DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 16     <-- 16 -->        PDF

a posebno onih s posebnom namjenom (npr. nacionalni parkovi, park šume
itd.) kao i privatnih šuma za koje do sada m.je bilo osnova odnosno programa
pa se za njih sastavljaju prve osnove odnosno programi gospodarenja u cij2losti.


A sad nešto detaljnije o gospodaiskoj osnovi.
Gospodarska osnova je uređajni eloboral koji između ostaloga treba da
odgovori na ova četiri pitanja: gdje, kaua, kako i koliko sjaći šumu.


GDJE SUMU SJEĆI?


Prvo pitanje, gdje šumu sjeći, nije ni jednostavno ni lako, ako se ima
pred očima da u S. R. Hrvatskoj imamo oko 2.000.000 ha šuma. To je oko
33% površine naše republike. Da bi se odgovorilo na prvo pitanje »gdje šumu
sjeći«, mi uređivači šuma postupamo po pravilu ´z »velikoga u malo«. Zat.i
najprije šume dijelimo na oblasti, oblasti na područja, područja na gospodarske
jedinice a ove na odjele i odsjeke. Imamo tri velike šumske oblasti: oblast
nizinsk´h šuma i šuma na brežuljcima (ili takozvana oblast jednodobnih šuma),
oblast brdskih i planinskih šuma (oblast prebornih šuma), te oblasti primorskih
šuma. Na prvu i drugu oblast otpada 5/0 površine a na primorsku
oblast ostatak od 3/8 površine.


Svaka oblast je dalje podijeljena na područja a područja na gospodarske
jedinice. U svemu ima u S. R. Hrvatskoj oko 500 gospodarskih jedinica s prosječnom
površinom od oko 4.000 ha. Gospodarske jedinice su podijeljene na
odjele a ovi opet na odsjeke.


Za svaku gospodarsku jedinicu sastavlja se gospodarska osnova.
Nacionalni park Plitvička Jezera nalazi se u oblasti planinskih šuma i to
na području Ličke Plješivice i Male Kapele. Sume tog Nacionalnog parka podijeljene
su na četiri gospodarske jedinice:


1. Medvjeđak — Plitvički Klanec 3.539 h?.
2. Čorkova Uvala — Kapela 4.497 na
3. Kik — Visibaba 3.025 ha
4. Rječica — Javornik 4.240 ha
Ukupno: 15.301 ha


To je površina društvenih šuma. Površma šuma na koje postoji pravo
vlasništva na području Nacionalnog parka iznosi 96,1.5 ha.


Svaka je gospodarska jedinica podijeljena na odjele (okružja) prosječne
površine od oko 30 ha. Oni su obilježeni na terenu i nose arapske brojeve od
1 pa nadalje. Za svaki odjel izvršen je detaljan opis i obavljena su taksacijska
mjerenja.


Ako je potrebno u odjelu se izdvajaju odsjeci.
Na temelju spomenutog opisa i izmjere u pojedinim odjeMma, odnosno odsjecima,
dobivamo analizu šume odnosne gospodarske jedinice. Takva analizi
nam daje osnovni podatak o površini šume, kako ukupno tako i po odjelima i
odsjecima i katastarskim općinama.