DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Prvi odgovor je neprihvatljiv. Doduše, treba da kažem da su Plitvička
Jezera nastala sa svojim fenomenima kad još nije čovjek djelovao i sjekao
te šume. Zašto to ne bi ostalo i tako dalje. Ali to je neprihvatljivo, jer u
davna vremena nije bilo posjetilaca, ni turizma, ni ostalih djelatnosti pa je
priroda mogla ostati djevičanska — a šume su bile prašume. One su se same
obnavljale. Stabla koja su sazrela, srušila su se na zemlju i u takvoj prašumi
ležala su trula stabla i debla da bi se na njima i uz njih kasnije — kad su se
pretvorila u humus — razvio pomladak. Prašuma koliko je prirasla toliko je
stabala umiralo — postojala je ravnoteža između umiranja i rađanja. Ali u
takvoj šumi bilo bi nemoguće komunicirati i hodati a osim toga bilo bi to i
opasno, jer se pojedina stabla mogu srušiti i ozlijediti posjetioca: pristup i
komuniciranje u prašumu vrlo su teški pa i opasni. S druge strane čovjek se
pitao zašto ne bi iskoristio stablo prije nego počne trunuti. Tako je došlo do
sječe zrelih stabala. Pa ipak u Nacionalnom parku »Plitvička Jezera« izlučeno
je 1.347 ha ili oko 10% ukupne površine šuma kao rezervati, gdje se neće poduzimati
nikakove šumarske intervencije, ni sječa, ni sadnja, ni gradnja —
baš ništa: da se sačuva prašuma u svom iskonskom obliku. Zašto? Prvo, u
edukativne i znanstvene svrhe, drugo, u svrhu postojeće faune i flore za
koju pretpostavljamo da bi u rezervatima imala više uvjeta za svoj život i
razvoj. To je opravdano!


Prijedlog gospodarske osnove za Nacionalni park »Plitvička Jezera« da
se 10% površine šume izuzme iz bilo kakve djelatnosti i prepusti razvoju prirode
prihvaćen je i ostvaren. To je hvalevrijedno.


O prirodnim šumskim rezervatima, a posebno o »Corkovoj uvali« u Nacionalnom
parku »Plitvička Jezera« pisali su mnogi naši znanstvenici (ANIĆ,
PRPIC, PLAVSIC, GOLUBOVIĆ, CESTAR sa suradnicima, TRINAJSTIĆ i
mnogi drugi) i objasnili mnoge pojave u prašumi. Rekao bih to je prava poslastica
za znanstvenike ne samo u našoj zemlji nego i u svijetu uopće (LETBUNDGUT,
SUSMEL itd.).


Ipak, premda postoji nepobitna velika vrijednost .prašume sa znanstvenog,
edukativnog pa i turističkog gledišta, ne bi trebalo prašumu uzeti kao
model tretmana u šumama nacionalnih parkova a pogotovo ne kao uzor za
redovito gospodarenje. U protivnom slučaju to bi značilo pasivnu zaštitu šuma.


Možda će biti zanimljivo iznijeti ovdje mišljenje jednog uglednog šumarskog
stručnjaka L. Bourgenota koji je u svome članku »Foret vierge et foret
cultivee«, R. F. F. N° 5, 1973. lijepo opisao prašumu što ću Vam u slobodnom
prijevodu saopćiti: »Kad bi naše francuske šume bile istinite prašume, onda
posjetilac zasigurno ne bi imao želju da se u njima šeće, naročito ne u kratkim
hlačama i niskim cipelama.«


Šuma, koja je dugo vremena prepuštena samoj sebi, postaje nerazmrsiva
smjesa stabala, grmlja, tanja, prizemnog rašća, bodljika i drugog bilija; ona
je neprohodna, jer nema ni cesta, ni putova, ni staza izuzevši onih kojima se
kreće divljač; ona je zakrčena stablima, koja umiru, ili koja su već mrtva, jer
ih nikad čovjek ne uklanja; ona je ispresjecana barama, jer čovjek nikad ne
odvodnjava tlo.


»Zeleni pakao«: to su riječi onih kaji su otkrili tropsku vlažnu šumu
(prašumu).


327