DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Istina je, da je drvo upotrebljivo već u najranijoj dobi, no vrijednost mu
je tada malena. U kasnijoj dobi vrijednost se povećava, no stabla mogu još
rasti. Ima vrsta drveća koje dobro prirašćuje dugo vremena (i preko više od
stotinu godina npr. hrast) tako da je teške reći kad je neko stablo ili sastojina
zrela za sječu. U šumskom gospodarstvu smatramo da je zrelost postignuta
kad stablo ili sastojina dosegne dob u kojoj (je najbolje polučena određena
svrha, Prema tome, zrelost zavisi o svrsi gospodarenja. Budući da je svrha
gospodarenja različita, razlikujemo u šumskom gospodarstvu više vrsti zrelosti.


SI. 2. Prašuma Čorkova uvala u NP »Plitvička jezera«, faza raspadanja
Foto: D. Klepac


Fizička zrelost definirana je onom dobi kad stablo, odnosno sastojina, počinje
ugibati. Ovakva zrelost može doći u obzir u zaštitnim šumama ali ne u
šumskom gospodarstvu; jer bi uz fizičku zrelost došlo do rasipanja i propadanja
drvne mase.


Ali u šumama nacionalnih parkova dolazi u obzir fizička zrelost koja je
definirana onom dobi kad stablo počinje ugibati. U gospodarskoj osnovi za
šume Nacionalnog parka »Plitvička Jezera« usvojen je prema tome takozvana
fiziološka zrelost, koja je definirana promjerima stabala u visini od 1.3 metra
iznad zemlje i to:


— za jelu 80 cm
— za smreku 60 — 80 cm
— za bor 60 cm
— za bukvu 60 — 65 cm
Na taj je način navedenim vrstama drveća u parku produžena dob sječe
za 30 do 50 godina.