DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 92     <-- 92 -->        PDF

U dobi od 40 godina potrebno je u panjači imati oko 180 do 200 lijepih stabala
ali za pokrov tla potrebno je imati još dodatni broj stabala lošije kvalitete
koja će proizvoditi samo ogrijev. Iz toga slijedi zaključak da samo vrlo dobre
panjače dolaze u obzir za takvu konverziju.


Za ohrabrenje privatnika država daje pomoć za konverziju panjača.


Problemi privatnih šuma


Površina privatnih listopadnih šuma zauzima oko 20% šumske površine zemlje.
Na nesreću privatni šumski posjed je rasjeckan i prema tome čini veliku
zapreku u uređivanju šuma s ekonomskog gledišta. Radi ilustracije evo nekih
brojaka:


8.000 privatnih vlasnika (ili 65 %) imaju manje od 2 ha šume, 19% ih ima
površinu od 2 do 5 ha. Prema tome, očito je da je u tom pogledu uzgajanje
šuma drugorazredna aktivnost.
Pored tih činjenica, treba još dodati pomanjkanje izvoznih puteva, slabo
prorjeđivanje, pomanjkanje interesa privatnika za šumarske pravodobne intervencije.
To sve oteža stanje u privatnim šumama. Zato pored financijskih pomoći
privatnicima — nastoji se — da bi država poduzela još i druge mjere:


— regrupiranje privatnih šumskih čestica (komasacija);
— populariziranje šumsko-uzgojnih mjera;
— davanje savjeta i informacija privatnicima;
— organiziranje predavanja omladini i ostalim iz područja šumarstva.
Spominje se kao uspješni primjer sistem pomoći privatnicima koji je orgazirala
Savezna Republika Njemačka.


ZAGLAVAK


Šumarstvo Luksemburga, svjesno svojih problema, stavilo je u program svog
rada ovo: ubrzanu regeneraciju prezrelih šuma i rentabilizaciju prvih proreda u
mladim sastojinama.


Što se tiče privatnih šuma šumarska politika ide u smjeru pomaganja malih
privatnih vlasnika: povećavanje pomoći za konverziju slabo produktivnih panjača
kao i izgradnja izvoznih putova.


IZVORI


Decker , P.: Le feuille au Luxembourg, Revue lorestiere francaise, numero special 1981.


Kurzer über die Forstwirtschaft und Walderhältnisse im Grossherzogtum Luxemburg, 1982. (litogra


firano za lUFRO-Sympozijum).


Grand Duchy of Luxemburg


Luxembourg, (deutsch, francais, english) 2e edition, 1980.