DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Najvažnija spoznaja do koje se došlo
istraživanjima jest ta, da nacionalni park
Las Tables de Daimeil ima ogromnu
važnost kao zimovalište ptica močvarica.
Daju se neki komentari o vrstama
tih ptica, njihovoj brojnosti i rasprostranjenju.


Hernandez, F.: Zimski popis ptica
močvarica u pokrajini Zaragoza (siječanj
—veljača, 1983)


Iznose se podaci prikupljeni sa 19 lokaliteta
u pokrajini Zaragozi i sa 5 lokaliteta
u susjednim pokrajinama. Zatim
se komentiraju opće karakteristike
tih vlažnih područja u zimskom periodu
i razne varijacije koje utječu na njih
kao kolektore močvarica. Na koncu se
posebno govori o Laguni Galloeanta, koja
ima najveće značenje za pokrajinu, a
podložna je jakim prirodnim oscilacijama,
koje osjetno utječu na populaciju
ptica močvarica.


San Miguel Ayanz, A.: Prilog
studiji o ishrani sojke (Garrulus gladarius
L. 1758) u Španjolskoj


Istraživanjima su bila obuhvaćena 94
primjerka, većim dijelom iz sjevero-istočne
Španjolske. Rezultati pokazuju da
je tijekom godine hrana sojki veoma
raznovrsna i da je 67,3-7» njenog volumena
biljnog, a 32,7:7» životinjskog sastava.
Od biljaka najomiljenija im je hrana
žir, zatim pšenica, kupina i drugi plodovi.
Najbrojnija skupina životinja kojima
se hrane su insekti, i to kornjaši,
opnokrilci i ravnokrilci. Kralješnjaci su
zastupljeni vrlo malo. Proučavan je i
sezonski režim ishrane te se naglašava
šumarsko značenje sojke za prirodno
pomlađivanje i širenje vrsta drveća iz
familije Fagaceae.


Benzal, J.: Prisutnost patuljastog
miša Micromys minutus (Mammalia, Rodentia)
u planinama sjevernog Burgosa


Patuljasti se miš pojavljuje na sjeveru
pokrajine Burgos na visini između 400


i 900 m nadmorske visine, uglavnom u
kulturama pšenice i ječma, odakle se
širi na jug prema Cordillera Cantäbrica.


E s p a d e 1 e r, X.; Ni eves, J. L.:
Mravi (Hymenoptera, Formicidae), stanovnici
napuštenih gala osa šiškarica
(Hymenoptera, Cynipidae) na hrastovima
na Iberijskom poluotoku


Proučavani su mravi nađeni u 66 napuštenih
gala osa šiškarica na raznim
vrstama hrastova. Nađeno je 13 vrsta,
od kojih je po brojnosti i eventualno po
ekonomskom značenju najvažnija Cre


matogaster scutellaris (OL), kojoj gale
služe kao privremena niša. Česta je i
vrsta Calobopsis truncatus (Spin.). S
faunističkog stajališta ističu se vrste Leptothorax
angustulus (Nyl.) i Camponotus
fallax (Nyl.).


M o 1 i n a, J.; F r a n c o, A.; P a I a c i o s,
B.: Prstenovanje ptica u Španjolskoj
prstenovima »ICONA« i ponovno hvatanje
tijekom 1981. god. Ostali neobjavljeni
nalazi u zemlji i inozemstvu


U radu su prikazani neobjavljeni rezultati
prstenovanja ptica u Španjolskoj
1981. god. ; ponovnog hvatanja te iste ili
ranije. Prstenovano je ukupno 50.190 ptica
(13.677 mladunaca i 36.513 odraslih)
iz 231 vrste. Ponovno su ohvaćene 72


ptice


´ I. Mikloš


BOLETIN DE LA ESTACION CENTRAL


DE ECOLOGIA,


br. 24, Madrid, 1983


G i m e n e z-C a s t e 11 a n o, A.; Diaz,


J. L.; B a fi o s, C: Studija o zaštiti i upravljanju
šumama u okrugu Andevalo
(Huelva)
Proučavani su faktori fizičke sredine
jedne zone istočnog Andevala sa svrhom
da se utvrde pogodni kriteriji za upo


355