DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 90     <-- 90 -->        PDF

glavni zadatak šumara tijekom narednih 30 do 40 godina. Bez sumnje da će to
imati znatan utjecaj na krajolik zemlje. Ali šumari se nadaju da će uspješno
prirodno pomlađivanje brzo popraviti tu situaciju.


Metoda »Gahrenberg«


Kao primjer prirodne regeneraoije bukve evo postupka »Gahrenberg«, nazvanog
po šumarskom središtu u »Hessu«, gdje je spomenuta metoda primjenjena.
Jedna njezina varijanta uspješno je primijenjena u bukovim šumama na
pješčenjacima Luksemburga gdje se inače teško pojavljuje pomladak bukve. Po
tom postupku, nazvanom »Gahrenberg«, otklanjaju se neki uzroci koji mogu spriječiti
prirodno naplođenje:


— konzumiranje bukovog žira (bukvice) po glodavcima i pticama;
— napadaj gljiva i štetnika na bukovi žir;
— gubitak uslijed suše kad je sloj sirovog humusa manji od 15 cm.
Postupak se sastoji u tome da se mehaničkim putem (lopatama ili buldožerima)
ukloni sav živi d mrtvi pokrov na cijeloj površini koja je predviđena za
pomlađivanje, što znači poslije pripravnog sijeka kojim se siječe oko 120 do 150
m3 drvne mase po ha. Odstranjivanje pokrova s tla vrši se ili odmah kad se
bukvica pojavi ili najkasnije u mjesecu srpnju, ali u svakom slučaju prije nego
bukvica padne na tlo. Tamo gdje je biljni pokrov suviše jak, treba ga tijekom
mjeseca lipnja suzbiti odgovarajućim herbicidom. Bukvica se zaorava u tlo (ali
ne prije sredine studenog) pomoću jedne teške »fireze« koja se montira na traktor.
Tako je bukvica u dubini tla od 5—10 cm dobro zaštićena od zime. Također klijanje
je uslijed toga produženo (odgođeno!) i na taj način su izbjegnute štete od
kasnih mrazeva. Ističe se da posječeno drvo od pripravnog sijeka mora biti izvezeno
prije nego što počne obrada tla (odstranjivanje pokrova). U proljeće slijedeće
godine treba ukloniti pomoću odgovarajućih herbicida (selektivnih) onu vegetaciju
koja bi sprečavala bukov pomladak. Naknadni oplodni sjekovi vrše se onda
kad se pojavio bukov pomladak (tim sjekovima smanjuje se temeljnica za 50%).
Konačni sijek se vrši onda kad je pomladak dosegnuo visinu od 1 do 1,5 m, ali
je imperativ da se posječeno drvo izvozi po određenim vlakama i putevima kako
bi se izbjegle štete na pomladku i mladiku.


Postupak »Gahrenberg« može čovjeka šokirati s obzirom na to da se s tla
skida jedan dio humusa. Ipak taj postupak daje vrlo dobre rezultate na pjeskovitim
i kiselim tlima Liasa. Na taj se način postiže to, da se prirodnim putem
pomladi oko 80% površine. Praznine se popunjuju biljkama bukve, javora ili
evropskog ariša.


Troškovi spomenutih različitih šumsko-uzgojnih operacija u luksemburškim
francima su ovakvi:


— obrada tla 6.000 F/ha


— eliminiranje pokrova 12.000 F/ha
— primjena kemijskih sredstava 20.000 F/ha
Ukupno: 44.000 F/ha


što je oko 6.285 francuskih franaka po hektaru.


292