DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Tablica 4. Osnovni taksacijski podaci


n v i 2«. a
Ili
OznakaPlohe *
pat?
g g
naä Pna ha
c
J
Q E
.„ g

Ü B
r
I e
w >
§ a
| l
f §
w a
f «i .
,^-g
g 8 «
Oi a I
1 (kanali 60 cm)
2 (kanali 30 cm)
3 (kontrola)
458
302
187
83
243
354
541
545
541
263
178
95
20,2
13.5
7.0
16.2
16.1
14.6
28.4
29.0
28.2
72
74
46


vo, jer mali broj stabala ima povoljne uvjete za razvitak krošanja i rast u
debljinu. O odumrlim stablima niije vođena evidencija. Poznato je međutim,
(ORLIĆ, 1984.) da sušenje zahvaća sve klase stabala i da pri tom nema pravila.
Razmatrajući fenomen propadanja borovčevih kultura s ekonomskog stanovišta
moramo napomenuti da je istraživana kultura počela propadati u fazi
kada se veći dio materijala mogao iskoristiti. To u značajnoj mjeri umanjuje
štetne posljedice ove pojave.


ZAKLJUČCI


Na osnovi iznesenih rezultata i diskusije mogu se donijeti ovi zaključci:
Provedba dodatnih hidromelioracijskih zahvata na pseudogleju pozitivno
je utjecala na smanjenje intenziteta sušenja američkog borovca. Međuredni
kanali dubine 60 cm pokazali su se djelotvornijim od kanala dubine 30 cm.
Provedene mjere povoljno su djelovale na stanje ishrane te rast i prirast


istraživanja kulture američkog borovca.
Primjenjena fertilizacija kod osnivanja kulture pozitivno je utjecala na
sadržaj odgovarajućih hraniva u tlu i ishranu borovca.


LITERATURA


B a š i ć, F. (1983): Prilog poznavanju oksidoredukciijskog potencijala u nekim tipovima
tala. Magistarski rad 38 pp, Zagreb.
Burlica , Č. (1968): Karakteristike režima vlažnosti pseudogleja pod šumskom vegetacijom.
Zemljlište i biljke, Vol. 17, No. 2, Beograd.
Burlica , Č. (1972): Vodni režim najvažnijih tipova šumskih zemljišta Bosne. Doktorska
disertacija, 99 ipp, Sarajevo.
Dobrenov , V. (1979): Bubrenje zemljišta i zapreminska težina. Zemljište i biljka,
Vol. 28, No, 3, 159—163, Beograd.
Dokuš , A. (1976): Uspijevanje američkog borovca (Pimis strobus L.) u sjeverozapadnoj
Hrvatskoj, Zagreb.


Hal am bek, M. (1979): Prilog poznavanju uzroka sušenja američkog borovca
(Pinus strobus L.) na području Hrvatske s posebnim osvrtom na pojavu Verticicladliella
iprocera KendriCk, Zagreb.


K 1 e p a c, D. (1963): Rast i prirast šumskih vrsta drveća a sastoj´ina, Zagreb.