DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 19     <-- 19 -->        PDF

prema formuli I, pk se utvrđuje kao razlika slučaja b) i slučaja a) u ovim
elementima raspoređivanja ukupnog prihoda:


MT — MTa, tj. kao 24 ,- 20 = 4,
UO -UOa, tj. kao 10 — 10 = 0,
ZO — ZO,, tj. kao 24 — 20 = 4,
R — R,,´ tj. kao 12 — 10 = 2,
F — F.„ tj. kao 30 — 30 = 0.


B.a. U svim navedenim slučajevima — za koliki apsolutni iznos može
najviše ponarasti OD., baznog, planskog, slučaja a), ako se pri računanju
pođe od Da umjesto od UP, (kao pod toč. A.a.)?
On može najviše ponarasti za ovaj apsolutni iznos (AOD):
AOD = (D — UO — ZO — R — F) — (Da — UOa — ZOa — Ra — Fa)


jer je D = UP — MT a D, = UP„ — MTa.


b. U svim navedenim slučajevima — za koliki postotak može najviše ponarasti
OD., baznog, planskog, slučaja a), aiko se pri računanju pođe od pj
umjesto od pu„ (kao pod toč. A.b.)?
P,i — P´k
p„rt = -100 ... II
Porta


pri čemu:
Pa označuje postotak povišenja dohotka iz baznog razdoblja,
ostali znakovi imaju ´»sto značenje kao što je objašnjeno naprijed.


I ovdje važi analogno: što je postotni udio baznog osobnog dohotka u
baznom ukupnom prihodu (P0aa) v e ć i, to je uz isto postotno povišenje dohotka
(p,i) ni an j i maksimalno mogući postotak povišenja baznog osobnogdohotka (p0(i). No, taj postotak ne bi mogao biti nikako manji od postotka povišenja
baznog dohotka (p,i) — ukoliko se uz to ne bi povisili bazni UOa, ZOa
(to je redovito nerealno!), Ra i Fa.


I ovdje važe, dakle, primjedbe analogne onima u toč. A.b. pa je nužno
uzeti u račun i postotak korekcije p\.


Taj postotak korekcije iznosi:


UO — UOa ZO — ZO, R — Ra
pk-= . 100 + 100 + 100 +
UPa UP„ UPa


F-Fa


100


UPa


ili


pk´ = (UO —UO, + ZO — ZO, + R — R, + F — F,).
UP9