DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 61     <-- 61 -->        PDF

ključaka, koji se isključivo tiču šume i
šumskih koristi zemljišne zajednice«.


»Zemljišna zajednica odigrala je u
životu Praputnjaka«, piše L. Margetić ,
»prilično važnu ulogu, premda su njezina
sredstva bila srazmjerno skromna. Dovoljno
je istaknuti da su se sredstvima
Zajednice popravljali putevi, plaćalo poljara,
dobivalo ogrjev i građu za kuće i
vinograde, a 1940. god. njezina su sredstva
u znatnoj mjeri pripomogla da se izvrši
elektrifikacija mjesta«. Taj doprinos bio
je 100 000 dinara (u današnjoj vrijednosti
jedan milijun novih dinara). Ta akcija
provedena je kada je već navedeni Sjepan
Agin, »uzorni poljoprivrednik« i ugledan
u svom mjestu »po svojim principijelnim
i dosljednim stajalištima u pitanjima
javnih poslova značajnih za život
u mjestu«, kako ga je ocrtavao S. Frančišković,
bio predsjednik Zemljišne zajednice.


Dodajmo da je obrađen i »Lov u Prap´utnjaku
(autor Miro Š t i g 1 ić). Lovci
Praputnjaci članovi su 1945. godine osnovanog
Lovačkog društva »Tuhobić«, kojem
je sjedište u Krasici a kojeg su članovi
i lovci iz Bakra, Sv. Kuzme, Škrljeva
i Kuikuljanova. Međutim unutar LD
»Tuhobić« organizirane su lovne jedinice
na teritorijagnom principu« tj. svako mjesto
na području svoje kat. općine.


Dva zanimljiva navoda u članku:


— »Napuštanjem poljoprivredne proizvodnje
kao izvora egzistencije mještana,
zec i jarebica su gotovo nestali iz ovih
lovišta. Između dva rata na površinama
od mora do željezničke pruge bilo je blizu
150 zečeva i oko 40 jata kamenjarki,
da bi danas na tom području bilo oko
dvadesetak zečeva i oko pet manjih jata
kamenjarki«.
— »Nedovoljno je izučena pojava srneće
divljači do naseljenih mjesta, oko kuća,
sve do obala Bakarskog zaljeva. Ne postoji
zapis ni predaja naših starih da je
srneća divljač obitavala južno od željezničke
pruge Škrljevo — Plaše. Danas je
srneće divljači oko naselja sve više, a pojava
migracije sve intenzivnija, iako s´u
zime znatno blaže u odnosu na prijeratno
razdobje«.


— »Iz šumskog dijela lovišta Praputnjaka
(Tuhobić, Lepeničko polje) jeleni su
nestali polovicom 19. st. da bi se tridesetih
godina 20. st. ponovo pojavili i zadržali
se do danas u ovom lovištu. No i oni
se spuštaju za stepenicu niže i već se primjećuju
sve do željezničke pruge Škrljevo
— Plaše«.
Cijeli Zbornik ima opseg 512 stranica
te je u njemu prikazana cjelokupnost života
ovog malog mjesta — sela, kojeg nema
ni na kartama u zemljopisnim atlasima.
Malog sela, jer je 1981. godine zabilježen
samo 601 stanovnik ili za preko
50%manje nego 1857. godine kada je broj
stanovnika iznosio 1234, Malog mjesta,
ali iz kojeg je poteklo niz značajnih ljudi
kao, uz već spomenutih Bujanovića
oca i sina, Tomo Padavić, jednog od osnivača
prvog hrvatskog lista za Istru i
Kvarnerske otoke tršćanske »Naše sloge«,
sveučilišni profesori Martin Štiglić i Josip
Šilović, lječnik dr Srećko Šilović, značajno
politički radnik pred rat i ü ratu
a u posljeratnom razdoblju od 1946. do
1949. po inicijativi Tita u diplomaciji.
Brošura »Izbor zanimanja — Kamo
nakon osmogodišnje škole«, koju je 1956.
zajedno s V. Ostojićem napisao učitelj
Vinko Bujan objavljena je i u zadnjim
»International bureau of eduction« u Že-
nevi. ltd.


Izdavanje ovog djela financirala je,
uz Mjesnu zajednicu Praputnjak, Samoupravna
interesna zajednica za kulture
općine Rijeka koja također zaslužuje puno
priznanje bez obzira što je danas Praputnjak
prigradsko naselje Rijeke.


O. Piškorić
459