DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Sadašnji prirast:


— ukupni godišnji 100.100 m3 ili 7 m3/ha
— četinjače 29.000 m3 ili 2 m3/ha
— listače 71.000 m3 ili 5 m3/h?A,
s


Godišnji etat je 57.694 m ili .J.5 m3/ha, tj. oku polovicu od pri


rasta, dakle, vrlo umjereno zbog opreznosti.


Revizija Programa će pokazali prve rezultate uređivanja šuma


u Nacionalnom parku Plitvička jezera.


OPĆENITO


Što je uređivanje šuma? Pod uređivanjem šuma razumijevamo skup operacija
koje je potrebno obaviti za sastav gospodarske osnove odnosno programa
gospodarenja šumom. A što je gospodarska osnova? To je plan po kojem
se šumom gospodari; takav pojednostavljeni plan zove se program gospodarenja.*


U nas, u S. R. Hrvatskoj, za gotove sve šume postoje gospodarske osnove
odnosno programi gospodarenja. Zafc. mi s pravom kažemo da siu šume
u Hrvatskoj uređene. Ima više razloga za to a najvažniji leži u tome, što su
se u Hrvatskoj počele šume uređivati pred više od stotinu godina. Zakon o
šumama 1852, koji je stupio na snagu 1. siječnja 1858. godine, propisuje u
svom devetom paragrafu gospodarsku osnovu kojom se ima odrediti kako i
koliko će se sjeći u šumi. Kasniji Zakon od 1894. godine u svom prvom paragrafu
određuje obavezu sastavljanja gospodarske osnove za šume pod javnim
nadzorom. Na temelju tog Zakona donesena je Naredba i Naputak kraljevske
zemaljske Vlade od 1903. godine o tome kako se imaju sastavljati gospodarske
osnove odnosno programi.


Naši stari šumari su sastavljali gospodarske osnove, jer su bili zato školovani,
pošto je odmah poslije Zakona o šumama od 1858. osnovana prva Šumarska
škola na slavenskom jugu (1860.) u Križevcima koja je kasnije (1898.)
prešla u Šumarsku Akademiju pri Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu da bi
1919. ušla u Poljoprivredno-šumarski fakultet iz kojeg se razvio 1960. samostalni
Šumarski fakultet Zagrebačkog Sveučilišta. E;o, tako se u Hrvatskoj od
1860. do danas neprekidno, dakle tijekom više od jednog stoljeća neprestano
školuju šumarski kadrovi, koji su stručno osposobljeni da bi mogli sastavljati
gospodarsku osnovu. Pritom treba istaknuti da su nekada u državnim i privatnim
šumama radili također šumarski stručnjaci koji su se školovali u Beču«
Šćavnici ili drugdje.


Od 1969. godine postoji na Zagrebačkom sumarsKom fakultetu postdiplomski
studij iz uređivanja šuma. Diplomu magrtra šumarskih znanosti iz oblasti
uređivanja šuma stekla su do danas četrnaestorica šumarskih inženjera. Također
valja spomenuti da u S. R. Hrvatskoj djeluj*; 5 doktora šumarskih zna


* Pravilnik o načinu izrade šumskogospodarskih osnova od 1981. razlikuje tri
vrste uređajnih elaborata: 1. šumsko .gospodarske osnove za područja; 2. osnova
gospodarenja za gospodarsku jedinicu i .i. program zä gospodarenje šumama za
šume izvan šumskogospodarskng područja. (Naredne novine broj 19. od 19. V 1901.).
320