DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1983 str. 72     <-- 72 -->        PDF

marom radi na otvaranju ovih šuma, pa
su njegovim nastojanjima izgrađeni mnogi
´kilometri šumskih cesta. Naročito se
zauzima za izgradnju jedne od važnih velebitskih
transverzala poznate »Zavižanske
ceste«, koja, osim za šumarstvo, znaci
i približavanje svijetu predivnih predjela
Velebita koji će već sada, a naročito za
budućnost, imati veliki značaj za valorizaciju
ove planine, kao parka prirode i
međunarodnog biogenetskog rezervata.


Radni vijek završava na mjestu rukovodioca
komercijalnog odjela Šumskog
gospodarstva Senj, gdje se nalazi od 1965.
do 1968. god., kada nakon 36 godina rada
odlazi u zasluženu mirovinu.


U svom dugom radnom vijeku kolega
Joso je stekao bogatu praksu u iskorišćavanju
šuma, primarnoj preradi drva i
uopće tehničkim poslovima, a veliku pažnju
je posvećivao i uzgajanju šuma, pa


možemo kazati da je zaista bio kompletan
šumarski stručnjak. Na radu se uvijek
trudio da nesebično prenese svoje
bogato znanje i iskustvo na mlađe kolege.
Sve je suradnike prihvaćao ljudski s
puno topline, razumijevanja i ličke neposrednosti,
ali je istovremeno tražio savjesnost
u radu. Stručnim usavršavanjem
pratio je najnovija dostignuća u praksi i
teoriji, prati stranu stručnu literaturu posebno
na njemačkom jeziku.


Neobično je volio da stvara, živi i da
se raduje svakom uspjehu. Sve svoje obveze
obavljao je kao častan čovjek, dobar
stručnjak i drug, a njegovi drugovi,
kolege i prijatelji zadržat će njegov lik
u trajnoj uspomeni.


Slava i hvala nestoru zelene struke našem
Josipu »Josi« Županu!


Vice Ivančević