DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 83     <-- 83 -->        PDF

vodilac Odjeljenja za pripremu i unapređenje proizvodnje u Drvnom kombinatu
»Strašo Pindžur« u Kavadarcima, a bio je angažiran i na drugim dužnostima.


Kao član radnog kolektiva — nastavničkog vijeća Školskog centra Georgiev
posebno se zauzima za povezivanje nastavno-odgojnog procesa s privredom i
usavršavanje praktične nastave, pa između ostalog osniva rasadnik dekorativnog
bilja i oranžeriju. Povezivanje nastave i prakse omogućava mu i izrada više projekata
za ozelenjavanje i pošumljavanje te realizaciju tih projekata. Njegova
zauzetost za pošumljavanje dovela ga je do položaja predsjednika Savjeta za
pošumljavanje goleti Općinske skupštine Kavadarci te predsjednika Koordinacionog
odbora za te poslove u općini Kavadarci.


K. A.
ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA


HERBICIDI 2, 4, 5-T U SR NJEMAČKOJ PONOVNO U UPOTREBI!


Prije godinu dana (IX/1981), pod utjecajem i pritiskom javnosti, a na zahtjev
Saveznog zavoda za zdravstvo, zabranjena je u SR Njemačkoj upotreba poznatog
herbicida-arboricida 2,4, 5-T iz grupe derivata fenoksioctene kiseline. Zabranu je
izdao Savezni zavod za zaštitu bilja u Branschweigu, koji je za davanje dozvola,
a i oduzimanje, istih nadležan. Međutim, te dozvole za prodaju i upotrebu sredstava
za zaštitu bilja moraju imati suglasnost Saveznog zavoda za zdravstvo.
Za oduzimanje dozvole nije bilo posebnih razloga, no javnost je, pod utjecajem
novinarstva i mnogobrojnih članaka od nestručnjaka (kao primjerice »Selo
udovica«, preveden i izašao i u našem tisku), zahtijevala zabranu pa je Savezni
zavod za zdravstvo zatražio od nadležnog Saveznog zavoda za zaštitu bilja, da
ga zabrani. Kao razlog navodilo se, uz ostalo, da 2,4,5-T (i njegovo tehničko onečišćenje,
TCDD ili dioksin) ima teratogeno i karcinogeno djelovanje. Kako se
2,4, 5-1 koristi i u šumarstvu kao vrlo dobar arboricid, dignuta je velika uzbuna
jer su u jestivim gljivama u šumi nađeni rezidui 2,4, 5-T. I to je bio jedan od
razloga izdavanja zabrane.


Sada je, međutim, 2,4, 5-T odnosno preparati koji ga sadrže opet dobio dozvolu
za šumarstvo i poljoprivredu. Dok je u poljoprivredi našao zamjenu u drugim
herbicidima, u šumarstvu međutim, nije našao potpunu zamjenu s nekim drugim
herbicidom. Uz to su 2,4, 5-T preparati su realtivno jeftini.


Što je bilo razlogom da je zabrana opet dignuta?


Provedena su daljnja istraživanja i dobiveni novi znanstveni rezultati na
osnovu kojih se je opet mogla izdati dozvola za prodaju i upotrebu (u VIII/82).
Naime, i u tim novim istraživanjima nije dokazano štetnost 2,4, 5-T za ljudsko
zdravlje, kao ni za zdravlje domaćih i divljih životinja.


Dozvola je izdana samo na 3 godina, a za to se vrijeme 2,4, 5-T mora još dalje
ispitati u njegovu utjecaju na zdravlje, osobito teratogeno i karcenogeno djelovanje.


2,4, 5-T je dobio ponovno dozvolu na 3 godine uz ove uvjete:
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 84     <-- 84 -->        PDF

1 Da sadržaj TCDD (= dioksin) u tehničkoj aktivnoj supstanci u buduće ne
smije prijeći 0,005 mg/kg, a današnji postupak dobivanja (sinteze 2,4, 5-T omogućava
da je sadržaj TCDD dosta ispod te vrijednosti;


2. da se u te 3 godine provedu daljnja toksikološka ispitivanja po uputama
i zahtjevima Saveznog zavoda za zdravstvo.
Uz to, vršit će se epidemiološka ispitivanja u tvornicama koje proizvode 2,4,
5-T, te isto takova ispitivanja kod radnika u šumarstvu koji rade s 2,4, 5-T preparatima.
Sva ta ispitivanja trebaju da još sigurnije potvrde da 2,4, 5-T herbicidi,
pravilno korišteni, nisu opasni za ljudsko zdravlje. Sadašnje znanje o opasnosti
2.4, 5-T za zdravlje dopušta, prema internacionalnim normama toksikologije, da se
dozvola može izdati.


Prema sadašnjim analizama, kod upotrebe u poljoprivredi kod pravilne upotrebe
2,4, 5-T preparata (i kombinacije s njim) u pravilu nema rezidua u živežnim
namirnicama. A u šumarstvu ionako su postojala ograničenja njegove upotrebe
(primjerice da se u tu svrhu ne smiju koristiti avioni i helikopteri), što osigurava
da će i u gljivama, ukoliko i bude u pojedinim slučajevima rezidua, isto biti daleko
ispod dozvoljene tolerance. To jednako vrijedi i za šumsko voće (borovnica,
maline).


U dozvoli se ujedno konstatira da 2,4, 5-T herbicidi, ako se upotrebljavaju
u šumarstvu i poljoprivredi propisno, ne mogu predstavljati opasnost za divljač,
ptice i pčele. To više, što se 2,4, 5-T a i općenito herbicidi u šumarstvu koriste
na vrlo malim površinama, a u nas isti nisu dopušteni za poljoprivredu, nego
samo u šumarstvu gdje je vrlo efikasan arboricid uz određena ograničenja.


Iz ovog je primjera vidljTvo kako pritisci javnosti, a uz to i tvrdnje nestručnjaka,
o otrovnosti pojedinih pesticida mogu dovesti do njihove zabrane iako
u nauci nema dokaza o opasnosti dotičnog sredstva, upotrijebi li se pravilno.
No, ipak, zbog još veće sigurnosti toksikologija 2,4, 5-T će se još detaljnije proučiti.


Prof. dr J. Kišpatić