DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 45     <-- 45 -->        PDF

jer brzo prekida vezu između zapaljenog


nezapaljenog dijela sastojine (površine).
Osim toga s bacačem plamena lakše
je prodrijeti, u koliko ima prohodnih
puteva i staza, u unutrašnjost zapaljene
površine.


11, Način obnove izgorjele sastojine
ovisi u prvom redu o području uništene
sastojine. Na području uspijevanja alepskog
bora treba koristiti ljetnu sjetvu
kako tog bora tako i čempresa, što je
svakako jeftinije nego obnova sadnicama.
Proljetna sjetva se ne preporučuje,
jer ponik može stradati od fuzarioze.
Međutim u koliko je izgorjela borova
šuma, tada će rijetko i to biti potrebno,
jer će se prirodno obnoviti (v. Šum. list,
br. 11—12/1980). Listače se u pravilu pomlade
izdancima iz panja i žilja, koji
će kod ranijih (proljetnih) požara izbiti
još istog ljeta (v. Šum. list br. 3—4)


1963, ,str„ 124. j Narodni šumar, br.
5—6/1965, str. 165). Da se aktiviraju izdaci
iz žilja korisno je osloboditi ih od
panja (panj sasjeći). Sječom panjeva osigurat
će pomlađivanje i u slučaju jačeg
oštećenja panja i pripovršinskih ži-


la O. Piškorić


Zlatko Lisjak


UZGOJ GLJIVA


Slavonska Požega 1984.
Vlastita naklada


Nedavno je izašla knjiga UZGOJ GLJIVA
« od autora Zlatka Lisjaka —
dipl. inž. šumarstva, upravitelja šumarije
Velika. Recenzenti su prof. dr. Josip
K i š p a t i ć i dr. Milica T o r t i ć. Naklada
5.000 primjeraka; slog, tisak j
uvez Štamparski zavod »Ognjen Priča«,
Zagreb, 1984.


S obzirom na značenje obrađene materije
potrebno je nešto reći o toj knjizi.
Kako ü sam autor ističe u predgovoru,
domaća literatura o toj temi je vrlo oskudna,
te će ta knjiga dobro doći svi


ma koji ,su zainteresirani za vlastitu proizvodnju
gljiva. Pomanjkanje proteinske
hrane u svijetu uopće, a i kod nas, i visoke
cijene bit će motiv više koji će zainteresirati
mnoge, da se počnu baviti
uzgojem gljiva. U tu svrhu dobro će im
doći upravo ta knjiga. Prednost pri uzgoju
gljiva je u tome, da urod ne ovisi


o atmosferskim utjecajima, kao što je
to slučaj s ostalim poljoprivrednim kulturama.
Povećanje proizvodnje hrane postavlja
se kod nas kao jedan od osnovnih
uvjeta stabilizacionog programa a
upute koje se nalaze u ovoj :knjizi o
uzgoju gljiva također su kamenčići u
zgradi stabilizacije.
Knjiga je napisana vrlo pregledno, te
će -svakom, pa i početniku, moći poslužiti
da težište zanimanja iskoristiti na
način, koji će mu najbolje odgovarati i
biti najbliži.


Na str. 11—14. autor iznosi neke podatke
općenito o gljivama.


Strane 15—22, govori o uzgoju gljiva
nekada i danas. U Japanu i Kini se već
više od 2.000 godina uspješno se uzgaja
gljiva shii — take. U Evropi je tek krajem
XIX. stoljeća uznapredovao uzgoj
gljiva. 1931. g. izlazi knjiga Kamila B 1 agajića
»Gljive naših krajeva«, u kojoj
se nalazi kratki osvrt na umjetni uzgoj
gljiva. Za uzgoj šampinjona 1950. g. prvi
micelij proizvodi profesor zagrebačkog
Poljoprivrednog i šumarskog fakulteta
dr. Josip K i š p a t i ć.


Bjelančevine gljiva imaju sastav sli


čan bjelančevinama životi jskog porijekla


te su zato biološki vrednije od bjelanče


vina drugih biljaka. U čitavoj Evropi, i


svijetu uopće, poklanja se sve više pa


žnje gljivama u ishrani, što uvjetuje i


njihovu cijenu na tržištu. Međutim, ipak


je jeftinije uzgojiti kilogram gljiva, ne


go napr. kilogram teletine.


Najveći dio knjige autor posvećuje uz


goju šampinjona, šampinjona — Psallio


ta Hortensis var. Bispora Lauge (str. 23


—76). Posebno obrađuje po poglavljima


što je sve potrebno za uzgoj šampinjona


351