DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 52     <-- 52 -->        PDF

IZ SR SLOVENIJE


ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD PRED XVIII KONGRES
IUFRO — LJUBLJANA 1986.


Komisija za znanstveni i istraživački ,rad Republičkog organizacijskog odbora
XVIII IUFRO kongresa zaključila je, da težište istraživačkog rada bude na
ovim područjima:


i. Stanište (studij ekoloških kompleksa, njihovih proizvodnosti i stupnja
iskorištenosti).
2. Zakonitosti prirodne šume i njihova primjena u uzgajanju gospodarskih
šuma.
3. Ekološke osnove pomlađivanja.
4. Ekologija krajolika odnosno proučavanje gospodarenja sa šumama kao
životnom okolišu čovjeka.
5. Šuma i divljač odnosno kako da se s primjernim gospodarenjem uspostavi
harmonija između divljači i šume.
6. Planinska šuma (koja zauzima velik dio slovenskog šumskog prostora).
7. Šuma na Krasu i njezina posebna uloga za stvaranje ekoloških uslova.
8. Humanizacija rada i kulturni odnos prema šumi.
9. Optimalizacija mreže prometnica.
10. Privatne šume kao značajan činilac u šumarstvu Slovenije.
Od tema iz tih područja navodimo samo neke kao: Bioekološko vrednovanje
sjemenskih objekata, Općekorisne funkcije šume, Microflora u šumama
Slovenije, Oštećivanje vegetacije od onečišćenog zraka, Društvena valorizacija
šume i šumarstva te Kartografska i numerička interpretacija šumskog prostora.


NOVI APETITI


Tvornica papira u Vevčama ima velike planove. U »Delu« su objavili da ulaze
ü nove investicije u cilju povećanja izvoznih mogućnosti. Po predloženom investicionom
programu tvornica će trebati daljnjih 50 000 m´ drva četinjača i listača,
Republička komisija za odobravanje investicija utvrdila je, da prijedlog nema suglasnost
šumarstva, kako zahtijevaju zakonski propisi, i zatražila je mišljenje
Općeg udruženja šumarstva Slovenije i SlZ-a za šumarstvo Slovenije.


Šumari suglasnost nisu dali, Vevče su takvu suglasnost tražile još lani ali je
nisli dobili pa su je ove godine izgleda pokušale dobiti zaobilaznim putem. To doduše
nije vrijedno spomena, ali je značajno. U ocjenjivanju opravdanosti takvih
investicija moramo navesti da bi drvno-sirovinska bilanca industrije celuloze bila
negativna sa 450000 m\ Od toga bi mogla oko 150000 ms nabaviti iz drugih Republika
a 300 000 m3 morala bi uvoziti. Povećanja kapaciteta tvornice ü Vevčam»
zahtijevalo bi dodatnih 50 000 ma uvoza, jer iz drugih Republika stiže sve manje
drva.
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Takovih gradnja bilo je svojedobno i previše, manje za mehaničku preradu
drva a više za proizvodnju ploča i za kemijsku preradu. Ulaganje teško akumuliranog
dinara u investicije za koje nema sirovina za dinare bilo bi neodgovornolahkomisleno.


(Gozdarski vestik, br 6/1983, str 288)


ZAKON O ŠUMAMA


Povodom imenovanja Janez a Ahačićaz a republičkog inspektora, koji je
nastupio na dužnost 1. svibnja o. g., Gozdarski vestnik u br. 6, str. 287, piše: »Vjerojatno
je želja svih onih koji su za uspješno djelovanje inspektora, kao i samih
inspektora, da što prije dobijemo kvalitetan zakon o šumama. U tom slučaju ne
bi se trebalo bojati inspektorske metle. Ako zakon nije usklađen s razvojnim stupnjem
društva i struke i ako nije odraz dugoročnih interesa zajednice, nužne su
češće inspekcijske intervencije, koje prije smetaju nego koriste razvoju struke«.


Međutim, prema G. v., br 3. o. g., str. 143, »naš zakon o šumama zasada nije
»»na tekočem««. Istina, bolja je temeljita priprema i manje zatezanje nego brzo
krpanje« ali ovo bi bio šesti rok za njegovo donošenje«.


POHVALA


Obrazovna zajednica za šumarstvo javno je pohvalila i zahvalila se šumskim
gospodarstvima za izvanredno uspješno organizirani praktički rad (radnu praksu)
za učenike prvog godišta šumarsko usmjerenog obrazovanja.


Kako taj dio usmjerenog obrazovanja (praktički rad) u drugim strukama prilično
šepa i već je bio više puta javno kritiziran, to je izrečena pohvala ponovi
dokaz, da je organizacija obrazovanja u šumarstvu tradicionalno dobra, da »sjedi«
i da je već odavna apsolvirala teškoće povezivanja školstva i udruženog rada, što
je u nekim strukama započeto tek po službenom početku usmjerenog obrazovanja
ü našoj Republici.


(G. v., br. 6/1983, str. 287)
O. P.