DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 17     <-- 17 -->        PDF

On može najviše ponarasti za ovaj apsolutni iznos (A OD):
A OD = (UP — MT — UO — ZO — R — F) — (UPa — MTa — UOa —


— ZOa — Ra — F.)
pri čemu svi znakovi imaju značenje koje smo već naprijed objasnili, jedino
se oni s indeksom »a« odnose na bazične, planske, apsolutne podatke, a oni
bez tog indeksa na faktično ostvarene apsolutne podatke.


b. U svim navedenim slučajevima — za koliki postotak može najviše
ponarasti OD;i baznog, planskog, slučaja a)?
Pup — Pk
Pod = 100 ... I
"oda
pri čemu:


p„,i = označuje maksimalno mogući postotak povišenja baznog apsolutnog
iznosa osobnog dohotka,


P0da označuje postotni udio baznog osobnog dohotka u baznom ukupnom
prihodu,


pu p označuje faktični postotak povišenja ukupnog prihoda, odnosno
proizvodnosti rada, prema baznom ukupnom prihodu,


Pk označuje »postotak korekcije« zbog promjene ostvarenih MT, UO,
ZO, R, F prema njihovim iznosima u baznom slučaju a).


Odatle se vidi: što je postotni udio baznog osobnog dohotka u baznom
ukupnom prihodu (P,„ia) već i, to je uz isto postotno povišenje ukupnog prihoda,
tj. povišenje proizvodnosti rada (pup), manji maksimalno mogući postotak
povišenja baznog osobnog dohotka (p„,i).


Kad se apsolutni iznosi MT, UO, ZO, R, F ne bi pri ostvarenju mijenjali
prema odnosnim baznim njihovim veličinama (što se jedva može zamisliti),
iznosio bi


P,„,


P„a = 100


Poda


To pak znači:


pri porastu baznog ukupnog prihoda (proizvodnosti živog i minulog rada) od
20%>, a udjelu baznog osobnog dohotka u baznom ukupnom prihodu od IO0/», iznosio
bi maksimalni p0(1 = 200Vo;


pri porastu baznog ukupnog prihoda (proizvodnosti živog i minulog rada) od
20%, a udjelu baznog osobnog dohotka u baznom ukupnom prihodu od 20%», iznosio
bi maksimalni pođ = 100V»;


pri porastu baznog ukupnog prihoda (proizvodnosti živog i minulog rada) od
20°/o, a udjelu baznog osobnog dohotka u baznom ukupnom prihodu od 40°/o, iznosio
bi maksimalni pođ = 50V<>;


pri porastu baznog ukupnog prihoda (proizvodnosti živog i minulog rada) od
20°/o, a udjelu baznog osobnog dohotka u baznom ukupnom prihodu od 100°/», iznosio
bi maksimalni pn(i = 20%.


No, taj postotak ne bi mogao biti nikako manji od postotka povišenja baznog
ukupnog prihoda (p„n), tj. proizvodnosti živog i minulog rada — ukoliko se
uz to ne bi povisili bazni MT., (to je pak nemoguće!), te UO„ ZO, (i to je redovito
nerealno!), Ra i F.,. On ne bi mogao biti nikako manji, jer bazni UP iznosi lOOVo, a
bazni OD redovito je manji (teorijski najviše jednak!) od 100°/o baznog UP!