DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 15     <-- 15 -->        PDF

ÖDC: 331.214.7:630*(497/l).0O112 Šum. list CVII (1983), 413


DINAMIKA ODNOSA
OSTVARENOG UKUPNOG PRIHODA, ODNOSNO OSTVARENOG
DOHOTKA, I MAKSIMALNO MOGUĆIH OSOBNIH DOHODAKA


Prof. dr ing. Branko KRALJIĆ
Zagreb, Miramarska cesta 13 c


SAŽETAK. U ovom radu autor izvodi formulu o maksimalnom
postotku za koji mogu porasti planski osobni dohoci pri određenom
postotku porasta ostvarenog ukupnog prihoda, odnosno pri
određenom postotku porasla ostvarenog dohotka. Time autor tumači
dinamiku relativnog odnosa ostvarenog ukupnog prihoda, odtiosno
ostvarenog dohotka, i maksimalno mogućih osobnih dohodaka,
da bi se izbjegli inače mogući nesporazumi.


UVOD


U običnom govoru i novinama često se navodi da osobni dohoci smiju
rasti prema porastu proizvodnosti rada ili prema porastu ostvarenog ukupnog
prihoda ili prema porastu ostvarenog dohotka.


Prema tome redovito nije jasno da li se pri tom »prema« misli na porast
apsolutnih iznosa ili postotnih iznosa tih veličina...
U ovom radu namjeravamo navedeno teorijski matematski analizirati
i razjasniti, da ne dolazi s time u vezi do zabuna i grešaka. ..


ANALIZA 1 RAZJAŠNJENJA


Uzet ćemo vjerojatne primjere raspoređivanja ukupnog prihoda pri čemu:


UP označuje ukupni prihod,
MT označuje materijalne troškove, strane usluge i amortizaciju,
D označuje dohodak,
UO označuje ugovorne obveze, tj. zajedničke potrebe,
ZO označuje zakonske obveze, tj. opće i ostale potrebe,
CD označuje čisti dohodak,
R označuje ekstradohodak odvojen prema članu 18 Ustava zbog izu


zetnih pogodnosti privređivanja, tj. rentu,
F označuje prelijevanje u fondove,
OD označuje osobni dohodak.


Razlikovat ćemo primjere za ove uvjete privređivanja:
a) prema planu, baznim uvjetima, tj. uz normalnu proizvodnost rada te bez
promjena cijena i inflacije;
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 16     <-- 16 -->        PDF

b) uz veću proizvodnost živog rada te bez promjena cijena i inflacije;
c) uz veću proizvodnost živog i minulog rada te bez promjena cijenainflacije;
id) uz veću proizvodnost živog i minulog rada te uz promjene cijena i inflaciju.
Te vjerojatne primjere raspoređivanja ukupnog prihoda uz uvjete privređivanja
a) do d) — prikazali smo u priloženoj tablici.


Slučaj b) Slučaj c) Slučaj d) 1/ Slučaj d) 2/


´c
>


2 «i


"-1 ft
s


ri


On OH cd


e a c c 0, a c a. a


ti O —>"° — o .2, T3 °.2t a S3 o .2. a 13 ^


Oj C/5 W5 X «


>o o O 0 ort 3 O o 0 O


= ta´ -a o CG o rt


c ti c 3 ti


3.3 3 a 0
w3 N + w N N N


V3w o +3 9


UP 100 120 120 + 20 120 120 + 20 120 120 + 20 140 140 + 40
MT 20 24 24 + 20 22 22 + 10 30 30 + 50 30 30 + 50
D 80 96 96 + 20 98 98 + 22,5 90 90 + 12,5 110 110 + 37,5
UO 10 10 10 + 0 10 10 + 0 12 12 + 20 15 15 + 50
ZO 20 24 24 + 20 24 24 + 20 24 24 + 20 30 30 + 50
CD 50 62 62 + 24 64 64 + 28 54 54 + 8 65 65 + 30


R 10 12 12 + 20 12 12 + 20 12 12 + 20 30 30 +200
F 30 30 30 + 0 30 30 + 0 32 32 + 6,6 27 27 — 11,1
OD 10 20 20 + 100 22 22 + 120 10 10 + 0 8 8 — 20


Toj tablici dajemo ovaj komentar:
Uz a) Budući da UP iznosi ravno 100, sve brojke u prvoj koloni označuju ne
samo apsolutne iznose nego i postotne iznose prema bazi UP = 100.
Uz b) U tom slučaju potrebne su još dvije kolone: druga pokazuje postotne
udjele u UP iz slučaja a) a treća pokazuje postotni porast pojedinog elementa
raspoređivanja ukupnog prihoda prema onom baznom (označena s + "/o). Ako
se pretpostavi porast proizvodnosti živog rada za 20%, onda će materijalni troškovi
(MT), uz iste cijene a zanemarivši udio fiksnih troškova (koji sumarno
ostaju podjednaki baznima), sumarno porasti za 20D/o.


