DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Kad drvna masa poslije sječe najstarije sastojine padne u novoosnovanoj
(sada najmlađoj) sastojku na nulu (m — 0), normalna drvna zaliha izražena
kao aritmetička sredina drvnih masa prije (M) i poslije sječe (m) iznosi:


M -|-0 M
V = = (2)
2 2


a to je visina manjeg pravokutnika na si. 1. koji je po površini jednak površini
trokuta.
Tijekom ophodnje može se svake godine posjeći kao etat glavnog prihoda
drvna masa najstarije sastojine i na njoj proizveden prirast.
Iz slike 1 vidi se, da je ta drvna masa s prirastom jednaka normalnom godišnjem
eta´tu glavnog prihoda:


M M


2 1 2 M 2M 4M + 4M 8M M.
E„. + = + = = = — (3)
u 2u 2u 4u 8u 8 u u


2


Ako se svake godine može kao etat glavnog prihoda posjeći drvna masa
M, tada će se tijekom ophodnje posjeći drvna masa u M, koja je na slici 1
predočena površinom većeg pravokutnika.


Isti Eo dobiva se supstitucijom odnosa M i V u formuli (3):


M
2-—
M 2 2 V
E, = -= = (4)
u u u


a to je Mantel-Massonova formula za normalni godišniji etat glavnog prihoda,
koja zorno pokazuje da se tijekom ophodnje kao etat glavnog prihoda realizira
dvostruka drvna zaliha (2 V).


IZVOD OPĆE FORMULE IZ ETATA GLAVNOG PRIHODA


Godišnji etat glavnog prihoda (Eg) u normalnoj visokoj regularnoj šumi
općenito se definira Simmonsovom formulom:


2u
EK = C (5)


2


u- — x


U formuli, njenom izvodi kao i na slici 2. pojedini simboli imadu slijedeće
značenje: