DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1984 str. 56     <-- 56 -->        PDF

skog lista«) obavještena je javnost´ o osnutku Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva, prethodnika današnjeg Saveza ITŠDI Hrvatske, i to na tada poljoprivrednom
dobru Prečec. Sastanak šumara odnosno osnivačka skupština održana
je u upravnoj zgradi dobra — kuriji. Ta zgrada postoji i danas o čemu svjedoči
i na kamenom dovratniku glavnog ulaza upisana 1785., godina. Utvrdivši tu
činjenicu, Savez je predložio nadležnom Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika
kulture u Zagrebu da se ta zgrada s okolišem proglasi spomeniko m
kulture. Regionalni zavod je i udovoljio tom prijedlogu i 1983. godine donio
odgovarajuće rješenje, koje se u prijepisu i ovdje objavljuje.


Prijedlog za zaštitu zgrade kao spomenika kulture Savez je podnio u suglasnosti
s RO Božjakovina Agrokombinata Zagreb u čijem je posjedu s okolnim
zemljištem.


Proglašenjem ove kurije spomenika kulture osigurana je njezina trajnost tj.
zaštićena je od rušenja ali i za održavanje zatečene arhitekture. Tako postoji mogućnost,
da se na samu zgradu 1986. postavi i spomen-ploča o osnivanju H.-s. šumarskog
društva 1846. godine, kako je rečeno i glavnoj skupštini Saveza od 9.
svibnja o.g. Postavljanje spomen ploče u 1986. godini s jedne strane obilježava]
140-godišnjicu osnivanja Društva a s druge strane i održavanje kod nas kongresa
IUFRO. Što više, i to može biti jedna od točaka obilaska onog dijela
kongresista koji će se inače naći u blizini, S velikom vjerojatnošću možemo
pretpostaviti da je to jedinstven slučaj da se znade zgrada u kojoj je osnovano
stručno društvo šumara.


Na k.č. 77/2 koja danas s k.č. 77/1 čini pejsažnu cjelinu nalazi se park. Doduše
danas je to zapravo samo površina obrasla drvećem, ali da je svojedobno
imala funkciju parka svjedoče i vrste koje se tamo nalaze. Uz autohtone vrste
lokaliteta — hrasta lužnjaka, običnog graba, jasena i vrbe — nalazi se i crvetocvjetni
divlji kesten (Aesculus pavia), dva stabla Liriodendron tulipifera, Juniperus
virginiana (?) Taxodium distichum. Do ove, 1984, godine bilo je više smreka,
ali su one posječene jer su stradale od vjetra u veljači o.g. Da li je park postojao
i prije 150 godina teško je reći, jer su, na pr., smreke bile stare oko 70 godina
(promjera na panju između 50 i 60 om). Međutim obzirom na lokaciju zgrade
koja je bila upravna za poljoprivredno dobno — majur, vjerojatno je postojao.
Kako taj park zapravo čini sastavni dio okućnice, to je i on uključen u zaštitu
kao spomenik vrtne arhitekture.


Kurija Prečec, nazovimo je »ŠUMARSKI PRADOM«, vrlo je pristupačna.
Stotinjak metara od željezničkog stajališta Prečec, a još toliko od ceste Dugoselo—
Lupoglav—Ivanić Kloštar (i Ivanić Grad).


O. Piškorić