Uz c) U tom slučaju, zbog promjene i proizvodnosti minulog rada koja je
porasla, materijalni troškovi (MT) sumarno će porasti nešto manje nego za 20%>.
I u tom slučaju su nam potrebne još dvije dodatne kolone — kako smo to objasnili
već uz b).


Uz d) To su danas najvjerojatniji slučajevi. Zbog inflacije i povišenja cijena
repromaterijala i reprousluga, materijalni troškovi (MT) u varijanti 1/ i varijanti
2/ u postotku će sumarno ponarasti nešto više nego ukupni prihodi, ako
u tom slučaju proizvodnost živog d minulog rada te prodajne cijene proizvoda
i usluga realizacije uz inflaciju ponarastu u prvoj varijanti za 20°/o, a u drugoj
varijanti za 40s/o. I u tom slučaju potrebne su nam također dvije dodatne kolone
koje sadrže postotke — kako smo to objasnili već uz b).


A.a. U svim navedenim slučajevima — za koliki apsolutni iznos može
najviše ponarasti ODa baznog, planskog, slučaja a)?
414
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 17     <-- 17 -->        PDF

On može najviše ponarasti za ovaj apsolutni iznos (A OD):
A OD = (UP — MT — UO — ZO — R — F) — (UPa — MTa — UOa —


— ZOa — Ra — F.)
pri čemu svi znakovi imaju značenje koje smo već naprijed objasnili, jedino
se oni s indeksom »a« odnose na bazične, planske, apsolutne podatke, a oni
bez tog indeksa na faktično ostvarene apsolutne podatke.


b. U svim navedenim slučajevima — za koliki postotak može najviše
ponarasti OD;i baznog, planskog, slučaja a)?
Pup — Pk
Pod = 100 ... I
"oda
pri čemu:


p„,i = označuje maksimalno mogući postotak povišenja baznog apsolutnog
iznosa osobnog dohotka,


P0da označuje postotni udio baznog osobnog dohotka u baznom ukupnom
prihodu,


pu p označuje faktični postotak povišenja ukupnog prihoda, odnosno
proizvodnosti rada, prema baznom ukupnom prihodu,


Pk označuje »postotak korekcije« zbog promjene ostvarenih MT, UO,
ZO, R, F prema njihovim iznosima u baznom slučaju a).


Odatle se vidi: što je postotni udio baznog osobnog dohotka u baznom
ukupnom prihodu (P,„ia) već i, to je uz isto postotno povišenje ukupnog prihoda,
tj. povišenje proizvodnosti rada (pup), manji maksimalno mogući postotak
povišenja baznog osobnog dohotka (p„,i).


Kad se apsolutni iznosi MT, UO, ZO, R, F ne bi pri ostvarenju mijenjali
prema odnosnim baznim njihovim veličinama (što se jedva može zamisliti),
iznosio bi


P,„,


P„a = 100


Poda


To pak znači:


pri porastu baznog ukupnog prihoda (proizvodnosti živog i minulog rada) od
20%>, a udjelu baznog osobnog dohotka u baznom ukupnom prihodu od IO0/», iznosio
bi maksimalni p0(1 = 200Vo;


pri porastu baznog ukupnog prihoda (proizvodnosti živog i minulog rada) od
20%, a udjelu baznog osobnog dohotka u baznom ukupnom prihodu od 20%», iznosio
bi maksimalni pođ = 100V»;


pri porastu baznog ukupnog prihoda (proizvodnosti živog i minulog rada) od
20°/o, a udjelu baznog osobnog dohotka u baznom ukupnom prihodu od 40°/o, iznosio
bi maksimalni pođ = 50V<>;


pri porastu baznog ukupnog prihoda (proizvodnosti živog i minulog rada) od
20°/o, a udjelu baznog osobnog dohotka u baznom ukupnom prihodu od 100°/», iznosio
bi maksimalni pn(i = 20%.


