DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 27     <-- 27 -->        PDF

znamo da se zakon može provoditi na različite načine. Tako se i šumsko-gospodarska
osnova može provoditi u život u cijelosti, pojedinačno a na žalost gdjekad
(što je rjeđi slučaj) i krivo. Odatle potječu kritike i struke i javnosti uopće.
Da bi se to izbjeglo, dobro bi bilo, da se javnost upozna s gospodarskom
osnovom i s njezinom svrhom. U konkretnom slučaju, šumskogospodarska osnova
za Nacionalni park Plitvička jezera sastavljena je vrlo detaljno i stručno
tako da se za njezinu provedbu traži odgovarajuće biološko-šumarsko obrazovanje.


LITERATURA


Baker , B. St.: Green Glory, London 1948, Proceedings Fifth World Forestry Congress,
Seattle 1960.
Cestar, D.. Hren, V., Kovačevi ć, 2., Martin o vic, J., P e 1 c e r, Z.: EkoIOŠKO
gospodarski tipovi šuma u Nacionalnom parku Plitvička jezera, Plitvička
Jezera — Čovjek i priroda, Plitvička jezera 1974, str. 61—66.


Cestar , D.: Einrichtung der Wälder des Nationalparks Plitvice Seen, Radovi,
Zagreb 1984.
Cestar , D.: Prirodni šumski rezervat »Corkova uvala — Čudiinka«, šumarski institut,
Jastrebarsko 1983.
Đ u k i ć, D.: Nacionalni park »Plitvička jezera« (Problematika i uređenje), Šumarski
list 12, Zagreb 1952, str. 435—451.


George , P.: L´Environnement, Paris 1976.


Hren, V.: Rami no Korito — Prašuma bukve, Šumarski list 9—10, Zagreb 1972,
str. 315—324.
Klepac , D.: Smjernice o estetskom i rekreatiivnoni uređenju Medvednice, Šumarski
list 1—2, Zagreb 1964, str. 1—10.
Klepac , D.: Principi di governo estetico e rioreativo del bosco, Monti e Bosch!,
Roma 1973.
Klepac , D.: Preboirno gospodarenje šumama u našoj zemlji i u svijetu, Šumarski
list 11—12, Zagreb 1979, str. 529—552.
Klepac , D.: Evolucija uređivanja šuma na Visokom Kršu, Šumarski list 11—12,
Zagreb 1982. str. 471—477.
K e v o, R., A 1 f i e r, D.: Organizacioni problemi nacionalnih parkova u NR Hrvatskoj,
Zaštita prirode, Beograd 1963.
K r g a, D.: Daten über die Wälder des Nationalparks, Radovi, Zagreb 1984.
K r g a, D.: Urwald Corkova uvala, Radovi, Zagreb 1984.
Klepac , D.: Entwicklung der Forsleinrichtung auf Hochkarst, Radovi, Zagreb
1984.
L e i b u n d g u t, H.: Über Zweck und Methodik der StrUktur-und Zuwachsanalyse
von Urwäldern, Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen, 3, 1959, str. 111—


— 124.
Ma rt i no vic, J.: Podložnost eroziji tala na području Plitvičkih jezera, Plitvlička
Jezera — Čovjek i priroda, Plitvička jezera, 1974, str. 33—36.
Meštrović , S.: Nature Conservation in Yugoslavia, Radovi, Zagreb 1984.
M o v ć a n, J.: Development and Economics in Plitvice National Park, Royal Bwe


disch Academy of Science, AMBIO 1981.
P e v a 1 e k, I.: Biodinamika Plitvičkih jezera i njena zaštita, Zaštita prirode, 1938,
br. I, str. 40—61.