DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 18     <-- 18 -->        PDF

2.
šuma bukve i jele, var. b (Abifti-Fagetum ülyricum Ht.) u površini
od 1.372 ha; (kamenje 26—60fl/o);
3.
šuma smreke s paprati (Phegopteri-Picetum prav. Pelcer) u površini
od 167 ha;
4.
šuma smreke na dolomitu (Piceium dolomiticum Ht typicum i fagelosum
prav. Pelcer) u površini od 1.712 ha;
5.
šuma jele na dolomitu Abieti dolomi´.icum typicum 4 fagelosum prav.
Pelcer) u površini od 3.617 ha;
6.
brdska šuma bukve (Fagetum iilyricum montanum Ht.) u površin.
od 4.388 ha;
7.
šuma bukve s kukurijekom (Hellcborc-Fagetum prav. Pelcer) u površini
od 2.040 ha;
8.
šuma crnog graba s crnjušom (Erico-Ostryelum Ht.) u površini od
17 ha;
9.
šuma običnog crnog bora s božicnjakom (Helleboro-Pinetum typicum
i picetusum Ht.) u površini od 194 ba;
10.
zajednica Querco-Carpilenum croaiicum Ht. u površini od 256 ha;
11.
šuma crnog graba i šašike (Senerio-Ostryelum Ht.) u površini od
127 ha.
Kao što sam rekao ti ekološko-gospodarski tipovi fiksirani su na terenu
i označeni na gospodarskim kartama. Iz ove analize se vidi da je brdska šuma
bukve najjače zastupljena s oko 30%, zatim dolazi šuma jele na dolomitu
u iznosu od 25%, potom dolazi šuma bukve i jele s oko 12P/Q te šuma smreke
na dolomitu s oko 12% od ukupno obrasle površine šume.


Eto tako smo dobili uvid o tipovima šuma s njihovom zastupljenošću po
površini. To će biti baza za gospodarenje — takozvano šumsko gospodarenje
na ekološkoj bazi.


Time nije iscrpljeno sve o prostornom uređivanju šuma a detaljni odgovor
na pitanje »gdje sjeći« naći ce se u »planu sječe«, koji se u prebornim
šumama obično sastavlja za jednu ophodnjicu od 10 godina. Pravilo je da se
tijekom jedne ophodnjice prefoornom sječom obiđu svi odijeli (odsjeci) i da
se sječa vrati na isto mjesto.


KADA ŠUMU SJEĆI?


Pošto smo odgovorili na pitanje »gdje«, pređimo sada na odgovor k pitanju
»kada šumu sjeći?«. Stručnim šumarskim jezikom to pitanje zovemo
»zrelost«.


U poljoprivredi većina produkata dozrijeva u toku jedne godine. Poljoprivrednik
sije u jesen ili u proljeće a žanje nekoliko mjeseci kasnije. Vrijeme
zrelosti je lako utvrditi. Grožđe je ;.relo kad je slatko; žito je zrelo kad
je žuto itd. U poljoprivredi su u principu svi usjevi jednog polja istodobno
zreli i požnjeveni.


U šumskom gospodarstvu je drugačije. Drvo treba za svoj rast dulje vremena.
Ono ne dozrijeva kao poljoprivredni usjevi; još više otežava problem
činjenica da se godišnji prirasti ne daju iako razlučiti jedni od drugih.


324