DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 69     <-- 69 -->        PDF

AKTUALNO


PROVOĐENJE ZAKONA O ŠUMAMA ZA ŠUME
NA KOJIMA POSTOJI PRAVO VLASNIŠTVA


Novi Zakon o šumama (NN br. 54. od 23. 12. 1983 .g.) donio je značajne novine
u pogledu organiziranja gospodarenja sa šumama i šumskim zemljištem na kojem
postoji pravo vlasništva (privatne šume).


Članom 29. ZOS utvrđena je mogućnost vlasnika šuma da se sami međusobno
udruže u Osnovnu organizaciju kooperanata ili da to isto učine zajedno s radnicima
radne organizacije šumarstva. U oba slučaja, organizaciono, privatne šume
ulaze u sastav .radne organizacije šumarstva prema šumsko-gospodarskim područjima
ustanovljenim članom 14. i 19. ZOŠ.


Osiguranje sredstava za izradu i provođenje programa gospodarenja u privatnim
šumama regulirano je članom 67. ZoS-a. Jedan izvor sredstava je postotak
(15%> za jednodobne šume) od vrijednosti prodanog drveta, a drugi je doprinos iz
katastarskog prihoda od šuma, čiju visinu propisuje Općinska skupština po propisima
o porezima građana.


Ne želeći ulaziti u još ni z problem a koje nameće provođenje ZOS-a spomenuo
bih samo problem izrade programa, doznaku stabala za sječu te otkup drvnih
sortimenata.


Izrad a program a za gospodarenje šumama može se prema Zakonu povjeriti
samo organizaciji udruženog rada čija je to djelatnost i koja ima radnike1
sa stručnom spremom sedmog stupnja. Mislim da je nepotrebno uvjeravati šumarsku
praksu kako je do konca 1985. godine to fizički nemoguće izvršiti, a da o troškovima
izrade programa i ne govorimo. Isto tako nepoitrebno je raspravljati o izboru´
najracionalnije metode utvrđivanja drvne zalihe fu privatnim šumama uz spoznaju
da je svaka granica vlasništva granica gospodarskog odsjeka.


Drugi spomenuti problem je doznak a stabal a za sječu. Sudeći po stanju
velike većine privatnih šuma tj. njihove devaistiranosti, izuzimajući časne izuzetke,
ta bi se doznaka morala svesti u okvire nužne doznake. Takav (stručno odgovoran)
pristup doznaci izazvat će krupne probleme razne prirode zbog tradicionalno prisutnog
odnosa prema privatnom vlasništvu i kontinuiteta potreba na drvetu.


Treće navedeni problem je problem otkupa drveta i drvnih sortimenata
reguliran članom 50, ZOS-a. Poznato je naime da se drvo i drvni soirtimenti
iz privatnih šuma prodaju po uvjetima slobodnog tržišta, pa bi primjena cjenika
šumskih proizvoda za SRH kojim se služi šumarstvo imala niz predvidivih posljedica.


Da bi ova uvodna razmišljanja o teškoćama kod provođenja ZOS-a potkrijepio,
poslužit ću se podacima i saznanjima o privatnim šumama na području
Općine Vrbovec.


Za privatne šume na području Općine Vrbovec izrađen je Program za gospodarenje
za važnošću od 1977. god. do 1986. godine.