DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 55     <-- 55 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZGRADA, U KOJOJ JE 1846. GGDINE OSNOVANO HRV-SLAV. ŠUMARSKO
DRUŠTVO — SPOMENIK KULTURE


»Usled zadobivenoga milostivnoga dozvoljenja visokoga predsedništva horv.-
slav.. gospodarskoga družtva, ustanovilo se je horv.-slav. družtvo šumarah, kano
podružnica gore napomenutoga gospodarskog družtva, i čini u sebi savez
domorodnih šumarah, kojih sastanci unapredjenjc osobnog poznanstva, uzajemnu
izmenu od izkustvah, mnenjah i pokušavanja u krugu šumarstva i zverolovstva,
osobito pako poznavanje i poboljšanje šumskoga gospodarstva u Horvatskoj
i Slavonii za sverhu imadu.


Na činjenicu u tu sverhu javni poziv izkupilo se je u perkos najnepriatnioj
dobi godišta, zločestomu vremenu i mestnim povodnjam, ipak 17 šumarah u
gradu Prečcu, kanoti po visokoj milosti nj. excellencie gosp. biskupa (p.n.) za
sastanak opredeljenom mestu ...«


Zgrada u Prečecu u kojoj je, 1846. godine, osnovano Hrvatsko-slavonsko
šumarsko društvo.


Foto: 0. Piškorić, 1984.


Ovim tekstom, a pod naslovom »Pregledno izvestje šumar, odseka pervoga
dne 26. prosinca LI Prečcu deržanog sastanka« u prvom broju 1847. godine »Lista
mesečnoga horvatsko-slavonskog Gospodarskog Družtva« (danas »Gospodar