No, taj postotak ne bi mogao biti nikako manji od postotka povišenja baznog
ukupnog prihoda (p„n), tj. proizvodnosti živog i minulog rada — ukoliko se
uz to ne bi povisili bazni MT., (to je pak nemoguće!), te UO„ ZO, (i to je redovito
nerealno!), Ra i F.,. On ne bi mogao biti nikako manji, jer bazni UP iznosi lOOVo, a
bazni OD redovito je manji (teorijski najviše jednak!) od 100°/o baznog UP!
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Odatle se također vidi, da je p,„( npr. u šumarstvu, pa i industriji namještaja,
moguće ostvariti u daleko manjem iznosu nego npr. u prosjeku
industrije — jer udio OD„ u šumarstvu, pa i industriji namještaja, daleko je
veći od onog u prosjeku industrije... Zbog osobito MT i ZO vidi se također
da se nikako ne smije zanemariti naprijed predviđeni postotak korekcije.


Taj postatak korekcije iznosi:
MT — MTa UO — UOa ZO — ZOu
pk = . 100 + 100 4- 100 +
UP. UP, UP,


R — R, F — Fa
4 _ . too + 100
UP, UP,
ili
100
pk = (MT — MT., 4- UO — UO, + ZO — ZOa 4UP„


4 R — R, 4-F — Fa).


Da je formula I za izračunavanje p,„i ispravna, vidi se iz ovih rješenja:


20 — (4 + 0 4- 4 + 2 4- 0)
za slučaj b) 100 =
10


20 — 10
= 100 (vidi poludebelu brojku u slučaju to/)


10
20 — (2 f 0 4- 4 + 2 4- 0)


za slučaj c) 100 =
10


20 — 8
----- 120 (vidi poludebelu brojku u slučaju cl)
10


20— (10 + 2 + 4 + 2 + 2)
za slučaj d)l 100 =
10


20 — 20
= 0 (vidi poludebelu brojku u slučaju d)l/)
10


40—(10 4-5 + 10 + 20 — 3)


za slučaj d)2 100 =


10


40 — 42 — 2


100 = 100 = — 20
10 10
(vidi poludebelu brojku u slučaju d)2/).


Da bi gornje brojke u brojnicima razlomaka bile jasnije, objasnićemo ih za
slučaj b):
prema formuli I, pup se utvrđuje kao razlika slučaja b) i slučaja a), tj. kao
120 — 100 = 20;
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 19     <-- 19 -->        PDF

prema formuli I, pk se utvrđuje kao razlika slučaja b) i slučaja a) u ovim
elementima raspoređivanja ukupnog prihoda:


MT — MTa, tj. kao 24 ,- 20 = 4,
UO -UOa, tj. kao 10 — 10 = 0,
ZO — ZO,, tj. kao 24 — 20 = 4,
R — R,,´ tj. kao 12 — 10 = 2,
F — F.„ tj. kao 30 — 30 = 0.


B.a. U svim navedenim slučajevima — za koliki apsolutni iznos može
najviše ponarasti OD., baznog, planskog, slučaja a), ako se pri računanju
pođe od Da umjesto od UP, (kao pod toč. A.a.)?
On može najviše ponarasti za ovaj apsolutni iznos (AOD):
AOD = (D — UO — ZO — R — F) — (Da — UOa — ZOa — Ra — Fa)


jer je D = UP — MT a D, = UP„ — MTa.


b. U svim navedenim slučajevima — za koliki postotak može najviše ponarasti
OD., baznog, planskog, slučaja a), aiko se pri računanju pođe od pj
umjesto od pu„ (kao pod toč. A.b.)?
P,i — P´k
p„rt = -100 ... II
Porta


pri čemu:
Pa označuje postotak povišenja dohotka iz baznog razdoblja,
ostali znakovi imaju ´»sto značenje kao što je objašnjeno naprijed.


I ovdje važi analogno: što je postotni udio baznog osobnog dohotka u
baznom ukupnom prihodu (P0aa) v e ć i, to je uz isto postotno povišenje dohotka
(p,i) ni an j i maksimalno mogući postotak povišenja baznog osobnogdohotka (p0(i). No, taj postotak ne bi mogao biti nikako manji od postotka povišenja
baznog dohotka (p,i) — ukoliko se uz to ne bi povisili bazni UOa, ZOa
(to je redovito nerealno!), Ra i Fa.


I ovdje važe, dakle, primjedbe analogne onima u toč. A.b. pa je nužno
uzeti u račun i postotak korekcije p\.


