DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Sum. list CVIII (1984) 413


UDK 630*671 : 630*44.001/2


ISTRAŽIVANJE EKONOMSKIH POSLJEDICA TRULJENJA
I BONIFICIRANJA BJELJIKE PRI SUŠENJU HRASTA LUŽNJAKA
(Q. ROBUR L.) U ŠUMARA SR HRVATSKE


Dr Uroš GOLUBOVIC*


SAŽETAK. Nakon prethodne obavijesti (4) autora o njegovim
istraživanjima ekonomskih posljedica sušenja hrasta lužnjaka i ekonomskog
odražavanja na šumske sastojine u pogledu prirašćivanja
drvne mase — u ovom radu prikazane su negativne financijske posljedice
pri iskorištavanju tih šumskih sastojina. Ona se očituju u
smanjivanju količina tehničkih drvnih sortimenata za količinu bje-
Ijike, u njihovu deklasiranju zbog smanjivanja srednjih promjera
trupaca i rudničkog drva odbijanjem bjeljike, te u troškovima oko
uzaludnog iskorištavanja bjeljike.


UVOD


Posljednjih pedesetak godina primijećeio je ozbiljnije sušenje hrasta lužnjaka
u Slavoniji i Podravini. Prije kojih 70 godina, odnosno 1909. i 1910.
godine, primijećeno je ozbiljnije sušenje hrastovih šuma i u Rumuniji, SSSR-u
i SAD. Uzroci tome sušeniju još nisu jedinstveno i definitivno utvrđeni (1).
I naši istraživači, svaki iz svoje specijalnosti i timski, seriozno istražuju uzroke
sušenja hrastovih šuma ali još konačnih rezultata tih istraživanja* nema. Budući
da se radi o golemim površinama pod čistim i mješovitim sastojinama
hrasta lužnjaka u Jugoslaviji i posebno u SR Hrvatskoj, kao i o znatnim
količinama i vrijednostima drvne zalihe hrastovine u tim šumama — autoru
ovog rada su, prije 5 godina, povjerena istraživanja ekonomskih posljedica
sušenja hrastovih šuma u SR Hrvatskoj.


Prema statističkom godišnjaku iz 1964. godine (7), čiste i mješovite sastojine
hrasta lužnjaka u Jugoslaviji iznose blizu 2,5 milijuna ha i s približnom
vrijednošću te drvne mase na panju više od 260 milijardi novih dinara. U
SR Hrvatskoj pak čiste i mješovite sastojine hrasta lužnjaka zapremaju površinu
od cea 750.000 ha s drvnom zalihom hralstovine od oko 18 milijuna ms
i s približnom vrijednošću hrastovine oko 67 milijardi novih dinara.


Za utvrdivaije vrijednosti drvne zalihe sortimenata na paniju koristili smo
cijene iz Cjenika za te Sortimente (Narodne novine 12/81) i sortimentne tablice
za hrast lužnjak (5, 6) o postotnom učešću sortimenata u korisnoj drvnoj rnasi
približno prosječnog debljinskog stepena od 57,7 cm.


* Dr Uroš Golubović, Šumarski fakultet u Zagrebu, Siimunska c. 25.
4J3