DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Na slici 3 i u tabeli 2 pod b, prirast od 1/8 V, odnosno 0.125 V,, predstavljen
je šrafiranim trokutom iznad stupca V3. U vremenu od 2 u/3 do u
realizirat će se cijeli dio zalihe V:{ zajedno s prirastom, predstavljen površinom


pravokutnika od 2u ´3 do u.
Tijekom ophodnje u prirast će iznositi
1
8
V,
u
3 Ve
8 u
0.375
u
V,
ili 3
0.125
u
V, 0.375
U
v,.


3


a ukupni eta

1.875 V, 0.375 V, 2,25 v,.
E,


+


To je Melardova formula za etat glavnog prihoda uz x = u/3, koja se analitički
može izvesti kako je to pokazano u tabeli 2 pod a, ili na temelju iznijetih


obrazloženja i ovako:
5 1 6
— V,. + — v,.
8 8 — v,. 8 18 V,. 2.25 Vc
u u 8 u


a to je površina pravokutnika: 18 trokuta od 1/8 V,- na slici 3.


Na istovijetan način izvedene su i ostale u ovom radu donijete formule
(vidi također tabelu 3, gdje je izvedena formula za Eg uz x = 5u/6. tj. za jedinicu
prostorne podjele, gdje se uz ophodnju od 120 godina predviđa kao glavni
prihod šesti dobni razred).


Sve poznate i novo izvedene formule za računanje normalnog godišnjeg
etata glavnog prihoda, svrstali smo pregledno u tabelu 4.


Oznake u glavi tabele 4 imadu isto značenje kao i u formuli (5), uz napomenu,
da su za izmjereni dio zalihe u poznatim formulama zadržane originalne
oznake autora. U koloni (1) nalaze :se dobne granice (x) uz koje se primjenljuju
formule iz kolone (3), a u koloni (2) je oznaka je onaj dio drvne zalihe iznad
dobne granice (x), na temelju koje se računa Eg.


Formule u tabeli 4 definiraju godišnji etat glavnog prihoda (Eg) u jedinicama
prostorne podjele s normalnim ili približno normalnim razmjerom dobnih
razreda.


Primjena novih formula istovjetna je s primjenom do sada poznatih formula.