Taj postotak korekcije iznosi:


UO — UOa ZO — ZO, R — Ra
pk-= . 100 + 100 + 100 +
UPa UP„ UPa


F-Fa


100


UPa


ili


pk´ = (UO —UO, + ZO — ZO, + R — R, + F — F,).
UP9
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Da je i ta formula II za izračunavanje p0(i ispravna, vidi se ih ovih rješenja:


16 — (0 + 4 + 2 + 0)
za slučaj b) 100 =
10


16 — 6
= 100 = 100


10
18 — (0 + 4 + 2 + 0)
za slučaj c) 100 =
10


18 — 6


= . 100 = 120


10
10 — (2 + 4 + 2 + 0)


za slučaj d)l 100 =
10
10 — 10


= 100 = 0
10
30 — (5 + 10 + 20 — 3)


za slučaj d)2 100 =
10


30 — 32 — 2
= . 100 = 100 = — 20
10 10


(Vidi odnosne poludebele brojke u slučajevima to), c), d) priložene tablice).


DISKUSIJA


a) Pri slučaju d) potrebno je još dati ovo objašnjenje:


Postotak povišenja UP prema UPa u slučaju d) ne predstavlja samo porast
proizvodnosti a još manje one živog rada. On u tom slučaju uključuje
i »postotak porasta UP zbog devalvacije novčane jedinice« uslijed inflacije.
No, u tom slučaju on uključuje još d »pravi porast UP zbog porasta cijena
proizvoda realizacije (i učinaka realizacije)«, mimo djelovanja inflacije.


»Postotak inflacije« djeluje u jednakoj mjeri na sve elemente raspoređivanja
UP; zbog njega oni ostaju u jednakom međusobnom odnosu te strogo proporcionalno,
ispravno, u novcu iskazuju odnosne naturali je (proizvode i
učinke realizacije, repromaterijale i reprousluge, usluge UO, davanje ZO,
razlike karaktera R, realno značenje F), pa i životne potrebe OD. Zbog toga,
uslijed same inflacije, Pol] ostaje isti kao pri baznom planiranju.


»Promjene cijena« realizacije, MT, UO, ZO, mimo djelovanja same inflacije,
u svojem saldu trebaju povećati, odnosno smanjivati, iznos R, a nikako
iznos OD.


Prema navedenom, i u slučaju d), utvrđuju se


u apsolutnom iznosu OD = UP — MT — UO — ZO — R — F


Pup — Pk
u postotnom iznosu p,„i = 100
Poda
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Pri izračunavanju iznosa R pri tom se postavlja pitanje — kako utvrditi
saldo promjena cijena itd., mimo djelovanja inflacije?


To je moguće učinitti ovako: najprije se bazične jedinične cijene povećaju
za djelovanje inflacije (množenje odnosnim koeficijentom). Zatim se
taku povećane jedinične cijene odbijaju od faktično ostvarenih cijena i utvrde
razlike promjena pojedinih jediničnih cijena. Napokon is tim razlikama
promjena pojedinih jediničnih cijena pomnože se količinski naturalni
pokazatelji koji se odnose na realizaciju UP, reprođuikcione MT, UOZO. Saldo tako izračunatih promjena cijena, mimo djelovanja inflacije, povećava,
odnosno smanjuje iznos R.


Postotak, odnosno koeficijent, djelovanja inflacije nije baš jednostavno
ispravno utvrditi. Ako je npr. inflacijska stopa na koncu razdoblja utvrđena
sa 10° u, pri jednolikom ostvarivanju rasta inflacije i elemenata raspore


0 + 10
đivanja u toku razdoblja, ona će u prosjeku iznositi = 5%>. Pri
2


rigoroznom računanju trebalo bi uzeti posebne postotke za svaki element
raspoređivanja UP — prema tempu ostvarivanja pojedinog elementa u toku
razdoblja. Razumljivo — prvonavedeno nije jednostavno, a drugonavedeno
je čak i vrlo komplicirano . . . Eto dodatnog razloga zašto je ispravno poduzimati
sve da se izbjegne inflacija .. .


ß) Pri prednjim razmatranjima nismo uzeli u obzir razna ograničenja
koja osobnim dohocima određuju društveni dogovori i samoupravni sporazumi.
O ekonomskim ograničenjima povest ćemo računa u posebnom našem
radu; u njemu će predmet naših istraživanja biti ekonomski opravdan odnos
odlijevanja u fondove (F) i odlijevanja u osobne dohotke (OD) pri raspoređivanju
ostatka čistog dohotka (ČD — R).


