DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 32     <-- 32 -->        PDF

brsti, te može izazvati velike štete u šumama, naročito ako se gaji u slobodnom
uzgoju (što je inače uobičajeni način uzgoja koza).


U našoj zemlji koza je zbog uništavanja šuma proglašena štetnom domaćom
životinjom, te je držanje koza zakonom zabranjuje. 1947. godine, broj koza iznosio
je 786.170, od kojih 635.604 balkanskih i 150.506 sanskih. Prema statističkim
podacima 1954. godine koza više nije bilo i od tada se njihov broj statistički ne
prati.


Danas, tridesetak godina kasnije, svjedoci smo, da su poduzete mjere dale
dragocjene rezultate u obnovi šumske vegetacije. Mnogobrojne, nekada gole,
površine danas se zelene, a na boljim staništima i u povoljnijim klimatskim
uvjetima podignute su mlade šumske sastojine, koje već imaju značajnu ekonomsku
vrijednost.


Ipak, istini za volju, i pored zakonskih zabrana i bez obzira na statističke
podatke, koze nikada nisu sasvim uništene. Zadnjih godina broj im se stalno
povećava i prema nekim nezvaničnim procjenama sada ih ima preko 300.000.
To je, vjerovatno, jedan od glavnih razloga što su posljednjih godina vođene
brojne polemike usmjerene ka liberalizaciji propisa o zabran; držanja koza. U
tome se djelomično i uspjelo. Tako novi Zakon o unapređenju stočarstva i Zakon
o šumama SRH iako zabranjuje slobodni uzgoj koza, omogućavaju i određene
izuzetke. Zakon o šumama u članu 40. između ostalog, određuje: »Samoupravnim
općim aktom u skladu s programom za gospodarenje šuma organizacija
udruženog rada izuzetno može predvidjeti određene površine degradiranih
šuma i šikara na kojima se može dozvoliti brst pod uvjetima da takve površine
čine cjelovit kompleks veći od 100 ha 1 uz obavezno čuvanje stoke.


Iako su izuzeci jasno precizirani, ipak mogu poslužiti kao sredstvo manipulacije
i omogućiti da koze kroz mala vrata uđu u široka prostranstva naših šuma.
Hoćemo li se vratiti tamo gdje smo i bili, hoće li poduzete mjere i učinjeni
napori biti uzaludni?


Pitanje, koje je posljednjih dana sve prisutnije i u Lici. Naime, večina ličkih
općina inicirala je i imenovala komisije za utvrđivanje površina na kojima bi
se dozvolio slobodan uzgoj koza. Pri tame se prvenstveno misli na površine degradiranih
šuma i šikara, a izražene želje za tim površinama zabrinjavaju; prelaze
više desetaka tisuća hektara. Argumenti koji se navode u prilogu uzgojia
koza vrlo su jednostrani, a mimoilaze se i zakonska ovlaštenja (utvrđivanje površina
za slobodan uzgoj koza na šumskim površinama ne vrši općinska komisija,
već se to čini prilikom izrade ili revizije programa za gospodarenje šumama
— osnovom gospodarenja).


Šume su osjetljiv prirodni organizam ; zbog toga podložne brojnim štetnim
utjecajima. Pored abiotskih (požar, vjetar, snijeg), biotskih (razne bolesti) i naravno
čovjeka, značajno mjesto pripada i kozama.


Raniji period razvoja naše zemlje karakterističan je po općoj privrednoj
zaostalosti, pa su koze kao i veći broj razne stoke gajene, održavane ekstenzivnim
i nomadskim načinom pašarenja po šumama i na šumskim zemljištima. To
je bez sumnje doprinijelo degradiranju šuma manje ili više u svim krajevima
naše zemlje, a naročito u mediteranskoj i submediteranskoj regiji i aridnim zonama.
Pored pomenutih površina podložnih erozijama i bujicama, u Jugoslaviji
bilježimo i 5,661.800 ha krša (22Vo< teritorija), koji predstavlja ozbiljni društveni
i privredni problem. Tome su u značajnoj mjerj pridonijele i koze.


338