DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 23     <-- 23 -->        PDF

UDC: 582.28(497.13) Sum. list CVII (1983), 421


PRILOG POZNAVANJU NALAZIŠTA LACTARIUS SEMINSANGUIFLUUS
HEIM ET LECLAIR NA JUGOISTOČNIM PADINAMA
NACIONALNOG PARKA »RISNJAK«


Mr Karmelo POŠTENJAK
Skrad


SAŽETAK. Prigodom sakupljanja podataka za studiju o gospodarenju
šumama Nacionalnog parka »Risujak« 1979. godine
autor je obratio pažnju i na gljivu rujnicu (Lactarius semisanguifluus
Heim et Leclair) i utvrdio da njihov broj ovisi prvenstveno


o tlu i jitocenozu a manje o drugim činiocima. U fitocenozi subalpske
bukve nije pronađen ni jedan primjerak, (op)
UVOD


Svakodnevno smo svjesniji kompleksnosti koristi koje ekosistemi pružaju
ljudskoj zajednici. U tim ekosistemima značajno mjesto zauzimaju šume,
čije proizvode čovjek oduvijek uživa, a u konstelaciji vremena i događaja,
nekada beznačajni, tzv. sporedni šumski proizvodi, dobivaju sada značajno
mjesto, a među njima su svakako i gljive.


Planinsko područje visokog krša u našoj republici, točnije regije Gorskog
kotara ima niz jestivih gljiva, a po učestalosti nalazišta među njima značajno
mjesto pripada rodu Lactarius porodice Russulaceae, od kojih samo dvije
vrste iz ovog roda nalazimo u ovoj regiji i to: Lactarius semisanquifhiusHeim et Leclair i Lactarius sahnoneus Heim et Leclair, gdje je ova prva
mlječnica učestalija od druge.


METODA RADA


Ideja da se sazna nešto više o nalazištu ove rujnice nametnula se zaista
spontano, tj. prilikom sakupljanja taksacijskih podataka za studiju o gospodarenju
šumama Nacionalnog.parka »Risnjak« u ljetu i jeseni 1979. godine.
Među ostalim metodama, koje su korištene za prikupljanje taksacijskih podataka
o tim šumama, korištena je i metoda -p ruganja, gdje je na najpogodnijem
mjestu obuhvačeno najviše raznolikosti o tim šumama. Sticanjem okolnosti
pruge (dvije) su baš polagane u jeku sezone pojave rujnica te godine,
tj. 17. rujna na jugoistočnoj padini Risnjačkog masiva od predjela kompleksa
livada zvanih »Leska« na nad. visini od 690 do Velikog i Malog Bukovca
na nad. visini od 1259 m. Na tom potezu dugačkom 1400 m s razlikom nadmorske
visini od gotovo 600 m, gdje su prisutne četiri biljne zajednice,
na svakoj od dvije položene pruge pored utvrđivanja taksacijskih elemenata
(kao ekspozicija, inklinacija, vrsta tla, biljna zajednica, broj stabala
po vrstama drveća i debljinskim stupnjevima, visine stabala, uzoraka za utvr