DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Bolesti bukve


Novi problem nastao je zbog sušenja bukve. Na glinenim tlima koja više
odgovoraju hrastu nego bukvi, ipak bukva zauzima priličnu površinu zbog prijašnjeg
gospodarenja koje je favoriziralo bukvu jer je njezino drvo bilo nekad
traženije nego hrastovo za ogrjev ili za fabrikaciju drvenog uglja. Kompleksna
bolest uzrokovala je sušenju bukve; naročito su zahvaćena stara stabla tako da
je drvna masa sanitarnih sječa iznosila 1977. godine 10% godišnjeg etata listopadnih
vrsta, u 1978. godini 25% a na sreću u 1979. godini ta je brojka pala na
iznos od 15%.


Bukove šume otvorenog sklopa zbog posječenih bolesnih stabala zahtijevaju
pomlađivanje bez odgađanja. Posebno se naglašava da šumar treba paziti da
ovdje bukva ponovno ne zauzme plodna tla na kojima se ona lako pomlađuje
ali gdje joj nije stanište. Kaže se da ovdje treba ponovno unijeti hrast — koliko
stoji da stoji (»koliko košta da košta«)! U tom smjeru treba iskoristiti svaki
urod žira.


Konverzija hrastovih panjača


Vrlo veliki problem predstavlja konverziju hrastovih panjača u površini od


14.000 ha u Ardenima jer je skup za rješenje. U tim šumama primjenjivano je
šumsko-poljsko gospodarenje. To su uglavnom privatne šume a konverzija se
sastojala u unošenju smreke a da se vrlo često nije obraćala pažnja na stanišne
prilike. Da se pokaže privatnicima kako valja obaviti konverziju država je na
površinu od 1.000 hetkara panjača izvršila konverziju bilo unošenjem vrsta drveća
brzog rasta i velikog prirasta ili selektivnim odabiranjem najboljih stabala hrasta
za uzgoj u duljim ophodnjama. Hrast lužnjak u većini slučajeva nije na svom
staništu u Ardenima ali ipak čini glavnu vrstu drveća tamošnjih panjača. Zato
se u tim slučajevima konverzija vrši putem očetinjavanja.
Nedavna istraživanja o panjačama u Ardenima dala su ove podatke po
hektaru:


godine 30 40 50 60 70 80
N/ha
G/ha (mž)
V/ha (m3)
2050
19.20
110
1800
22,40
140
1610
23,90
160
1450
24,60
174
1325
25,00
184
1200
25,30
192


Broj stabala (N) se odnosi na one individue koji imaju više od 7 cm u 1.30 cm
iznad tla. (G) je temeljnica. (V) je drvna masa; odnosi se na krupno drvo pod
pretpostavkom da nije bilo nikakve prorede.


Ako se usporede naprijed navedeni podaci s njemačkim prirasno — prihodnim
tablicama i to onim od JÜTTNERA (1955) sa srednje jakim proredama, onda se
može vidjeti kako produkcija luksemburških hrastovih panjača pada sa starošću:
u 30. godini bonitet je bolji od I boniteta, u 40. godini bonitet odgovara I bonitetu
u 60. godini odgovara II bonitetu a u 80. godini III bonitetu, u 120. godini
postiže se drvna masa od 210 — 220 m3/ha što odgovora IV bonitetu po Jiittneru,
uzimajući kao bazu ukupno proizvedenu drvnu masu.


Što se tiče broja stabala koja su sposobna da u vrlo dobru stanju i dobre
kvalitete dočekaju konac ophodnje od 120 godina dovoljan je u panjačama.