DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 26     <-- 26 -->        PDF


najveća veličina gljive od preko 5 cm nađena je u postotku od 32 — 100%,
gdje je najveći postotak u zajednici jele i milave;

najstarije gljive opažene su u postotku od 11—50°/o, gdje je najveći postotak
u zajednici jele i bukve u gornjoj trećini nadmorske visine.
Prema FOCHTU (strana 14, 17, 18 i 19), nalazišta i pojava gljiva ovise


o geografskoj širini i dužini, nadmorskoj visini, podlozi, tlu, lokalnoj kldmi,
meterološkim prilikama, okolnom raslinstvu i ljudskom uplitanju u prirodnu
ravnotežu, pa i o šumskim životinjama. 1st; autor dalje navodi da
gljive imaju ugrađen jedan tvrdokorni i kapriciozni bioritam, koji gazeći
sve prepreke ciklički rađa ili ne rađa, dok je prava gljiva podzemno ili
potkorno stablo-micelij, koji može živjeti dugi niz godina, a da nas svojim
produktima ne obraduje, gdje se pcriodicitet pojave kreće od svake godine
do čak svake 128. godine (porodica Cortinaurius), tako da ni dan-danas ne
znamo odgovor na pitanje da li je to u prirodi određene vrste da tako
rijetko spoljnim znacima plodnosti prikazuje svoje postojanje, ili ona pak
postavlja takvo mnoštvo raznih i složenih uvjeta, da ih rijetko koja kalendarska
godina može ispuniti. Isto tako je pažnje vrijedna teorija velikog francuskog
mikologa HENRY ROMAGNES-a po kojem je pojava gljiva uvjetotana
klimatskim ili mehaničkim šokom.
ZAKLJUČAK


Na temelju utvrđenog i analiziranog stanja na terenu te naprijed citiranih
saznanja o ćudljivosti pojave plodova gljivičnih micelija (a među inim
je i periodiciteti pojave — svake ili svake druge — treće godine), može se
pretpostaviti, da u istim ekološko-edafskim i ostalim biotskjm činiocima bitnim
za pojavu plodova gljivičnoga micelija rujnice na jugoistočnim padinama
Risnjačkog masiva na području Nacionalnog parka »Risnjak« nalazište
rujnice ovisi o tlu i biljnoj zajednici, a tek potom o ostalim analiziranim
činiocima.


LITERATURA


Focht, I. (1980.): Gljive Jugoslavije, Beograd
Horvat , I. (1962.): Karte biljnih zajednica zapadne Hrvatske, Acta biologica II,
Zagreb
Poštenjak , K. (1979.): Studija o gospodarenju šumama N. p. Risnjak (taksacijski
podaci), Crni Lug


Habitations of the Fungus Lactarius semisanguifluus Heim et Leclair on the
South-East Slopes of the »Risnjak« National Park


Summary


During the time spent in collecting data for the study of the management of
forests in the »Risnjak« National Park, the author paid attention to the fungus
Lactaris semisanguifluus Heim et Leclair. Assessment of the situation for the
situation for the fungus on the 17th September 1979 is shown in the Table 1.
Column 1 of the Table presents phytocoenosis included in this investigation,
Column 2 shows altitude, column 3 gives aspect of the terrain, in Column 4 inclinationa
can be found, Column 6 shows the surface stoniness in percentages, and
Column 15 gives the total number of fungi per 1 ha. According to the author´s
findings the number of fungi in the investigated area primarily depends on the
soil and phytocoenosis, and less on the other factors.