DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 5     <-- 5 -->        PDF

šum. list CVIII (19841 383


UDK. 630" 237.2 .001/2


POZITIVAN UTJECAJ HIDROMELIORIZACIJE NA SUZBIJANJE
SUŠENJA AMERIČKOG BOROVCA U KULTURI ODRA


Branimir MAYER
Nikola KOMLENOVIC*


SAŽETAK. U radu se iznose rezultati istraživanja utjecaja dodatnih
hidromelioracija pseudogleja na suzbijanje sušenja američkog
borovca (Pinus strobus L.) u kulturi Odra kraj Zagreba. Međurednim
kanalima postignuta je brža evakuacija stagnirajuće površinske
vode što se vrlo pozitivno odrazilo na vitalnost i uspijevanje ove
šumske vrste.


UVOD


Problem sušenja američkog borovca na pseudoglejnirn tlima SR Hrvatske
poprima epidemijske razmjere s vrlo negativnim šumsiko-gospodarskim posljedicama.
Predmetna istraživanja započeta su u okviru šireg projekta koji je
tretirao ovu problematiku.


Pokusom smo obuhvatili kulturu američkog borovca na lokaciji Odra kod
Zagrebu, koju je u desetoj godini zahvaitilo tipično sušenje. Kultura je osnovana
1961. godine na pseudogleju zaravni s razmakom biljaka 6x 3 m uz prethodne
agro-tehničke mjere dubokog oranja, baulacije i fertilizacije, a četiri godine
međuredno su uzgaijanje poljoprivredne kulture. Ovim smo istraživanjima pristupili
1976. godine otvaranjem kanala po linijama međuslogovnih brazdi sa
svrhom utvrđivanja utjecaja dodatnih hidromelioracijskih mjera na intenzitet
sušenja.


METODE ISTRAŽIVANJA


Shema postavljenog pokusa vidljiva je iz slike 1. Uz kontrolnu plohu (ploha
3) postavljene su plohe s međurednim hanalima dubine 60 (ploha 1) i 30 cm
(ploha 2), koji su otvarani traktorskim priključnim strojem. Korišten je prirodni
pad pleistocensike terase do 1° prema bližnjem potoku Odri.


Na plohama 1 i 3 obavljeno ije trogodišnje praćenje dinamike momentalne
vlage gravimetrijskim metodom (IV 1976. — IV 1979.) radi utvrđivanja režima
vlažnosti tla. Uzorci su vađeni u petnaest-dnevnim intervalima iz tri dubine


* Dr Nikola Komlanović, Šumarski institut Jastrebarsko.
Mr Branimir Mayer, šumarski institut Jastrebarsko