DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Pri izračunavanju iznosa R pri tom se postavlja pitanje — kako utvrditi
saldo promjena cijena itd., mimo djelovanja inflacije?


To je moguće učinitti ovako: najprije se bazične jedinične cijene povećaju
za djelovanje inflacije (množenje odnosnim koeficijentom). Zatim se
taku povećane jedinične cijene odbijaju od faktično ostvarenih cijena i utvrde
razlike promjena pojedinih jediničnih cijena. Napokon is tim razlikama
promjena pojedinih jediničnih cijena pomnože se količinski naturalni
pokazatelji koji se odnose na realizaciju UP, reprođuikcione MT, UOZO. Saldo tako izračunatih promjena cijena, mimo djelovanja inflacije, povećava,
odnosno smanjuje iznos R.


Postotak, odnosno koeficijent, djelovanja inflacije nije baš jednostavno
ispravno utvrditi. Ako je npr. inflacijska stopa na koncu razdoblja utvrđena
sa 10° u, pri jednolikom ostvarivanju rasta inflacije i elemenata raspore


0 + 10
đivanja u toku razdoblja, ona će u prosjeku iznositi = 5%>. Pri
2


rigoroznom računanju trebalo bi uzeti posebne postotke za svaki element
raspoređivanja UP — prema tempu ostvarivanja pojedinog elementa u toku
razdoblja. Razumljivo — prvonavedeno nije jednostavno, a drugonavedeno
je čak i vrlo komplicirano . . . Eto dodatnog razloga zašto je ispravno poduzimati
sve da se izbjegne inflacija .. .


ß) Pri prednjim razmatranjima nismo uzeli u obzir razna ograničenja
koja osobnim dohocima određuju društveni dogovori i samoupravni sporazumi.
O ekonomskim ograničenjima povest ćemo računa u posebnom našem
radu; u njemu će predmet naših istraživanja biti ekonomski opravdan odnos
odlijevanja u fondove (F) i odlijevanja u osobne dohotke (OD) pri raspoređivanju
ostatka čistog dohotka (ČD — R).


T) Formule navedene u ovom radu moći će se u cijelosti primijeniti tek
pošto bude odvajanje ekstradohotka (renta) definitivno riješeno službenim
propisima.


ZAKLJUČAK


Maksimalno moguće povišenje bazičnih osobnih dohodaka kako u apsolutnom
tako i u postotnom iznosu — vrlo je ovisno o porastu ukupnog
prihoda, odnosno dohotka — ostvarenih realizacijom. No, ono ovisi i o različito
ostvarenim materijalnim troškovima, ugovornim obvezama, zakonskim
obvezama, ekslradohocima (rentama) izbog izuzetnih pogodnosti (prema članu
18 Ustava), odlijevanjima u fondove — prema onim bazičnim, planskim.
Tu složenu ovisnost pokazuje formula I koja polazi od ukupnog prihoda,
odnosno formula II koja polazi od dohotka, ali obje vode računa i o ostalim
elementima raspoređivanja ukupnog prihoda, odnosno dohotka.


Prema svemu tome — potrebna je opreznost i preciznost pri izražavanju,
a osobito pri usvajanju povišenja bazičnih osobnih dohodaka. Naime,
ono je ovisno o povišenju proizvodnosti rada, živog i minulog, ali i o poslovnoj
financijskoj politici udruženog rada, financijskoj politici društva,
osobito promjeni cijena, promjeni objektivnih uvjeta privređivanja, infla