DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 64     <-- 64 -->        PDF

la Populus deltoides Batr. u gustom razmaku
sadnje


I. Herpka : Varijabilnost, naslednost
i efekti selekcije za osetljivost na
rak kore izazvan gljivom Dothichiza populea
Sack, et Briard.,
P. Marinković, I. Herpka i V.
Guzina : Osetljivost nekih potomstava
Leuce topola na oboljenja lista,
Š. M i k 1 o š : Uvođenje u proizvodnju
novih klonova topola u SR Madžarskoj,


S. Rončevdć i P. Ivanisevic:
Prilog proučavanju uticaja mikroreljefa
i načina sadnje na primanje sadnica nekih
novih klonova topola u zasadama,
I. Herpka : 31. Zasjedanje Izvršnog
komiteta Međunarodne komisije za topolu
FAO.
3. U br. 137—137 (datiran s januar—juni
1983) možemo pročitati:
P. Vrata r i č: Primjer iskorišćivanja
plantaže topole u području podravsko-
podunavskog bazena,
M. Novaković: Mehanizacija u
podizanju i nezi plantaža topola,
S. May : Populus ciliaca Wall., morfologija,
taksonomija i značaj za selekciju,
S. Nikolić i D. Jezdić: Izbor
transportnog sredstva za prevoz šumskih
sortimenata u uslovima SAP Vojvodine,
M. S 1 a b a k : Probno vađenje topolovih
panjeva na području Š. G. »Osijek«,
Dr S. T o m a n i ć : Istraživanja danas
za sutrašnje šume (o XVII Svjetskom
kongresu IUFRO u Kyotu u rujnu 1981).


4. Nekoliko rezultata iz saopćenih radova:
Krstinić-Vddaković »smatraju da će se


korišćenjem selekcioniranih i priznatih
klonova bijele vrbe (a tih je do sada 11)
uzgoj ove vrste podići na znatno viši nivo,
čime će se postići i znatna privredna korist
«. Inače u okviru šumarskog fakulteta
u Zagrebu podignuta su tri klonska arhiva
stablastih vrba:


— na nizinskom pseudogleju u Kutini,
— na aluviju Dunava kod Vukovara i
— na NPSO »Duboka« (Velika).
J. Marković zaključuje da ophodnja
za sva tri ispitana klona bijele vrbe treba
biti oko 15 godina a optimalna gustoća
sadnje (za maksimalnu proizvodnju drvne
mase) je kod gustoće 2 X 2 m (2500
stabala po ha).
I. Herpka je na osnovu svojih istraživanja
zaključio, »da je svojstvo osjetljivosti
topola na Dothichizu — rak kore
visoko genetski uslovljeno« ali i da postoje
mogućnosti da se osjetljivost smanji
selekcijom.
Silvio May provodi istraživanja o mogućnosti
uzgoja topole Populus ciliaca
Wall, na području Sredozemlja (i kod
nas). Ova topola prošireno je i zapaženo
drvo u području Severo-zapadne Himalaje,
gdje raste u mještovrtim šumama
a katkad i u čistim sastojinama na čistinama
i kamenitim zemljištima na nadmorskim
visinama između 1500 i 3500 m.
Nađena su pojedinačna stabla, piše S.
May, prsnog promjera 112 cm, visoka 30
m od čega 15 čistog debla. Upotreba ove
topolovine kao i drugih vrsta (za daske,
Ijuštenje, ploče vlaknatice, šibice, pulpu
i papir i dr.). U Italiji postignut je uspjeh
na području Casale Monferrato (113 m
nad morem) dok na pokusnoj plohi Scopa
u italijanskim sjeveroistočnim Alpama na
650 m nadm. visine sadnja nije uspjela,
jer su,, zaključuje May, klimatski uslovi
za ovu vrstu vrlo oštri.


U sv. br. 135—136. dr I. Herpka, inače
član Izvršnog komiteta Međunarodne komisije
za topole FAO, izvješćuje o 31. zasjedanju
ovog I. K. održanog od 6. do


10. rujna 1982. u Casale Monferrato, sjedištu
Instituta »di S´perimentazione per la
Pioppicoltura«. Na tom zasjedanju P. Vratarić
održao je u br. 137—138. Topole
navedeni referat o »primjeru iskorišćavanja
topole u području podravsko-podunavskog
bazena« odnosno plantaže »Španjolska
ada«.
O. Piškorić