DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 89     <-- 89 -->        PDF

vrsta i to uglavnom smreka i bor. Bukva se vrlo dobro prirodno pomlađuje a
šumari vrlo pomno prate i pomažu prirodni razvoj bukovog podmlatka i mladika
u različitim fazama oplodne sječe (vidi sliku 2).


— Visovi »Bajtocien« s bukovom šumom
Bogato tlo na vapnencu omogućuje razvoj bukove šume s izvanrednim rastom,
gdje se u smjesi nalazi hrast kitnjak, javor, grab, jasen, trešnja, lipa, brijest
i brekinja. Ta prirodna šuma je vrlo važna za pejsaž i za narod, pošto je ona
smještena u zoni Luksemburga gdje se prerađuje željezo. Na nesreću, šuma je često
oštećena uslijed razvoja te industrije i rudarstva, koje zahtjeva određena
krčenja šuma. Bukva je II boniteta (prema Wiedemannu i Schoberu) s okolo
500 m3/ha u dobi od 120 godina s godišnjim tekućim prirastom od 9 m3/ha.


3. Dolina rijeke Mosele i termofilne listopadne šume
Matični supstrat je »Keuper« i vapnenac na kome se razvilo najčešće glineno
tlo, mjestimično pomiješano pijeskom, na kome rastu hrastici velike vrijednosti
— hrast kitnjak i hrast lužnjak, pomiješani s bukvom, brekinjom i grabom.
Bonitet je u prosjeku II (prema Wiedemannu i Schoberu) s prosječnom drvnom
masom od 390 ma/ha u dobi od 160 godina i tečajnim godišnjim prirastom
od 4.6 m3/ha.


PRODUKCIJA LUKSEMBURŠKIH ŠUMA


U 1979. godini šumska produkcija bila je ovakva:


listopadne vrste: crnogorične vrste:
hrast 37.750 m3 smreka 123.350 ms
bukva 132.700 m« borovi 10.300 mS
razno 2.950 ms
Ukupno: 133.650 ms
Ukupno: 173.400 m3


Godišnja produkcija varira između 300.000 m* i 320.000 m3; predviđa se da će
u neposrednoj budućnosti godišnja sveukupna produkcija doseći iznos od 350.000 ms.
U šumama, koje su podvrgnute direktnoj državnoj upravi, godišnja etat iznosi oko


4.8 ma/ha godišnje. S obzirom na stalno povećanje godišnje produkcije, može
se reći da će ta produkcija premašiti u budućnosti iznos od 5 mVha. Na žalost,
privatne šume ne slijede taj trend.
AKTUALNI PROBLEMI U GOSPODARENJU LISTOPADNIM
ŠUMAMA


Luksemburške šume su u prošlosti bile jako iskorišćivane za drveni ugalj
koji je bio potreban metalurškoj industriji. Tek poslije 1865. godine — kad je
koks zamijenio drveni ugljen u visokim željeznim pećima — smanjuje se iskorišćivanje
šuma u Luksemburgu.


Takvo stanje ima za posljedicu nesrazmjer u dobnim razredima listopadnih
šuma, jer više od 80% sastojina su starije od 100 godina (49% su starije od 120
godina). Lijepe bukove šume dolaze do svoje zrelosti pa je njihova regeneracija