DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 26     <-- 26 -->        PDF

b) drvna zaliha:


— ukupno 5,248.600 m3 ili 368 m3/ha
— četinjače 1.427.600 m3 ili 100 mVha
— listače 3,821.000 m3 ili 268 m3/´ha
Konkretna drvna zaliha iznosi 87% od normalne drvne zalihe.


Stvarni omjer smjese iznosi: četinjača 27% a listača 73´%.


c) Prirast:


— ukupni, godišnji 100.100 m > ili 7 m3/ha
— četinjače 29.000 m» ili 2 mtyha
— listače 71.000 m ili 5 m3/ha
Etat ije utvrđen u iznosu od 57.694 m3 ili oko 3.5 m3/ha, dakle, gotovo
polovicu od prirasta. Zašto? Zbog opreznosti s time da se prilikom revizije
vidi kakav je rezultat dala provedba gospodarske osnove nakon 10 godina.
Sadašnje šume u Nacionalnom parku »Plitvička Jezera« uglavnom su dobrog
zdravstvenog stanja ali su nenjegovane. Ima mnogo prezrelih stabala — pa
prema tome i natrulih stabala — koja treba postepeno posjeći, postignuti bolju
strukturu šume i tako potpomognuti i ubrzati regeneraciju. U sadašnjoj
smo situaciji vidjeli, osim toga, kako mlade jele i smreke propadaju i suše
se, jer nemaju dovoljno svjetla. Moramo im pomoći uklanjajući prezrela
stabla koja su počela propadati. Ukratko, šumarske intervencije u šumama
Nacionalnog parka treba usmjeriti u tom pravcu da se postigne postavljeni
cilj: uspostaviti optimalno stanje šuma u svrhu zaštite tla i akumulacije vode
i održavanja temeljnog fenomena u parku po kome su Plitvice postale Nacionalni
park.


Dakako, da takav način tretmana šumom ne isključuje mogućnost da ss
pojedina prastara stabla jele, smreke i bukve tu i tamo ostavljaju i čuvaju
radi toga da se na njima mogu gnijezditi ptice.


Pored toga, dobro bi bilo, da se najljepša stara (zdrava) stabla što dulje
u šumi sačuvaju, da eventualno dobiju svoje ime po nekom poznatom čovjeku,
što bi oživilo šumu a ujedno bi služilo posjetiocima kao orjentacija i znamenje.


Još nešto, zbog posebne ekološke funkcije koje imaju šume Nacionalnog
parka »Plitvička Jezera« preporučamo da šumarske intervencije ne budu jakog
intenziteta nego da se primjenjuje staro pravilo: sjeći rano, često ali umjereno.
To bi bio smisao aktivne zaštite šume i ujedno obrazloženje zašto je osnovom
predviđena vrlo umjerena sječa u tim šumama.


Završavajući ovo izlaganje želio bih naglasiti da je šumsko-gospodarska
osnova koijom se uređuju šume samo jedan projekt. U stvari, to je prva etapa
uređivanja šuma. Druga etapa je provedba osnove. Kao što je vrlo važno kako
će se osnova sastaviti, isto toliko ili još je važnije kako će se ona provoditi.
Istina je, da po odobrenju gospodarske osnove od Skupštine općine na temelju
mišljenja šumarskih stručnjaka, ona postaje zakon, koji je obavezan za
upravitelje šuma, odnosno za provodioce gospodarske osnove. Ali iz iskustva


332