T) Formule navedene u ovom radu moći će se u cijelosti primijeniti tek
pošto bude odvajanje ekstradohotka (renta) definitivno riješeno službenim
propisima.


ZAKLJUČAK


Maksimalno moguće povišenje bazičnih osobnih dohodaka kako u apsolutnom
tako i u postotnom iznosu — vrlo je ovisno o porastu ukupnog
prihoda, odnosno dohotka — ostvarenih realizacijom. No, ono ovisi i o različito
ostvarenim materijalnim troškovima, ugovornim obvezama, zakonskim
obvezama, ekslradohocima (rentama) izbog izuzetnih pogodnosti (prema članu
18 Ustava), odlijevanjima u fondove — prema onim bazičnim, planskim.
Tu složenu ovisnost pokazuje formula I koja polazi od ukupnog prihoda,
odnosno formula II koja polazi od dohotka, ali obje vode računa i o ostalim
elementima raspoređivanja ukupnog prihoda, odnosno dohotka.


Prema svemu tome — potrebna je opreznost i preciznost pri izražavanju,
a osobito pri usvajanju povišenja bazičnih osobnih dohodaka. Naime,
ono je ovisno o povišenju proizvodnosti rada, živog i minulog, ali i o poslovnoj
financijskoj politici udruženog rada, financijskoj politici društva,
osobito promjeni cijena, promjeni objektivnih uvjeta privređivanja, infla
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 22     <-- 22 -->        PDF

čiji. To sve niječe na odnos proizvodnosti rada i osobnih dohodaka — pa
treba budno paziti da se ta temeljna stimulativna sprega ncpromišljenostima
ne naruši.


LITERATURA


1.
Kraljić , B.: »Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva«,
Školska knjiga, Zagreb, 1952, str. 1—802 + I—XXI s 11 tabličnih priloga.
2.
Kraljić, B., Tom an i ć, S.: »Utvrđivanje proizvodnosti rada u šumarstvu«,
metodološka studija, Zavod za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1979, str. 1—45 + I—III. Ofset tisak.
3.
Zakonski propisi o raspoređivanju ukupnog prihoda.
Dynamik des Verhältnisses zwischen dem realisierten Gesamteinkommen,
bzw. dem realisierten Einkommen, und möglichen maximalen
persönlichen Einkommen


Z u s a m m e n f a s s u n g


Der Verfasser gibt die theoretische und matematische Analyse der Dynamik
des Verhältnisses zwischen dem realisierten Bruttoproduktes, bzw. dem realisierten
Nettoproduktes, und möglichen maximalen persönlichen Einkommen.


Zu diesem Zweck ableitet er die Formel I, vom realisierten Prozent der Steigerung
des Bruttoproduktes ausgehend, und die Formel II, vom realisierten Prozent
der Steigerung des Einkommens ausgehend. Mittels dieser Formeln bestimmt
er um welchen Prozent das planmässige grundlegende persönliche Einkommen
gesteigert werden kann.


Diese Formein verifiziert er auf don imaginären Angaben für die Bedingungen
a), b), c), dl), d2), und definiert die jeweiligen Gesetzmässigkeiten.


Dabei werden in der Diskussion die Folgen starker Inflation in den Fällen
dl) und d2) und die damit verbundene notwendige Methodik der Analyse kommentiert.
..


In der Schlussfolgerung betont der Verfasser die starke Abhängigkeit der
möglichen maximalen persönlichen Einkommen vom erzielten Bruttoproduktes,
bzw. Nettoproduktes, aber auch von übrigen Elementen der Anordnung d´eser
Kategorien. Und das heisst auch die Abhängigkeit von der Produktivität der
gegenwärtigen und vergangenen (materialisierten) Arbeit, von der geschäftlichen
Finanzpolitik der assoziierten Arbeit, von der Finanzpolitik der Gesellschaft, insbesondere
von der Veränderungen der Preise, von der Veränderungen der Wirtschaftsbedingungen,
von der Inflation. All dies beeinflusst das Verhältnis zwischen
der Arbeitsproduktivität und den persönlichen Einkommen. Deshalb sind
bei Erhöhung der persönlichen Einkommen Ausdruakspräzision und Vorsicht
notwending — um alle Missverständnisse und Fehler zu vermeiden und
die grundlegende stimulative Verbindung zwischen der Arbeitsproduktivität und
den persönlichen Einkommen zu bewahren.