DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 6     <-- 6 -->        PDF

c = 60 cm
b = 30-40 cm
Ploho t


Slika I. Shematski prikaz pokusnih ploha


do 70 cm i tri ponavljanja. Momentalne vlažnosti preračunate su u vol umne
određene na uzorcima iz valjaka Kopeckog, koji su uzeti iz profila u vrijeme
zasićenosti tla vodom. Po metodi Richardsa određena je retencija vode od
0,33 i 15 bara kao osnova za razgraničenje vlažne i mokre faze tla.


Na uzorcima iz profila tla određena je reakcija staklenom elektrodom, sadržaj
humusa po Tijurinu, sadržaj ukupnog dušika po Kjeldahlu, fiziološki
aktivni Pa O-, i K2 O po Al-metodi i mehanički sastav pipet-metodom u Na pirofosfatu.


Jednokratno komparativno mjerenje Eh-vrijednosti redoks potencijala 11
mV u 30 ponavljanja obavljeno je krajem X mjeseca 1983. godine na prijenosnom
potenciometru.


Na kraju vegetacijske sezone 1983. godine položili smo tri primjerne plohe
veličine 1500 m2 kao reprezentante opisanih specifičnosti.
Drvna masa utvrđena (je pomoću Hengstovih dvoulaznih drvnogromadnih
tabela, a tekući prirast Meyerovom diferencijalnom metodom (KLEPAC 1963).


Uzorci biljnog materijala (iglica) za laboratorijske analize sabrani su iz
gornjeg dijela krošnje Sa po 20 srtabala na svakoj primjernoj plohi. Kemijskim
analizama bile su obuhvaćene samo jednogodišnje iglice.


Dušik u uzorcima biljnog materijala utvrđen je metodom Kjeldahla (makro
postupak). Za određivanje sadržaja ostalih analiziranih elemenata biljna je
tvar rastvarana sumpornom i perklornom kiselinom. Fosfor je iz ekstrakta
određen spektrofotometrijski. kalij plamenfotometrijski, a ostali elementi metodom
atomske absorpcije.