DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 69     <-- 69 -->        PDF

IN MEMORIAM


FRANJO ŠTAJDUHAR,
dipl. in/., šum.
(1908 — 1983)


Dvadesetog liipnja umro je a 22. na
groblju u Šestinama sahranjen FRANJO
ŠTAJDUHAR, dipl. inž. šum. i b. direktor
Instituta za drvo u Zagrebu. U ime
stručne javnosti nad grobom od pokojnika
oprostio se Mr Stjepan Petrovi
ć , direktor Instituta za drvo ovim govorom
:


»Pala mi je u dužnost bolna obaveza
da se u ime Instituta za drvo, Izdavačkog
savjeta i redakcije časopisa »Drvna
industrija« te Saveza inžinjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije Hrvatske
oprostim od Ing. Franje Štajduhara
našeg dugogodišnjeg suradnika
i prijatelja. Teško je u ovom tužnom
trenutku pronaći prave iriječi da bi
se obuhvatio životni i radni vijek kolege
Štajduhara.


Od rođenja u Đakovu 1907. g. i školovanja
u Đakovu, Osijeku i Zagrebu
prošao je mukotrpan put stjecanja zna


nja sve do diplomiranja na Šumarskom
fakultetu u Zagrebu 1935. g. Svoja prva
iskustva kao Jnžinijar šumarstva stjecao
je do 1945. u Bosni (Šumske uprave u
Olovu, Ilijašu-Okruglici, Vitezu, Nemiloj,
Zenici i Semizevou te Direkciji šuma u
Sarajevu) i u Hrvatskoj (u Šumarijama
Draganac i Križevci), da bi 1949. g. kao
iskusan i afirmiran inžinjer šumarstva
bio pozvan na rad u netom osnovani
Institut za drvnoindustrijska istraživanja
pri Min starstvu drvne industrije u Zagrebu.
Zajedno s nekoliko kolega entuzijasta
uložio je tada maksimum svojih
fiz.čkih i umnih sposobnosti za početak
rađa i razvoj Instituta.


Na svim dužnostima koje je obavljao
počevši od referenta po dolasku u Institut,
pa do šefa odjela, zamjenika direktora
i direktora, Ing. Štajduhar je
pokazao izuzetno zalaganje i visok (stručni
nivo. Generacije kolega u Institutu su
direktno ili indirektno učile na njegovim
iskustvima. Vrstan poznavalac svjetskih
jezika, sklon pisanju i pisanoj riječi učinio
je mnogo na popularizaciji tehnologije
prerade drva. Svojom aktivnošću
kao autor znanstvenih i stručnih članaka,
član redakcije, te glavni i odgovorni
urednik časopisa »Drvna industrija« dao
je ogroman doprinos transferu stručnih
informacija, i na taj način obogatio našu
stručnu javnost novim saznanjima.
Njegova bogata publicistička djelatnost
se posebno odnosi na područje proizvodnje
furnira i ploča, ali također i na istraživanja
bukovine, topole i egzota, te
korištenja drvnih otpadaka.


U šumarskim i drvarskim krugovima
u Jugoslaviji i inozemstvu bio je poznat
kao vrstan tehnolog i autor brojnih projekata
za izgradnju i rekonstrukciju industrijskih
kapaciteta. Široka lepeza poslova
kojima se bavio omogućila mu je,
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 70     <-- 70 -->        PDF

možda više nego drugima, da probleme
u drvnoj industriji sagledava kompleksno,
i da uvijek traži optimalna rješenja.


Paralelno s tim nemožemo mimoići
njegove višegodišnje aktivnosti u Savezu
inžinjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije SRH, te aktivnosti na međunarodnom
planu u okviru savjetovanja
organiziranih od strane Organizacije
ujedinjenih nacija za poljoprivredu i razvoj
(FAO) i ECE, te osobnih inicijativa
na stvaranju prij atenskih odnosa sa srodinim
Institutima na Istoku i Zapadu.


Na planu okupljanja drvnotehnoloških
kadrova u Hrvatskoj uspostavlja usku
suradnju sa Šumarskim fakultetom u
Zagrebu i inicira niz zajedničkih akcija
povezano s unapređenjem i razvojem drvno
industrijske struke.


Kao što to često biva u životu, pravu
vrijednost čovjeka uočavamo tek onda,
kada ga izgubimo.


Teško se mirimo s neumitnom činjenicom
da Ing. Štajduhara našeg suradnika
i prijatelja neće biti više među nama.
To više, jer smo i nakon njegovog
odlaska u zasluženu mirovinu 1968. vrlo
usko surađivali. Kada smo se prije petnaestak
dana rastajali, ostavili smo jedan
veliki projekat nedovršen, uvjereni
da njegov odlazak u bolnicu predstavlja
samo jedno kraće odsustvovamje.


Njegovu skromnost i spremnost za
suradnju i pomoć primali smo u toku


naših susreta kao nešto prirodno vezano
za njegovu ličnost. Kad se počeo rjeđe
pojavljivati u našem Institutu, osjećali
smo to doduše kao prazninu, ali smo
to nekako primali kao privremeni prekid,
ne pomišljajući na tegobe koje donose
pozne godine. Bili smo uvjereni da
će se kolega Štajđuhar, kao i toliko puta
prije, opet pojaviti vedar i raspolo
žen, s buketom svježeg cvijeća iz vlastitog
vrta.


Dragi kolega Štajđuhar, ma koliko bilo
prirodno da svakome mora doći kraj,
da svaki od nas prije ili kasnije mora
proći Vašim togom, duboko nas je potresla
iznenadna vijest o Vašoj smrti.


Potreseni smo jer smo izgubili vrsnog
stručnjaka, kolegu iz prvih redova
borbe za unapređenje rada Instituta i
drvne industrije i jer je Vaša brojna
porodica izgubila uzornog supruga, oca,
brata i djeda.


Iako ste fizički otišli iz naše sredine,
iz Vašeg i našeg Instituta, ostat ćete
traj.no prisutni u našim srcima i sjećanjima
i Vašim djelima. Vaši nasljednici
i učenici će tim djelima dodavati
nove i nove stranice i poglavlja i na
taj način dalje osigurati Vašu prisutnost
u našoj sredini.


Za sve što ste učinili, neka Vam je
vječna slava i hvala!
Vašoj cijenjenoj porodici naša iskrena
sućut.«


IZ BIBLIOGRAFIJE F. ŠTAJDUHARA


U izdanjima Saveza inženjera i tehničara šumarstva drvne industrije Hrvatske
F Š.tajduhar ie objavio:


1.
U »Povijesti šumarstva Hrvatske 1846—1976 kroz stranice Šumarskog lista«
»ISKORIŠĆAVANJE ŠUMA — PRERADA DRVA — TRGOVINA — STANDARDI
I UZANCE« (str. 201—266).
2.
U ŠUMARSKOM LISTU:
a) Briketiranje piljevine, LXXIV(1950) br. 7—8, str 288—296,
b) Racionalizacija i novatorstvo u drvnoj industriji LXXIV (1950) br. 11, str.
451—453,
c) Razvoj Instituta za drvo u Zagrebu (s kartom tvornica drvne industrije u
radu i projektiranih u SRH i nekih izvan SRH) LXXXIX (1965), br. 11—12,
str. 573—582,
d) prikaze stručne literature god. 1950, 1951, i 1959,