DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1984 str. 7     <-- 7 -->        PDF

REZULTATI ISTRAŽIVANJA S DISKUSIJOM


Istraženi profil rigolanog tla iz pseudogleja zaravni karakterizira u
P horizontu (0—50 cm) pH u H20 od 4,2 do 5,1, pH u nKCL od 3,6 do 3,8,
sadržaj humusa 2,8 do 3,2%, ukupnog N 0,17 do 0,19% P2Os do 9,7 mg/100
g tla K.,0 14 do 18 mg/100 g tla te sadržaj čestica gline do 70 cm dubine od
do 35.1%.


Dinamika vlage u tlu


Prema podacima meteorološke stanice u Jastrebarskom, dvadesetak kilometara
udaljene od objekta, razdoblje istraživanja dinamike vlage odvijalo se
je u prosječno vlažnoj 1976. (954 mm), nešto sušoj 1977. (838 mm) i sušnoj 1978.
godini (799 mm oborina).


U tabeli 1. navede i su rasponi momentalne vlage u trogodišnjem razdoblju.


Minimalna vrijednost cd 21,8 vol. °/o registrirana je u VIII mjesecu 1978.,
a maksimalna sa 67,8 vol. ° o u I mjesecu 1977. godine Maksimalna vrijednos
prelazi porozitet u konkretnom slučaju za preko 10%> što ije poznata pojava
u našoj literaturi, a pripisuje se dinamici volumne specifične težine, koja ovom
prilikom nije uzeta u obzir (BURLICA 1972., RACZ 1976.. DOBRENOV 1979.,
VUCIČ 1980. i drugi).


Tablica 1. Trogodišnji raspon momentalne vlage (1976. — 1979. god.)


PLOHA 1 PLOHA 3
(ibaiulaoija i kanali) (baulacija)
Dubina cm 0—20 25—45 50—70 0—20 25—45 50—70


Maksimalne vrijednosti
u vol um. °/o 50,9 56,9 67,8 55,9 66,1 65,9


Minimalne vrijednosti
u votum. o/o 21.8 26.0 29.9 25.6 29.4 30.9


Na slici 2. prikazani su odnosi trajanja vlažne i mokre faze (melioriranog
pseudogleja-U vegetacijskoj sezoni vidljiv je u površinskom sloiju 0—20 cm
produžetak ekološki povoljne vlažne faze na kanaliziranoj plohi 1 za 14°/o u
odnoisu na plohu 3, a slično je kod dubine 25—45 cm, dok u Bg horitzontu
(50—70 cm) taj je odnos približno izjednačen.


Zimsko razdoblje pokazuje u površinskom sloju znatno veće učešće vlažne
faze na kanaliziranoj plohi 1 u odnosu na kontrolnu plohu 3 s raelikom od
40%, dok su u dubljim slojevima manje razlike.


Trogodišnji prosjek karakterizira veće učešće povoljne vlažne faze u sloju
0—20 cm za 29% u korist plohe 1 s kanalima, u sloju 25—45 razlika od 10%
također je u korist prve plohe dok je zastupljenost vlažne i mokre faze u Bg
horizontu izjednačena.


385