DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Šum. list CVIII (1984) 319


UDK: 630*95 (N. P. »Plitvička jezera«)


PRINCIPI UREĐIVANJA ŠUMA NACIONALNOG PARKA
»PLITVIČKA JEZERA«
(Predavanje održano 8. III 1984. na Seminaru u
Nacionalnom parku Plitvička Jezera)


Prof. dr DUŠAN KLEPAC (Zagreb)


SAŽETAK. U proljeće 1984. godine Lprava Nacionalnog parka
Plitvička jezera organizirala je specijalni seminar pod rukovodstvom
pomoćnika generalnog direktora ing. J. Movćana. N´a tom seminaru
održana su različita predavanja. O uređivanju šuma u Nacionalnom
parku govorio je prof, dr Ü. Klepac pošto je sudjelovao pri izradi
novog Programa za gospodarenje šuma Nacionalnog parka Plitvička
jezera kao savjetnik i kao predsjednik općinske komisije Titove Korenice
za ispitivanje i odobravanje spomenutog proyiama.


Institut za šumarska istraživanja u Jastrebarskom odnosno odjel
za tipologiju pod rukovodstvom dr D. Cestara izradio je Program za
gospodarenje šuma Nacionalnog parka Plitvička jezera.


Ukupna površina društvenih šuma u pai-ku iznosi 15.301 ha. Ta
je površina podijeljena na 4 gospodarske jedinice. Površina šuma na
koje postoji pravo vlasništva je 96,18 ha.


Na području parka, izlučeno je 11 ekolosko-got-podarskih tipova
šuma. Najraširenija je brdska šuma bukve (oko 30n/o), zatim dolazi
šuma jele na dolomitu (oko 25%} te šuma bukve i jele (oko 13°/t)},
šuma smreke na dolomitu (oko IZ^/Q) itd.


Sto se tiče načina sječe ne dolazi u obzir pasivna zaštita (tj. ona
bez sječe) ali također niti redovito kumsk:/ gospodarenje. Općenito je
usvojena preborna stablimična ili grupimična sječa što zavisi o tipu
šume. Cista sječa je zabranjena.


Novi »Program« predviđa da se oko i0!´,o površina šuma izuzme
iz bilo kakve djelatnosti i da se prepusti razvoju privrede u znanstvene
i edukativne svrhe kao i za to, jer se smatra, da bi u prirodnim rezervatima
postojeća fauna i fiora imala više uvjeta za svoj nesmetani
životi razvoj. To je prihvaćeno i ostvareno.


Sadašnja drvna zaliha iznosi:


— ukupno 5,248.600 m3 ili 368 m3/ha
~ četinjače 1,427.600 m3 ili 100 m3/ha
— listače 3,821.000 m´s ili 268 m*/hn