DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 27     <-- 27 -->        PDF

UDC: 630*68(093) (417.13)
šum. list CVI1 (1983). 425


ORGANIZIRANOST ŠUMARSTVA SLAVONIJE
OD PRVIH POČETAKA DO DANAS


Dragan TONKOVIĆ, dipl. inž. šum.,
Vinkovci, Gundulićeva ul. br. 7.


SAŽETAK. Početni oblici organiziranosti šumarstva u Slavoniji
javljaju se odmah nakon odlaska Turaka tj. prije cea 300 godina.
Međutim prisutnost Turaka u susjednoj Bosni odrazila se
i na organizaciju šumarstva, jer su na području Vojne krajine šume
bile državne, a izvan toga privatne. Dvojnost državne uprave i
organiziranosti šumarstva nestala je tek nakon Oslobođenja, kada
su sve šume, osim malo posjedničkih, tj. veleposjeda, zemljišnih
zajednica, imovnih općina i državne postale općenarodna imovina.
Time je nastupio prijelom u cjelokupnom razvitku, jer su
postavljeni temelji jednom suvremenijem i elastičnijem gospodarenju,
(op)


UVOD


Na osnovu dosadašnjih istraživanja prošlosti šumarstva Slavonije, posebno
pojedinih razvojnih etapa i vlasničkih struktura, pružila se je mogućnost
povezivanja cjelokupnog zbivanja u jednu cjelinu i to od prvih
pisanih podataka pa do danas. To se je ovim radom i pokušalo, a sa stajališta
organizacijskog ustrojstva.


Iz te njegove bogate prošlosti saznajemo da su mu svojevremeni areali
daleko nadilazili dosadašnje stanje, o čemu govore i podaci dr. Rauša (8)


o šumovitosti Slavonije, koja je po ocjenama 1750. godine sa 70%, 1850.
sa 60% otkad se naglo smanjuje, da bi početkom ovog stoljeća iznosila 35%,
a danas na nešto više od 25%. Sve to govori o snažnom utjecaju koje to
šumarstvo ima na život i razvoj ovog područja, bilo da se radi o ranijim
etapama i velikoj ovisnosti čovjeka o šumi, bilo kasnije o razvoju agrara,
industrije i ostalih oblasti, što ih omogućuju ustupljene površine i drvne
mase tog zamašnog šumskog fonda.
Govoreći ovdje o Slavoniji, tada je jednim dijelom, tj. za postojanja
Austrougarske monarhije promatrano kao šire područje u kojem je uključen
i cjelokupni Srijem. Nakon raspada te monarhije smatramo uglavnom
sadašnje stanje.


Razrada je pošla vremenskim slijedom, čije su etape obuhvaćene sli


jedećim
dijelovima:
početni oblici organiziranosti,
grupe posjeda prema vlasničkoj strukturi,


425