DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 71     <-- 71 -->        PDF

— U »ŠUMARSKOJ ENCIKLOPEDIJI« (I izdanje, 2. svezak str. 200—202) obradio
je jedinicu »Otpatci« (u šumi, kod industrijske obrade drva, iskorišćvanjc
otpadaka).
— Topolovina u mehaničkoj preradi. Problemi gajenja i iskorišćavanje topola
i drugih vrsta mekih lišćara, Beograd, 1956, knj. 2, str. 95—119.
— Topolovina kao sirovina za iverice. Topola, 1957, br. 4, str. 269—275.
— Popis ostalih »važnijih radova«
1983, br. 7—8.
U SPOMEN
JOSIPU ŽUPANU


Otišao je zauvijek iz naše sredine 29.
siječnja 1983. godine još jedan iz plejade
stare garde šumara, naš stručnjak
Josip »Joso« Župan.


Kolega Josip je rođen 1. siječnja godine
1902. u Ličkom Ribniku nedaleko od
Gospića gdje je završio osnovno školovanje,
a nakon toga gimnaziju u Gospiću.
Mladi Josip se odlučuje za šumarski poziv
pa godine 1924. stječe diplomu šumarskog
inženjera na Poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Zagrebu. Za vrijeme studija
se ističe kao jedan od najboljih studenata
u svojoj generaciji. Fakultet završava
u rekordno kratkom roku.


Nakon diplomiranja s reputacijom odličnog
studenta zapošljava se u Direkciji
šuma Zagreb, a zatim u Ogulinu. Želja
za povratkom u njegovu Liku je bila jača
tako da ambicioznog mladog stručnjaka
ubrzo susrećemo kao upravitelja šumarije
u Škarama, a po preseljenju uprave
ove šumarije u Rudopolju. Njegov
stručni rad na terenu je bio zapažen, što


nalazi se u časop´su »Drvna industrija,


je značilo daljnje napredovanje u struci
pa godine 1936. nastavlja s radom u
Direkciji šuma Sušak gdje ostaje do početka
rata. U ovoj vrsnoj šumarskoj organizaciji
postaje inspektor za velebitske
šume.


U ratnom vihoru ne iskazuje lojalnost
tadašnjim okupatorima te kao nepoćudna
osoba biva po kazni premješten u Mostar,
a zatim u Sremsku Mitrovicu.


Odmah nakon oslobođenja zemlje, sada
već zreli šumarski stručnjak, uključuje
se u obnovu porušene zemlje, gdje je
šumarstvo ponijelo najveći teret. Na području
Slavonije radi u Našicama, Valpovu,
Osijeku i Belišću na poslovima u
šumarstvu i drvnoj industriji, ali sa nostalgija
za kraškim visokim šumama, za
Likom, neodoljivo privlači, pa se na vlastiti
zahtjev ponovno vraća u ove krajeve.


I evo ga godine 1951. u DIP-u Ogulin,
gdje radi samo godinu dana. To istina
još nije Lika, nije Velebit, ali je već to
posve blizu njegova užeg zavičaja. Već
godine 1952. dolazi u Novi Vinodolski gdje
u Šumariji radi na svim tehničkim poslovima,
a naročito se ističe vrlo serioznim
radom na uzgajanju šuma.. U to doba
su komunikacije i prijevoz vrlo slabi
pa kolega Josip vrlo često pječaći iz Novog
Vinodolskog do visokih šuma, da bi
na vrijeme mogao obavljati povjerene poslove.


Krajem godine 1955. napokon se ispunjava
njegova davnašnja želja koja znači
definitivni povratak njegovoj Lici, njegovom
Velebitu, jer postaje upraviteljem
šumarije Krasno. Veličanstvena planina
Velebit je u tom razdoblju vrlo slabo otvorena,
a njezine osebujne preborne šume
su uglavnom nedostupne za intenzivno
gospodarenje. Ovaj grandiozni posao
za područje šumarije Krasno prihvaća
kolega Joso, koji intenzivno radi na poboljšanju
stanja šuma, prvenstveno putem
uzgojnih zahvata, a također velikim
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 72     <-- 72 -->        PDF

marom radi na otvaranju ovih šuma, pa
su njegovim nastojanjima izgrađeni mnogi
´kilometri šumskih cesta. Naročito se
zauzima za izgradnju jedne od važnih velebitskih
transverzala poznate »Zavižanske
ceste«, koja, osim za šumarstvo, znaci
i približavanje svijetu predivnih predjela
Velebita koji će već sada, a naročito za
budućnost, imati veliki značaj za valorizaciju
ove planine, kao parka prirode i
međunarodnog biogenetskog rezervata.


Radni vijek završava na mjestu rukovodioca
komercijalnog odjela Šumskog
gospodarstva Senj, gdje se nalazi od 1965.
do 1968. god., kada nakon 36 godina rada
odlazi u zasluženu mirovinu.


U svom dugom radnom vijeku kolega
Joso je stekao bogatu praksu u iskorišćavanju
šuma, primarnoj preradi drva i
uopće tehničkim poslovima, a veliku pažnju
je posvećivao i uzgajanju šuma, pa


možemo kazati da je zaista bio kompletan
šumarski stručnjak. Na radu se uvijek
trudio da nesebično prenese svoje
bogato znanje i iskustvo na mlađe kolege.
Sve je suradnike prihvaćao ljudski s
puno topline, razumijevanja i ličke neposrednosti,
ali je istovremeno tražio savjesnost
u radu. Stručnim usavršavanjem
pratio je najnovija dostignuća u praksi i
teoriji, prati stranu stručnu literaturu posebno
na njemačkom jeziku.


Neobično je volio da stvara, živi i da
se raduje svakom uspjehu. Sve svoje obveze
obavljao je kao častan čovjek, dobar
stručnjak i drug, a njegovi drugovi,
kolege i prijatelji zadržat će njegov lik
u trajnoj uspomeni.


Slava i hvala nestoru zelene struke našem
Josipu »Josi« Županu!


Vice Ivančević