DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Komlenović , N. (1965): Koncentracija hraniva u iglicama američkog borovca
kao indikator fertilizaćije, Zagreb.


Komlenović , N. (1984): Klaroza američkog boirovca (Pinus Strobus L.). na karbonatnim
tlima i mogućnost njenog suzbijanja. Radovi, 55, Šumarski institut,
Jastrebarsko.


Komlenović, N., Vanjković, S., Mart ino vi ć, J. (1968): Jedan pokus s
američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i mineroorganogenom
močvarnom tlu kod Karlovca. Šumarski list, 3—4, Zagreb.


Komlenović , N., Orlić , S. (1984): Istraživanje utjecaja obrezivanja grada i
gnojidbe na intenzitet sušenja američkog boirovca. Radovi, 55, Šumarski institut,
Jastrebarsko.


M a r t i n o v i ć, J. (1965): Utjecaj tla na uspijevanje borovca (Pinus strobus L.) u
kulturi »Bučice« u Hrvatskom zagorju. Šumarski list, 5—6, Zagreb.


Marti no vić, J., Komlenović, N, Milković, S. (1967): Sezonske promjene
sadržaja vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora
(Pinus silvestris L.) i američkog borovca (Pinus strobus L.) kraj Ogulina. Šumarski
list, 3—4, Zagreb.


Mayer , B. (1976): Režim vlažnosti pseudogleja pod raznim načinima šumskog
gospodarenja. Magistarski rad 42 pp, Zagreb.
Mayer , B. (1976): Neki problemi interpretacije elemenata vodnog režima na humusnom
amf.iglejinom tlu. Vodoprivreda, god. VII, br. 39, 16—20, Beograd.
Orlić , S. (1984): Kultura američkog boirovca u SR Hrva´skoj. Radovi, 55. Šumarski
institut, Jastrebarsko.
Orlić, S., Harapin, M., H a 1 a m b e k, M., Mayer B. (1973): Sušenje američkog
boTOVca (Pinus strobus L.) u kulturama. Šumarski list, 9—10, Zagreb.
R a c z, Z. (1976): ´Interpretacija podataka i bilanciranje vlage tla na razne namjene.
Vodoprivreda, god. VII, br. 39; 26—32, Beograd.
R e s u 1 o v i ć, H. i B i s i ć-H a j r o, Dž. (1972): Dinamika redcks potencijala u pseudogleju.
Zemljište i biljaka. Vol. 21, No 1, 69—76, Beograd.
S k o r i ć, A., M i h a 1 i ć, V. (1964): Putevi melioracija pseudogleja u Hrvatskoj.
Agronomija, br. 7., Beograd.


Vučić , N. (1980): Prilog pristupu proučavanja vodno-fizičkih svojstava teških
zemljišta i vrednovanju dobijenih rezultata. Zemljište i biljaka, Vol. 29. No 1.
93—98, Beograd.


Z ö 111, H. (1958): Ein Vergleich zwischen Ammoniakgas und Sbickstoffsalz-Düngung
´in Kiefern und Fichteribeständen Bayerns. Foirstwiss. Cbl., 77, 1/2.


The Positive Influence of Hydromelioration on the Dieback
Control in the Odra Culture of Eastern of White Pine


Summary


The paper contains investigation results of the influence omelioration of the pseudogley on the dieback control of Eastern white pine (Pinus
strobus L.) in the Odra culture, near Zagreb.


The experiment was laid out in the Eastern white pine culture at Odra near
Zagreb.


The experimental culture was established on the pseudogley terrace in 1961.
The preliminary agricultural measures had been: deep plaughing, arched sail formation
and fertilization. In spite of the measures undertaken intensive dieback
appeared when the culture was abut ten yeares old.


389