DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 87     <-- 87 -->        PDF

pisni, moderni i nadasve čisti grad Luksemburg gdje ljudi govore svojim »luksemburškim
jezikom- ali razumiju i govore francuski i njemački.


Klima je karakteristična po tome što nema velikim temperaturnih ekstrema
ali ima prilično mnogo magle i vlage, izuzevši dolinu rijeke Mosele, gdje
je klima vrlo blaga pa onda vrlo dobro uspijeva vinova loza. Srednja godišnja
temperatura u glavnom gradu Luksemburga iznosi oko 8.6° C, srednja količina
padalina je 850 mm a srednja vlažnost zraka oko 80%.


OPĆENITO O SUMAMA LUKSEMBURGA


Premda šume nemaju veliku ulogu u nacionalnoj ekonomiji ove zemlje,
one ipak sa svojom površinom od 82.200 ha, pokrivajući oko 32% površine
zemlje, jako utječu na strukturu pejzaža i predstavljaju jednu od osnovnih privlačnosti
za turizam koji zauzima četvrto mjesto u »industrijskim djelatnostima
« zemlje.


Sastav luksemburških šuma je ovakav:


— 33% su ornogorične šume (smreke, borovi, duglazijejele i ariši);
— 48% su bjelogorične šume (hrast, bukva i ostale vrste);
— 19% su hrastove panjače.
Prema tome, dvije trećine luksemburških šuma su sastavljene od listopadnih
vrsta. Čini se da ni u bližoj budućnosti neće biti znatnijih promjena u sastavu
tih šuma izuzevši panjače sa slabim prihodom, koje se nalaze na plodnim
tlima pa je za njih zamišljenja konverzija u sjemenjače. Što se tiče posjedovnih
odnosa, 55% šuma pripada privatnicima, 38% pripada državi, a Veliki Knez posjeduje
ostalih 7%.


ŠUMSKE OBLASTI


Zemlja je podijeljena u dvije velike oblasti: Ardene (Eisleck) na sjeveru i
Dobra zemlja (Gutland) na jugu. Razlikuju se tri šumsk e oblasti :


1. Visoke Ardene i brdske bukove šume. To je oblast smještena na
sjeveroistoku zemlje na jednoj visoravni koja je malo brežuljkasta s prosječnom
nadmorskom visinom od 500 m. Matični supstrat je formiran u »Devonien-u«,
koji daje smeđe tlo na kome se razvila lijepa prirodna šuma bukve sa primjesom
hrasta kitnjaka dok graba nema. Za bukvu bonitet je treći (prema tablicama
Wiedemanna i Schobera) što će reći da se u dobi od 120 godina postizava
drvna masa na panju od 400 ms/ha s tečajnim godišnjim prirastom od 7.4 m3/ha.
2. Prelazila zona s različitim sumama koje se mogu podijeliti u četiri područja
(subregije) kojima odgovaraju različiti tipovi šuma:
— Niske Ardene s mješovitim sjemenjačama gdje je u toku konverzija hrastovih
panjača koje su bile namijenjene za proizvodnju kore za tanin u postrojenjima
uzduž rijeke Sure i Our. Prirodna šuma je mješovita šuma bukve i hrasta
kitnjaka, koja se razvila na toplijim ekspozicijama; ima i graba, ali on je
slabog rasta.
Bonitetni razred je II (prema Wiedemannu i Schobern) što znači da se postiže
drvna masa na panju od 420 m3/ha u dobi od 120 godina s tečajnim godišnjim
prirastom od 7,7 ms/ha.


289