DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 48     <-- 48 -->        PDF

u novu subasocijaciju unutar asocijacije
Carici laevigatae — Alnetum (Allorge,
1922) Swickerat, 1937. Diferencijalne vrste
subasocijacije bile bi: Betula celtiberica,
Holcus mollis, Molinia caerulea, Peucedanum
lancifoUum i Viola palustris. Dat
je biološki spektar nađenog materijala.


Meson, M.aLuisa: Autekološki aspekti
hrasta Quercus pyrenaica Willd.:
rasprostranjen je i klimatologija


Proučavano je rasprostranjen je hrasta
Quercus pyrenaica u svijetu s posebnim
osvrtom na Španjolsku i njene iznimne
lokalitete. Klimatološka studija provedena
je prema metodologiji A 11 u e a, E mbergera
i Rivasa Martinez a.


Montoya, J. M.: Alternativni načini iskorišćivanja
i zaštita hrastika Quercus
pyrenaica Willd.


Komentiraju se sadašnje perspektive
mogućih alternativnih načina iskorišćivanja
niske šume hrasta Quercus pyrenaica:
pošumljavanje, stvaranje pašnjaka,
krčenje, konverzija u visoku šumu i
razne druge mogućnosti. Podvlači se potreba
za pravilnim planiranjem i konkretizacijom
politike zaštite.


Granados Corona, M.; Garcia
Novo, F.: Pokus suzbijanja korova
Gomphocarpus fruticosus (L) Aiton Fil.
u nacionalnom parku Dofiana


Planom iskorišćivanja j upravljanja
nacionalnim parkom Dofiana određuje
se, između ostalog, zaštita autohtone flore
i faune te izbjegavanje unošenja stranih
vrsta. U tom je okviru proveden pokus
suzbijanja korova Gomphocarpus
fruticosus. Prisutnost te biljke, porijeklom
iz južne Afrike, utvrđena je prije
nekoliko godina u obliku izoliranih busena
u gustoj sitini (Juncus) i na dnu
jezera. Nakon perioda suše 1980—1981
počela se agresivno širiti i od rijetke
postala je česta biljka. Budući da nije
uključena u trofički lanac ekosistema


(jedini konzument je uš Aphis nerii, koja
u parku ima alternativnog domaćina


— Nerium oleander), odlučeno je da se
suzbije. Suzbijanje je obavljeno ručno,
pljevl.jen.jem. Rezultati suzbijanja pokazali
su da se nakon toga populacija biljke
nije oporavila. Osim toga naseljavanje suhih
područja bilo je teško zbog slabe plodnosti
supstrata. Primijenjena metoda suzbijanja
bila je djelotvorna čak i u
uvjetima povoljnim za invazijsku biljku
(dugotrajna suša). Eliminacija tog korova
iz nacionalnog parka Dofiana nije
uzrokovala nikakve neželjene sekundarne
ekološke posljedice.
G a r c i a-F e r r e r, A.; Recio Espej
o, J. M.; Sanchez de la Orden,
M.: Morfometrička i batimetrička mjerenja
laguna Amarga i Del Rincön (Cordoba)


Iznose se rezultati mjerenja oblika i
dubine navedenih laguna u pokrajini
Cordoba.


Molina Vicente, P.: Uzgoj u zatočeništvu
bjeloglave patke (Oxyura leucocephala)
u nacionalnom parku Las
Tables de Daimiel


Autor opisuje svoja iskustva s uzgojem
i razmnožavanjem bjeloglave patke u
zatočeništvu. To su prva takva iskustva
u Španjolskoj i na njima se temelji nada
da će se moći spasiti od izumiranja
jedna od najugroženijih vrsta španjolske
faune. Uspjelo je razmnožavanje dvogodišnjih
pataka, a jaja su inkubirana
umjetnim metodama. Od osam jaja sedam
ih je bilo fertilnih. Bilo bi potrebno
da se ta mala populacija, koja se održava
u zatočeništvu, razdijeli, u prvom fedu
zato da ne bi došlo do problema u
vezi s krvnim srodstvom.


Molina Vicente, P.; Claveria
A n e r, A.; Ceballos Vazquez, B.;
Pereiro Sieso, P.: Zimski popis pataka
i lisaka u »Mancha hümeda« 1983.