomskom tehnikumu tri godine (1958—1961)
predaje predmet Organizacija rada.


Angelov ima velik udio na unapređenju nastavno-odgojnog rada u školi, u
povezivanju i primjene nauke u operativi te u povezivanju operative sa stručnim
i naučnim institucijama. O tome svjedoči i njegov literarni rad koji broji
preko 230 stručnih i naučnih radova, saopćenja i si. s područja šumarstva, industrijske
prerade drva, organizacije rada te društveno-političkih aktivnosti objavljenih
ne samo u Makedoniji nego i u drugim Socijalističkim republikama SFRJ.*
Posebno mjesto u tom radu zauzima mjesečni »Šumarski bilten«, kojeg je
pokrenuo i bio mu glavni urednik za cijelo vrijeme izlaženja (od 1964 — 1968. god.,
a prestao je izlaziti iz materijalnih razloga). U tom Biltenu, kojeg je izdavač bio
Šumarski školski centar Ivo Lola Ribar, surađivali su nastavnici i učenici Centra
ali i stručnjaci iz operative.


Angelov je aktivan i kao društveni radnik pa je bio odbornik Općinske skupštine
u Kavadarcima, potpredsjednik Odbora za obrazovanje i nauku Sindikata
društvenih djelatnosti SR Makedonije i dr. Sada je predsjednik Međuopćinskog
društva IT šumarstva i industrije za preradu drveta za općine Kavadarci i Negotin
na Vardaru te član Komisije za naučna istraživanja i si. Saveza IT šumarstva
i industrije za preradu drva SR Makedonije.


Pored Ordena rada sa srebrnim vijencem Angelov je dobio i više drugih priznaja
za svoj rad od kojih navodimo izbor skupštine ITŠDI SR Makedonije održane
19. lipnja 1980. godine za zaslužnog člana Saveza uz dodjelu povelje i zlatne
značke IT.


TOME GEORGIEV, dipl. inž. šum., završio je Šumarski fakultet u Skopju
1960. i odmah odlazi u Lozarsko-šumarsku školu u Kavadarcima za nastavnika.
Jedno vrijeme bio je, prvi, općinski šumarski inspektor u Kavadarcima te ruko


* Od radova navodimo referat »Racionalno korišćenje sporednih šumskih proizvoda
— činilac povećanja proizvodnje i izvoza ljudske hrane, održanog na II
kongresu o hrani. Referat je objavljen u knjizi II kongresa o hrani, izašloj 1980.
godine u Novom Sadu pod naslovom »Uključivanje proizvodnje hrane u Jugoslaviji
u međunarodnu podelu rada«.
284