DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 15     <-- 15 -->        PDF

nosti koji su doktorirali također na Zagrebačkom šumarskom fakultetu iz uređivanja
šuma.


U svakom slučaju, u Hrvatskoj je šumarstvo organizirano od 1858. godine,
dakle, preko stotinu godina. A karakteristika organiziranog šumarstva jesu
gospodarske osnove na temelju kojih se gospodari šumom. Prema tome sastav
gospodarske osnove jedan je od glavnih zadate ka šumarstva. Posebne jedinice,
takozvane »Taksacije« koje se danas u Hrvatskoj zovu »Sekcije za uređivanje
šuma« bave se izradom gospodarskih osnova.


SI. 1. Prašuma Corkova uvala u NP »Plitvička jezera«, faza pomlađivanja
Foto: D. Klepac


Dakako, da je od »Naputka« za sastavak gospodarskih osnova od 1903.
do danas prošlo mnogo vremena u kojem su se ne samo šumarske nego i ekonomske
i političke prilike mijenjale. U vezi s time mijenjali su se i nadopunjavali
»Naputci« odnosno Instrukcije za uređivanje šuma. Danas je na snazi
»Pravilnik o načinu izrade gospodarskih osnova odnosno osnova gospodarenja
i programa« od 19. veljače 1981. Po tom Privilniku izrađena je gospodarska
osnova ili točnije rečeno program za gospodarenje u šumama Nacionalnog parka
Plitvička Jezera. Izradio ju je Institut za šumarstvo S. R. Hrvatske (Odjel
za tipologiju šuma) pod rukovodstvom dr D. Cestara.


Postavlja se pitanje, ako su šume uređene, ako za njih postoje gospodarske
osnove, zar time nije završen uređivački posao. Odgovor je kategorički negativan.
Suma je živi organizam, koji se rađa, raste, stari i umire pa se prema
tome stalno mijenja. Zbog toga se gospodarske osnove moraju revidirati. U
stvari gospodarska osnova se sastavlja za vremenski interval od 10 ili 20 godina
nakon čega se obavezno sastavlja nova osnova ali ne u cijelosti nego u
pojedinim dijelovima. Takva nova osnova zove se revidirana osnova ili ukratko
»revizija«. Iz toga se vidi da je uređivanje šuma trajna djelatnost. Tu djelatnost
obavljaju »Sekcije za uređivanje suma«. Dakako, da ima nekih šuma