DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 46     <-- 46 -->        PDF

počam od prostora, sirovina za pripremu
komposta i sve ostale potrepštine.
Dalje govori o pripremama komposta,
procesu rada do branja gljiva. Posebno
upozorava na nepoželjne pojave pri uzgoju
šampinjona, te preventivi, a na kraju
se osvrće i na moderan industrijski,
način uzgoja šampinjona. Tko ovlada uzgojem
šampinjona, moći će uspješno uzgajati
i druge vrste gljiva.


Na str. 77—88. autor opisuje uzgoj slamnatica
— Stropharia rugosoannulata
(Farlow ex Murr). Opširnije se u knjizi
govori o uzgoju bukovače — Pleurotus
ostreatus (Jacq ex Tr.) Kummer (str.
89—122). Autor najprije prikazuje njezin
uzgoj na supstratu, a zatim uzgoj na
drvu. Kao prednost uzgoja bukovače navodi
se niz razloga: da se jednostavno
uzgaja i na različitim podlogama, manji
je rizik pri uzgoju nego kod šampinjona,
daje velike prinose, odličnog je ukusa,
a otporna je na bolesti i štetočine. Preporuča
se za uzgoj osobito amaterima.
Detaljno je opisan uzgoj na supstratu.


Od posebnog je značenja uzgoj bukovače
na drvu. Osim na bukovinu može
se ta gljiva uzgajati i na drvu ostalih
listača. Osobito je pogodno za laj uzgoj
drvo mekih listača kao topole, breze,
vrbe itd. Od tvrdih vrsta može se
koristiti drvo hrasta, graba, kestena pa
čak i voćaka. Postoji više vrsta metoda
rada: metoda bušotina, proreza kolutova,
o čemu autor daje iscrpne podatke
i opis rada. Autor upozorava da bi šumari
trebali biti više zainteresirani za uzgoj
te gljive nakon sječa u šumama gdje
ostaju nebrojeni panjevi. Cijepljenjem
istih nakon sječe, mogla bi se dobiti veća
količina gljiva, što bi bio znatan doprinos
za povećanje hrane uopće.


Uzgoj jablanovače — Agrocybe aegerita
(Brig)Sing (str. 121—126). Autor opisuje
rad za uzgoj te gljive na oblicama
i panjevima jablana i ostalih topola, vrba
te uzgoj na supstratu.


Za uzgoj panjevčice — Kuehneromyce
mutabilis (Sohlt, ex. Fr.) Sing, and Smith


(str. 127—130) se upotrebljavaju izrezane
oblice ili panjevi listača kao bukve,
breze, jablana, johe, vrbe.


Uzgoj baršunaste panjevčice — Flammulina
velutipes (Curt, ex Fr.) Sing. (str.
131—134) je analogan uzgoju prethodne
vrste. Ovoj gljivi pripisuje se ,i ljekovito,
anti´kancarozno, djelovanje.


Uzgoj Shii — take — Lentinus edodes
(Berk.) Sing (str. 135—139). Ta gljiva se
uz šampinjone ubraja među gljive najviše
uzgajane u svijetu, a važna je i stavka
u izvozu Japana. Danas se Shjj — take
već uzgaja u nekim evropskim zemljama.


Na str. 141—149. autor knjige nabraja
još neke gljive, koje se mogu uzgajati.


Mikorizne gljive (str. 151—156) žive u
simbiozi s nekim višim biljkama (npr.
šumskim drvećem). Tu se govori o gljivama
iz roda vrganjevki, lisičica, te bijelom
i crnom tartufu. Poznata su nalazišta
tartufa u Istri u dolini rijeke Mirne.
A u Italiji se za 1 kg tartufa postizala
cijena i do 700,000 lira. U vezj uzgoja
tartufa postoji u Francuskoj Nacionalni
institut AGRRI — TRUFFE, koji
je postigao vrlo dobre rezultate.


Nabava j izbor micelija (str. 157—161).
Govori se o teškoćama koje kod (toga
postoje. Kako je u posljednje vrijeme
sve veće zanimanje za uzgoj gljiva, to će
se uzgojem micelija vjerojatno početi
baviti i veći broj uzgajivača.


Proizvodnja micelija (str. 163—166). U
Jugoslaviji, navodi autor, nemamo poseban
naziv za hranjivu podlogu proraštenu
micelijem gljiva, koja se koristi
kao sadni materijal. Uvriježilo se da taj
sadni materijal (iako to nije potpuno ispravno)
nazivamo m i c e 1 i j e m. Za proizvodnju
micelija postoje posebno opremljeni
laboratoriji u kojima je najosnovnije
apsolutna higijena.


Velike mogućnosti iskorištavanja gljiva
(str. 167—172). Autor govori o mogućnostima
konzerviranja gljiva, te nabraja
neke od tih načina kao duboko smrzavanje,
sušenje, kiselenje. Na kraju daje