DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 14     <-- 14 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


Sveučilište za šumsko i drvno gospodarstvo u Oedenburg-u (Austrija) ove
godine obilježilo je 175-u godišnjicu početka akademske šumarske nastave u tadanjoj
Austro-ugarskoj monarhiji, u Banjskoj Sćavnici. Šumarska nastava bila
je uključena u Rudarsku akademiju, koja od 1846. godine mijenja naslov u
Akademiju za rudarstvo i šumarstvo. Prvi profesor šumarstva bio je Dr Heinrich
David Wilckens, kojeg je 1835. godine naslijedio Rudolf Festmantel,
autor Zakona o šumama iz 1852. godine, koji je važio i za naše područje sve
do 1929. godine. Obljetnicu početka šumarske nastave na šćavničkoj Akademiji
bilježimo posebno s razloga, što se u njoj obrazovalo i 80 stručnjaka iz Hrvatske
ili su na njenom području djelovali. Između ostalih to su P. Dianovskv
(1855), V. Fuksa (1890), Dr M. Marinović (1910), Dr .). Balen (1913), T. Španović
(1917) i L. Kohut (1924).


Prije 150 godina (18. 11. 1833.) rodio se Herman Guttenberg . Iako rođen
Austrijanac (u Hali-u, Tirol) radio je na našem Kraškom području (u Motovunu,
Zadru i Trstu) te je »veoma zaslužan za pošuinljivanje krša u Dalmaciji
i Istri«, kako stoji u ŠE. O šumama i šumarstvu Istre i Dalmacije objavio je
i dva djela (oba u Zadru, 1869. i 1870.) a u »Povijesti austrijske poljoprivrede,
šumarstva i industrije 1848—1898.« obradio je pošumljivanje krša u Kranjskoj,
Primorju i Dalmaciji. Surađivao je i u Šumarskom listu.


Arhiv mapa za Dalmaciju i Istru nakon 100 godišnjeg postojanja ukinut je
a materijali predani Historijskom arhivu u Splitu. U Arhivu se nalaze i planovi
izmjere koja je obavljena u razdoblju 1823—37. (Geodetski list br. 1—3/1983.)


U pomanjkanju vode jedan požar, koji je zahvatio šumu na otoku Korčuli,
ugašen je bacačem plamena. Smatramo da ne bi to trebao biti osamljen primjer,
posebno stoga, što se bacač plamena lako prenosi (transportira) i tako
omogućuje kretanje i po teško prolaznom terenu.


Zaštita šuma od oštećivanja bila je ovogodišnja tema godišnjih šumarskih
sastanaka u Austriji i Njemačkoj. U Austriji je skup održan od 15. do 16.
lipnja u Gmundemu pod naslovom »Zaštita šuma — dužnost sviju« s dodatkom
»Mladi za šumu«. U Zapadnoj Njemačkoj skup je organizirao »Njemački šumarski
savjet« a održan je od 8. do 11. svibnja u Kolnu pod naslovom »Oboljenja
šuma i imisijc«.


Savez šumarskih društava Austrije (Osterreichischen Forstverein) izdao je
pod naslovom »Österreichischen Wald in Vergangenheit und Gegenwart« povijest
austrijskog šumarstva. Knjiga je rad osam stručnjaka pod vodstvom Prof. Dr
Franz-a Hafnera . Cijena knjige od 350 stranica s 85 slika je 496.— šilinga,
a naručuje se kod poduzeća Agrarveniag -Versandbuchhandlung, Linzi-r Strasze 32,
1141 Wien.


Na izložbi »Tiskano i pisano blago Samobora«, koja je održana ove godine u
Samoboru, bio je izložen i magistarski rad Josipa Karavlaa, di.pl. Inž. šum.,
»Dendrološka i šumsko-uzgojna važnost starih parkova u Samoboru«, kojeg se
primjerak nalazi u Samoborskom muzeju.


O. P.
412